Om EAS Mail te implementeren met behulp van een Systeemeigen e-mailprogramma (Android (Legacy)), maakt u een configuratieprofiel aan voor het Systeemeigen e-mailprogramma.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen > Toevoegen > Profiel toevoegen > Android (Legacy).
 2. Selecteer Toestel om uw profiel op een toestel te implementeren.
 3. Configureer de algemene instellingen voor het profiel. Deze instellingen bepalen hoe het profiel geïmplementeerd wordt en wie het ontvangt.
 4. Selecteer de lading voor Exchange ActiveSync.
 5. Configureer de instellingen voor Exchange ActiveSync.
  Instelling Beschrijving
  E-mailprogramma Selecteer Systeemeigen e-mailprogramma.
  Accountnaam Voer een omschrijving voor het e-mailaccount in.
  Exchange ActiveSync-host

  Voer de externe URL voor de ActiveSync-server van uw bedrijf in.

  De server voor de ActiveSync kan een e-mailserver zijn die het protocol voor ActiveSync implementeert, zoals IBM Notes Traveler, Novell Data Synchronizer en Microsoft Exchange.Als u een implementatie met de Secure Email Gateway (SEG) gebruikt, moet u de URL van de SEG gebruiken in plaats van de URL voor de e-mailserver.

  SSL-fouten negeren Vink dit aan om het toestel toestemming te geven fouten in het SSL-certificaat te negeren voor Workspace ONE Intelligent Hub processen.
  Domein

  Voer het domein van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Gebruikersnaam

  Voer de gebruikersnaam van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  E-mailadres

  Voer het e-mailadres van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken in plaats van individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Opmerking: Als u het custom kenmerk voor GSuite gebruikt, moet u de opzoekwaarde voor custom kenmerken gebruiken voor het veld E-mailadres in het e-mailprofiel van Exchange ActiveSync. Zie Gebruikerskenmerk configureren voor MEM-aanroepen naar Google Suite.
  Wachtwoord

  Voer het wachtwoord van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Identiteitscertificaat

  Indien gewenst kunt u een identiteitscertificaat uit het meerkeuzemenu selecteren als u wilt dat de eindgebruiker een certificaat gebruiken om verbinding met de Exchange ActiveSync te maken. Anders selecteert u Geen (standaard).

  Aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren Kies het aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren met het toestel.
  Aantal verstreken dagen van de kalender om te synchroniseren Kies het aantal verstreken dagen om kalenderitems op het toestel te synchroniseren.
  Kalender synchroniseren Selecteer dit om kalenders met dit toestel te synchroniseren.
  Contacten synchroniseren Selecteer dit om contactpersonen met dit toestel te synchroniseren.
  Synchronisatie van taken toestaan Selecteer dit om taken met dit toestel te synchroniseren.
  Maximale grootte voor e-mailafbreking Bepaal de grootte van e-mails waarboven ze worden afgekapt wanneer ze naar toestellen worden gesynchroniseerd.
  E-mailhandtekening Voer de e-mailhandtekening in die op uitgaande e-mails moet worden getoond.
  Bijlagen toestaan Schakel dit in om bijlagen in e-mails toe te staan.
  Maximale omvang bijlage Bepaal de maximale omvang van een individuele bijlage in MB.
  Doorsturen van e-mails toestaan Als u dit aanvinkt, mogen e-mails doorgestuurd worden.
  HTML-formaat toestaan

  Bepaal of e-mail die met het toestel wordt gesynchroniseerd in HTML-formaat kan zijn.

  Als deze optie uitgeschakeld is, worden alle e-mails naar tekst zonder opmaak geconverteerd.

  Schermafdrukken uitschakelen Vink deze optie aan om te voorkomen dat eindgebruikers schermafdrukken op het toestel nemen.
  Synchronisatie-interval Voer het aantal minuten tussen synchronisaties in.
  Piekdagen voor synchronisatieschema
  • Configureer de piekdagen tijdens de werkweek voor de synchronisatie en ook de begin- en eindtijd voor synchronisatie op geselecteerde dagen.
  • Stel de frequentie in van het Piekuur van de synchronisatie en Synchronisatie op een rustig moment.

   • Als u Automatisch kiest, wordt e-mail steeds gesynchroniseerd wanneer er een update plaatsvindt.
   • Als u Handmatig kiest, worden e-mails alleen gesynchroniseerd wanneer dit wordt geselecteerd.
   • Als u een tijd kiest, wordt de e-mail volgens een vastgesteld schema gesynchroniseerd.
  • Activeer indien gewenst Gebruik SSL, Gebruik TLS en Standaardaccount.
  S/MIME-instellingen
  Selecteer Gebruik S/MIME. Daarna kunt u een S/MIME-certificaat selecteren om als gebruikerscertificaat te gebruiken binnen de datalading voor Inloggegevens.
  • S/MIME-certificaat - Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken.
  • Geëncrypteerde S/MIME-berichten vereisen - Schakel dit in om encryptie te verplichten.
  • Ondertekende S/MIME-berichten vereisen - Schakel dit in om berichten met S/MIME-ondertekening te verplichten.

  Voer een Migratiehost in als u S/MIME-certificaten voor encryptie gebruikt.

  Selecteer Opslaan om de instellingen op te slaan of Opslaan en publiceren om de profielinstellingen naar de gewenste toestellen te pushen.

 6. Selecteer Opslaan om de instellingen op te slaan of Opslaan en publiceren om de profielinstellingen naar de gewenste toestellen te pushen.