Met Workspace ONE UEM kunt u toestellen tussen organisatiegroepen en MEM-implementaties migreren.

Procedure

  1. Navigeer in de Workspace ONE UEM console naar E-maildashboard.
  2. Filter de beheerde toestellen die in uw huidige MEM-implementatie zijn ingeschreven.
  3. Selecteer alle toestellen in de lijstweergave en selecteer Beheer > Toestellen migreren in het meerkeuzemenu.
  4. Op de pagina Toestellen migreren - bevestiging voert u de code in om de migratie te bevestigen en selecteert u de configuratie waar u de toestellen naartoe wilt migreren.
  5. Klik op Doorgaan.

resultaten

Nadat u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, verwijdert Workspace ONE UEM automatisch het eerdere profiel voor Exchange ActiveSync (EAS) en pusht het EAS-profiel dat aan de nieuwe omgeving is gekoppeld. Het toestel zal dan beginnen verbinding met de nieuwe implementatiegroep te maken. De bijgewerkte memconfigID voor het toestel wordt weergegeven op het e-maildashboard.