VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2008 zijn geïntroduceerd, en een lijst met opgeloste problemen en bekende problemen.

Nieuwe functies in deze versie

Documentatie

 • Welkom bij de nieuwe startpagina die u helpt vinden van de juiste documentatie.
  We introduceren een nieuwe startpagina waarmee u uw documentatie sneller vindt. De pagina laat zien wat er beschikbaar is in ons documentatieportaal, wijst u in de juiste richting en helpt u snel aan de slag te gaan. We hebben onze documentatie in logische groepen geordend zodat u snel kunt vinden wat u zoekt. Wilt u de documentatie verkennen? Bekijk VMware Workspace ONE UEM-documentatie.

Console

 • Migreer uw bestaande catalogusinstellingen van Workspace ONE UEM naar Workspace ONE Hub services.
  Vanaf september 2020 kunt u met een Hub Services Cloud-instantie uw bestaande catalogusinstellingen migreren van Workspace ONE UEM naar Workspace ONE Hub services. Zie De Hub Catalog instellen voor meer informatie.
  N.B: Momenteel bieden we geen ondersteuning voor Hub-sjablonen voor klanten met een on-premises Hub Services. Deze functionaliteit zal op een later tijdstip beschikbaar worden gemaakt, en we zullen u hierover op de hoogte houden.

iOS

 • Sla de laatste introductieschermen voor iOS 14 en macOS Big Sur over.
  U kunt nu de meest recente introductieschermen van de configuratie-assistent, zoals Toegankelijkheid, Bijwerken voltooid en Terugzetten voltooid, overslaan.
 • Voorkom dat gebruikers App Clips accepteren.
  U kunt nu voorkomen dat iOS 14-toestellen een nieuwe functie genaamd App Clips (Appfragmenten) weergeven, waarbij een gebruiker een klein deel van een groter app-programmabestand kan bekijken en gebruiken zonder de volledige app zelf te downloaden.
 • Overschrijf bestaande wachtwoorden tijdens het configureren van native e-mail.
  In iOS 14 kunt u er nu voor kiezen om een vorig wachtwoord op een apparaat te overschrijven wanneer u een Exchange ActiveSync e-mailprofiel installeert.
 • Beheer meldingsweergaven van uw apps in iOS 14 .
  Als een geïnstalleerde app pushmeldingen ontvangt die aan de gebruiker worden weergegeven, kunnen beheerders als het toestel vergrendeld is, verhinderen dat de inhoud van de melding wordt weergegeven.

macOS

 • Voeg uw macOS-apparaten toe met echte zero-touch.
  U kunt uw nieuwe Mac-computers nu gewoon op Ethernet aansluiten en deze inschakelen. Wanneer Automatisch verder voor setup is geconfigureerd in Workspace ONE UEM, zullen macOS-apparaten automatisch worden toegevoegd, waarbij alle vereiste schermen worden overgeslagen zonder tussenkomst van de gebruiker.

Android

 • Detecteer netwerkactiviteiten op uw bedrijfstoestellen.
  U kunt netwerklogboekregistratie inschakelen voor Android-apparaten die zijn geïmplementeerd via Work Managed inschrijving. Indien actief, registreert Android DNS-aanvragen en netwerkverbindingen van apps in een logboekbestand voor de opgegeven duur via het commando Apparaatlogbestand opvragen. Deze optie is alleen beschikbaar voor Work Managed apparaten waarop Android 8 of recenter wordt uitgevoerd.

Applicatiebeheer

 • Configureer Workspace ONE Boxer om meerdere beheerde accounts te ondersteunen.
  U kunt met de Boxer-applicatie nu uw meerdere e-mailaccounts beheren waaraan verschillende instellingen zijn toegewezen. Deze functionaliteit is beschikbaar in Boxer versie 5.21 of hoger en vereist SSO-activering.

Credential Escrow Gateway

 • Credential Escrow Gateway ondersteunt nu meerdere beheerde accounts en enkel account voor iOS en Android Boxer.
  U kunt nu een lijst met encryptiecertificaten en/of een lijst met handtekeningcertificaten uploaden (waarbij elk certificaat door één e-mailaccount of meerdere beheerde accounts wordt gebruikt) naar de Escrow-gateway met behulp van een nieuw eindpunt voor het uploaden van certificaten (v2). Hiermee wordt onze ondersteuning uitgebreid naar de volledige Boxer-functionaliteit en native e-mailclients.

