U kunt de Logpagina voor het wissen bekijken om te zien wanneer toestellen zijn gewist en waarom. Na het bekijken van deze informatie kunt u alle blokkeringen aanhouden of opheffen om zodoende het systeem te ontgrendelen en de drempelwaarde weer op nul te zetten.

Als het systeem vergrendeld is, ziet u een waarschuwingsbalk boven aan de pagina met een melding van deze status.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Levenscyclus > Log van wisacties.
  De resource Logboekrapport voor toestellen wissen beheert toegang tot de pagina Logpagina voor het wissen, en is standaard beschikbaar voor systeembeheerders, SaaS-beheerders en Workspace ONE UEM-beheerders. Via de pagina Beheerdersrol maken kunt u deze resource aan elke aangepaste beheerdersrol toevoegen.
 2. U kunt het log met wisacties filteren aan de hand van volgende variabelen.
  • Datumbereik
  • Wistype
  • Status
  • Bron
  • Eigendom
 3. Bekijk de lijst met toestellen en stel vast of deze wisacties gerechtvaardigd waren.
  Toestellen die in de wachtrij voor wissen staan hebben de status "In wachtstand". Toestellen die al gewist waren voor de drempelwaarde bereikt werd, hebben de status "Verwerkt".
  1. Voor toestellen die terecht zijn gewist, selecteert u elk toestel en selecteert u vervolgens Wisacties goedkeuren in de lijst. De status zal wijzigen naar Goedgekeurd.
  2. Voor toestellen die onterecht zijn gewist, kunt u Wisacties weigeren in de lijst selecteren. De status zal wijzigen naar Geweigerd.
 4. Stel de teller voor de limiet weer op nul en laat toe dat wiscommando's worden uitgevoerd door Systeem ontgrendelen te selecteren.

Volgende stappen

Het systeem staat toekomstige geautomatiseerde wiscommando's toe totdat de teller weer wordt overschreden.

U kunt deze actie alleen binnen de organisatiegroep Global of op klantniveau doen.