Selecteer Toesteltoewijzing bekijken op het tabblad Toewijzing terwijl u netwerkbeleid configureert om de pagina Toesteltoewijzing bekijken weer te geven. Op deze pagina ziet u de toestellen waarop het beleid effect heeft (of niet).

Deze schermafbeelding toont het scherm Toesteltoewijzing bekijken, met drie toestellen waarvan de toewijzingsstatus ongewijzigd is.

In de kolom Toewijzingsstatus ziet u de volgende omschrijvingen voor de toestellen in de lijst.

  • Toegevoegd – Het netwerkbeleid is aan het desbetreffende toestel toegevoegd.
  • Verwijderd – Het netwerkbeleid is van het desbetreffende toestel verwijderd.
  • Onveranderd – Het toestel wordt niet beïnvloed door de voorgenomen bewerkingen in het netwerkbeleid.

Selecteer Publiceren om de wijzigingen op te slaan en, indien nodig, netwerkbeleid opnieuw te publiceren.