U kunt uzelf beschermen tegen het overmatig leegmaken van toestellen en wissen van bedrijfsgegevens door een drempelwaarde voor wissen in te stellen in Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Het op afstand wissen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens op een toestel (een stap die 'bedrijfsgegevens wissen' wordt genoemd), is een stap die wordt overwogen wanneer een toestel kwijt is geraakt of is gestolen. Het is ontworpen als een beschermingsmaatregel tegen de mogelijkheid dat bedrijfsgeheimen in handen van concurrenten valt. Het leegmaken van een toestel is potentieel destructiever, want hierdoor wordt alle inhoud verwijderd totdat het toestel weer de fabrieksinstellingen heeft.

Er zijn echter omstandigheden waarbij meerdere toestellen worden gewist door geplande processen zoals de beleidsengine en andere geautomatiseerde commando's. Naast automatisch wissen, kan een beheerder per ongeluk een wiscommando initiëren, wat problemen kan opleveren. Als beheerder wilt u geïnformeerd blijven wanneer wiscommando's worden geïnitieerd, zodat u de mogelijkheid hebt om in te grijpen.

U kunt instellingen voor bescherming tegen wissen configureren, zoals een drempelwaarde voor wissen instellen. Dit is een maximumaantal toestellen binnen een bepaalde tijd. Als er bijvoorbeeld 10 toestellen binnen 20 minuten worden gewist, kunt u bepalen dat verdere wiscommando’s automatisch gepauzeerd worden totdat u alle commando’s heeft goedgekeurd.

U kunt de logboeken voor alle wisacties bekijken om te zien wanneer toestellen gewist werden en waarom. Na het bekijken van deze informatie kunt u de blokkering aanhouden of opheffen om zodoende het systeem te ontgrendelen en de teller voor de limiet weer op nul te zetten.