Door gebruik te maken van het beveiligingsbeleid voor hyperlinkbescherming kunt u ervoor zorgen dat de hyperlinks in e-mails aangepast worden zodat ze direct met Workspace ONE Web kunnen worden geopend.

Procedure

 1. Navigeer naar E-mail > Netwerkregels > Beveiligingsbeleid voor e-mail.
 2. Klik op de grijsze cirkel in de kolom Actief voor het netwerkbeleid Hyperlink.
  Er verschijnt een pagina met een code.
 3. Voer de code in het juiste veld in en klik dan op Doorgaan.
  De netwerkregel wordt geactiveerd. Dit wordt aangegeven met een groene cirkel in de kolom Actief.
 4. Klik op de optie Bewerken in de kolom Acties.
 5. Selecteer het platform waarvoor u hyperlinkconversie wilt negeren.
 6. Selecteer één Conversietype
  • Alle - Selecteer deze optie om alle hyperlinks met Workspace ONE Web te openen.
  • Toestaan - Selecteer dit als u wilt dat de gebruikers van het toestel hyperlinks van de gespecificeerde domeinen via de Workspace ONE Web openen. U kunt de toegestane domeinen invoeren in het veld Alleen hyperlinks wijzigen voor deze domeinen. U kunt de domeinnamen ook in een grote groep als een .csv-bestand uploaden.
  • Uitsluiten - Selecteer dit als u niet wilt dat bepaalde domeinen via de Workspace ONE Web worden geopend. U kunt de uitgesloten domeinen invoeren in het veld Alle hyperlinks wijzigen behalve voor deze domeinen. U kunt de domeinnamen ook in een grote groep als een .csv-bestand uploaden.
 7. Daarna kunt u de instellingen opslaan.