iOS-toestellen hebben een kolom Opdrachtstatus op het scherm Toestellen weergeven met bruikbare installatiestatussen voor het geselecteerde iOS-toestel.

De volgende statussen worden weergegeven in de kolom Commandostatus.

  • Fout – Deze status is een link waarop u kunt klikken om de specifieke foutcode voor het toestel weer te geven.
  • Wachtstand – Wordt weergegeven als het toestel onderdeel is van een batchcertificaatproces dat momenteel wordt uitgevoerd.
  • Niet van toepassing – Wordt weergegeven als de profieltoewijzing geen invloed heeft op het toestel maar desondanks deel uitmaakt van de smart group of implementatie. Dit kan het geval zijn als het profieltype niet wordt beheerd.
  • Niet nu – Wordt weergegeven als het toestel vergrendeld of anderszins bezig is.
  • In behandeling – Wordt weergegeven als de installatie in de wachtrij staat en volgens planning zal worden voltooid.
  • Succes – Wordt weergegeven als het profiel is geïnstalleerd.