Inhoudsbeheer

 • De optie "Gebruik oudere instellingen en beleid" wordt niet meer weergegeven in de instellingen voor legacy-inhoud .
  Om conflicten tussen de oudere configuratie-instellingen voor inhoud en de andere SDK-instellingen te voorkomen, is de instelling "Gebruik oudere instellingen en beleid" onder Systeeminstellingen > Inhoud > Applicaties > Workspace ONE Content-app verwijderd. Het toegewezen SDK-profiel biedt nu ondersteuning voor het aanleveren van de DLP-beleidsregels aan de Workspace ONE Content-app. Zie VMware Workspace ONE Content configureren voor meer informatie.

Rugged

 • Workspace ONE Launcher geeft nu alleen de installatiestatus weer als dit relevant is voor het apparaatrecord.
  Er zijn enkele wijzigingen in de gebruikersinterface van Workspace ONE UEM Launcher aangebracht. U kunt de installatiestatus van Launcher nu alleen in de toestelgegevens van de Workspace ONE UEM Console zien als het apparaat is toegewezen aan een multi-staging-gebruiker of als het Launcher-profiel aan een apparaat is toegewezen. Zie Workspace ONE Launcher-status voor meer informatie.
 • Er is ondersteuning voor tekenreeksvergelijking toegevoegd aan productprovisioning .
  Wanneer u een toewijzingsregel maakt, blijven de vergelijkingsoperators 'kleiner dan' (<) en 'groter dan' (>) (en hun varianten) alleen van toepassing op vergelijkingen met strikt numerieke waarden. De nieuwe uitzondering is wanneer u OEM-versie versies vergelijkt. U kunt dan de operators < en > op niet-numerieke ASCII-strings toepassen. Een voorbeeld hiervan is een OEM-updatebestandsnaam met streepjes, punten en andere tekens in combinatie met cijfers. Dergelijke toewijzingsregels moeten een apparaatfabrikant herkennen in de logica van de regel, en de vergelijking wordt als geldig beschouwd wanneer de indeling op het apparaat overeenkomt met de indeling op de server.

Tunnel

 • SDK-tunneling ondersteunt nu externe certificaatautoriteiten voor clientverificatie.
  Tunneling met de Workspace ONE Web-app of andere apps die u kunt bouwen met het Tunnel-onderdeel in SDK, ondersteunt de beveiligde SCEP-CA die is geïntegreerd in uw UEM-services. We ondersteunen nu ook uw andere certificaatautoriteiten voor gebruik met Tunnel. Voor meer informatie over embedded tunneling met Workspace ONE Web. Zie voor meer informatie AirWatch App Tunnel.
 • Interne SMB-domeinen vanuit Archieven op iOS bereiken via de Workspace ONE Tunnel-applicatie.
  U hebt nu toegang tot interne SMB-bestandsshares via de app Archieven op iOS. De app is al geseed en beschikbaar voor configuratie via de regels voor toestelverkeer op de pagina Tunnelconfiguratie. Voor meer informatie over het configureren van zowel mobiele als desktopcomputers met app-tunnelingregels, zie Regels voor toestelverkeer maken.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 2008
 • AAPP-10208: ScheduleOSUpdateResult_Save_V4 mislukt bij meerdere SaaS-omgevingen.

 • AAPP-10248: De 'Geldig tot'-datum en -tijd van VPP worden niet aangepast aan de tijdzone.

 • AAPP-10250: De 'Geldig tot'-datum van APNs voor MDM toont de datum en de tijdzone van het serverbesturingssysteem. 

 • AAPP-10307: iOS-toestelmelding over het verlopen van het provisioning-profiel werkt niet zoals verwacht. 

 • AAPP-10567: Kan oude toestelrecords niet verwijderen uit UEM 2006 console.

 • AAPP-10571: Toestellen zonder supervisie met ingeschakelde activeringsvergrendeling mogen niet door de werkstroom worden afgehandeld. 

 • AAPP-10598: Fouten bij Feedback bekijken voor publieke VPP-app. 

 • AAPP-10612: Als een DEP-registratierecord op witte lijst of zwarte lijst wordt geplaatst na synchronisatie, wordt de DEPAuthenticationID verwijderd.

 • AAPP-10620: Kan gebruikersovereenkomst niet accepteren voor custom B2B-applicaties. 

