De pagina Toestellen weergeven wordt gebruikt om details over het netwerkbeleid weer te geven voor elk toestel dat aan de geselecteerde netwerkregel is toegewezen. Deze pagina wordt weergegeven wanneer u een van de hyperlinkgetallen kiest in de kolom voor netwerkbeleid met de naam Conform/Niet-conform/In behandeling/Toegewezen.

U kunt filters toepassen over deze vier statussen in het meerkeuzemenu Status. De status Toegewezen is de som van de statussen Conform, Niet conform en In behandeling.

Deze schermafbeelding toont de pagina Toestellen weergeven, met drie toestellen met een beveiligingspatch in verschillende conformiteitsfasen.

Er zijn drie mogelijke statussen voor toestellen in de kolom Status.

  • Conform – Er is vastgesteld dat het toestel zich conform het toegewezen netwerkbeleid gedraagt.
  • Niet-conform – Er is vastgesteld dat het toestel het toegewezen netwerkbeleid overtreedt.
  • In behandeling – Dit netwerkbeleid wordt binnenkort aan het nieuwe toestel toegewezen.

U kunt ook de BI/P/BG (eigenaar) van het toestel, het Platform/OS/Model, de Organisatiegroep, Laatste nalevingscontrole, Volgende nalevingscontrole en Ondernomen acties bekijken. In de kolom Ondernomen acties staan de acties die zijn ondernomen tegen niet conforme toestellen.

U kunt ook de naleving van de netwerkregels door een bepaald toestel nogmaals evalueren. Start de netwerkbeleidsengine en breng nogmaals een netwerkbeleidstatusrapport uit over het toestel door Netwerkbeleid herevalueren te selecteren (De knop Netwerkbeleid herevalueren heeft de vorm van een paar pijlen die wijzen naar hun beginpunt en zodoende een cirkel vormen.).