U kunt een registratietoken gebruiken om een toestel in te schrijven. Dit is een zeer veilige verificatiemethode.

Procedure

  1. Open het SMS- of e-mailbericht op het toestel en klik op de link met het inschrijvingstoken. Als u op de inschrijvingspagina naar een groeps-ID of token wordt gevraagd, voert u het token direct in.
  2. Als tweestapsverificatie wordt gebruikt, moeten ook de gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingevoerd.
  3. Ga verder met de overige stappen van uw inschrijving.
    Zodra inschrijving is voltooid, wordt het toestel gekoppeld aan de gebruiker gekoppeld voor wie het token werd gemaakt.

Volgende stappen

Zodra het MDM-profiel op het toestel is geïnstalleerd, wordt het token als “gebruikt” gekenmerkt en kan het niet meer worden gebruikt om een ander toestel in te schrijven. Indien de inschrijving niet wordt voltooid, blijft het token nog beschikbaar om een ander toestel in te schrijven. Als de tijdslimiet die u heeft ingesteld verstrijkt en het token verloopt, moet u een nieuw inschrijvingstoken genereren.