U kunt een ingeschreven toestel uit de Workspace ONE UEM console verwijderen.

Als u een toestel verwijdert, wordt dit uit de toestellijstweergave verwijderd en uitgesloten van alle toestelbeheerfuncties en -kenmerken.

Een verwijderd toestel is echter nog steeds geregistreerd bij de UEM console en wordt toegevoegd aan de witte lijst. Deze toevoeging betekent dat het verwijderde toestel eenvoudig opnieuw kan worden ingeschreven. Een toestel kan voor onbepaalde tijd in dit scenario blijven.

U kunt maximaal ongeveer 150.000 toestellen op deze witte lijst behouden. Neem contact op met de helpdesk als uw behoeften deze limiet overschrijden.

U kunt de registratie van elk toestel op de witte lijst op elk gewenst moment verwijderen, zodat het toestel verborgen en onbekend blijft voor de UEM console. Een apparaat in dit scenario kan op een later tijdstip worden ingeschreven.

U kunt ook het toestel van de witte lijst verwijderen en het toestel toevoegen aan een zwarte lijst, zodat het toestel niet op een later tijdstip kan worden ingeschreven en effectief wordt verbannen.

U kunt een toestel verwijderen uit de toestellijstweergave of het toesteldetailoverzicht.
  1. Ga naar Toestellen > Lijstweergave en selecteer het toestel dat u wilt verwijderen door op het selectievakje links van de lijst met toestellen te klikken.
    1. Sommige toestellen kunnen niet worden verwijderd uit de lijstweergave. Als u zo'n toestel wilt verwijderen, gaat u naar Toestellen > Lijstweergave en selecteert u in plaats daarvan het toestel de Beschrijvende naam in de kolom Algemene informatie. Deze actie geeft het Detailoverzicht weer. De Beschrijvende naam is het label dat u aan een toestel toewijst, zodat u toestellen van hetzelfde merk en model kunt onderscheiden.
  2. Zoek de knop Meer acties en selecteer deze.
  3. Selecteer Toestel verwijderen en selecteer OK bij de bevestigingsprompt.

Resultaten: de vermelding toestellijstweergave voor het verwijderde toestel bevat de indicator "Bezig met verwijderen".

Zie Toestelregistratie vrijgeven of blokkeren (witte lijst/zwarte lijst) en Toestellen aan de zwarte of witte lijst toevoegen voor meer informatie over het op zwarte en witte lijsten plaatsen van toestellen.