U kunt uw toestellen beveiligen en uw e-mailberichten daarop met Exchange of Office 365 synchroniseren door naar PowerShell te migreren.

PowerShell herkent beheerde en onbeheerde toestellen en geeft door middel van toegangsregels voor e-mail alleen aan goedgekeurde gebruikers en toestellen toegang.

Voorwaarden

Procedure

 1. Configureer PowerShell-integratie binnen de gewenste organisatiegroep onder Globaal in de Workspace ONE UEM-console.
 2. Configureer de integratie met gebruikersgroepen (aangepaste of standaardgroepen).
 3. Test de PowerShell-functionaliteit met een kleine subgroep van gebruikers (bijvoorbeeld een aantal testaccounts) om te controleren dat de volgende functies werken
  1. Synchroniseren met de e-mailserver om toestellen te ontdekken.
  2. Realtime toegangsbeheer.
 4. Schakel alle netwerkregels tijdelijk uit.
 5. Verzend een nieuw e-mailprofiel voor alle toestellen die zich met de hostnaam van de e-mailserver in Workspace ONE UEM hebben ingeschreven.
 6. Synchroniseer met de e-mailserver om alle toestellen (beheerde en onbeheerde) te ontdekken die e-mail synchroniseren.
 7. Moedig gebruikers periodiek aan om onbeheerde toestellen in Workspace ONE UEM in te schrijven.
 8. Activeer netwerkregels om alle niet-conforme toestellen, inclusief onbeheerde toestellen, de toegang tot e-mail op een bepaalde datum te ontzeggen.
 9. Stel de e-mailserver in om alle toestellen standaard te blokkeren.
 10. Synchroniseer met de e-mailserver om een lijst op te halen van toegestane en geblokkeerde toestellen (als gevolg van de vorige beleidswijziging) en voer een nalevingscontrole op deze toestellen uit.
  Het e-maildashboard toont de lijst met niet-beheerde toestellen als geblokkeerde en beheerde toestellen die voor e-mail zijn toegestaan.

Volgende stappen

Workaround voor flexibele implementatie met Boxer:

Met de flexibele-implementatiefunctie van Boxer kunt u verschillende toewijzingen voor smart groups binnen uw organisatiegroep maken.

Als PowerShell wordt gebruikt voor e-mailbeheer, kan e-mailtoegang voor Boxer worden geblokkeerd wanneer u migreert tussen omgevingen met Exchange of Office 365. Maak een toesteltoegangsregel in Exchange aan om door Workspace ONE UEM beheerde Workspace ONE Boxer-configuraties toe te staan en het blokkeren van e-mailtoegang te voorkomen.

Volg de onderstaande stappen om een toesteltoegangsregel voor Office 365 te configureren om toegang tot e-mails op toestellen met Boxer toe te staan:

 1. Log in bij het Exchange-beheercentrum.
 2. Selecteer Mobiel.
 3. Klik op het '+'-pictogram onder Apparaattoegangsregels om een regel toe te voegen.
 4. Kies Bladeren bij de Apparaatfamilie en selecteer BoxerManagediPhone, BoxerManaged iPad of BoxerManagedAndroid. Klik op OK. Herhaal deze stap voor andere BoxerManaged-toestellen.
 5. Kies bij Alle modellen voor Alleen dit model.
 6. Selecteer Toegang toestaan voor deze regel.

Om de beperking voor het netwerkbeleid te voorkomen tijdens de MEM-migratie, volgt u de voorgaande instructies op andere versies van Exchange.