Als u de knop Opslaan en publiceren selecteert bij het configureren van een toestelprofiel, wordt het scherm Toesteltoewijzing bekijken weergegeven. Dit scherm dient als voorbeeld van toegewezen (of niet-toegewezen) toestellen die worden beheerd door Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Afhankelijk van het type wijzigingen dat u in het toestelprofiel aanbrengt, wordt in de kolom Toewijzingsstatus een bepaalde status weergegeven.

  • Toegevoegd – Het profiel wordt aan het toestel toegevoegd en ernaar gepubliceerd.
  • Verwijderd – Het profiel wordt van het toestel verwijderd.
  • Onveranderd – Het profiel is niet ingepland om opnieuw op het toestel te worden gepubliceerd.
  • Bijgewerkt – Het profiel wordt opnieuw naar een toestel gepubliceerd waaraan het profiel al is toegewezen.

Selecteer Publiceren om de veranderingen te voltooien en, indien nodig, een verplicht profiel opnieuw te publiceren.