 • AAPP-10627: iOS-profielen krijgen niet de status 'installeren/verwijderen' via de plannertaak als de vorige 'installeren/verwijderen'-taak niet is gelukt.

 • AGGL-7736: Geforceerde incheckactie op UEM werkt niet als het Launcher-profiel ook is toegewezen aan gebruikers met voorbereide inrichting.

 • AGGL-7918: De datalading voor Chrome OS voor applicatiebeheer van Chrome-apps wordt niet correct toegepast. 

 • AGGL-8043: Wanneer een iOS-toestel is geregistreerd met Hub, worden Web Links niet automatisch aan het toestel toegewezen.

 • AGGL-8061: Bij opslaan van Hub-instellingen lijkt de Knox-licentiesleutel te worden gewist.

 • AGGL-8071: RemoveAllManagedApps-nalevingsactie mislukt met fout 404 bij het maken van Google API's die invloed hebben op de prestaties van de netwerkbeleidsengine. 

 • AGGL-8272: Netwerkbeleidsactie 'Alle beheerde apps uitschakelen' werkt niet zoals verwacht. 

 • AMST-26955: Het Kiosk-profiel staat geen komma toe in het uitvoerbare pad en daarom kunnen we het juiste pad voor het exe-bestand voor de applicatie niet instellen voor het Kiosk-profiel. 

 • AMST-27488: Gebruikersinterfacefout in privacy-opties van Intelligent Hub-instellingen voor Windows Desktop.

 • AMST-27764: Het Interrogator-steekproefsysteem slaat onjuiste gegevens op of kan geen gegevens opslaan in bepaalde omgevingen.

 • AMST-28226: Sensoren worden niet gemeld in Intelligence voor de canonieke build. 

 • AMST-28390: Kan procedure DeviceModelDetailAndDeviceManufacturer_RemoveOrphan niet uitvoeren.

 • AMST-28315: Het tabblad Windows Update ontbreekt op de pagina Toestelgegevens.

 • AMST-28404: Het eerste in te schrijven product blijft in de wachtstatus staan wanneer de pagina Statustracering is geactiveerd. 

 • AMST-28410: Opnieuw installeren van Windows EAS-profiel mislukt met fout "Commandorespons van toestel bevat fout".

 • AMST-28481: WUA niet in CDN geseed. 

 • ARES-11650: Beheerders kunnen geen onderscheid maken tussen twee toewijzingsgroepen met vergelijkbare, lange namen in het vervolgkeuzemenu voor automatisch aanvullen.

 • ARES-11670: ExternalApplicationSearch-API resulteert in een time-outfout. 

 • ARES-11926: Applicatieconfiguratie, meervoudige selectie werkt niet zoals verwacht. 

 • ARES-12590: Het doorgeven van de applicatiecategorie in de API /apps/internal/begininstall wijst de categorie niet toe op de Console.

 • ARES-12874: Kan de inactieve profielen niet uit de UEM console verwijderen. Dit genereert een fout "Dit profiel kan niet verwijderd worden omdat er commando's zijn die momenteel in de wachtrij staan voor toegewezen toestellen". 

 • ARES-13080: Uitvoering van interrogator.CompositeApplicationList_SearchByDeviceID vanaf één DS blokkeert alle andere uitvoeringen ervan vanuit een andere DS. 

 • ARES-13419: Het bovenliggende SDK-profiel wordt niet naar het toestel gepusht wanneer het van een onderliggende naar een bovenliggende OG is verplaatst.

 • ARES-13919: Fout bij upgraden van de uptime-database met een time-outfout voor vergrendelingsaanvragen.

 • ARES-14008: Seed-waarden worden overschreven/verwijderd voor de tabel DeviceApplication.ApplicationGroupLocationGroupMap bij het upgraden naar een hogere databaseversie. 

 • ARES-14182: Openbare Android-app publiceren leidt naar Product > Applicatie verwijderen. 

 • ARES-14202: De pagina Monitor>> Overzicht heeft 1,5-2 minuten nodig om in de UEM console te worden geladen.

 • CMCM-188659: Kan de API-resultaten voor Mobiel inhoudsbeheer-categorieën niet ophalen.

 • CMCM-188713: Toewijzingen van meerdere gebruikersgroepen aan inhoud, wat leidt tot het invoegen van dubbele records in de tijdelijke tabel.

 • CMSVC-13314: Aan de labellijst is geen OG gekoppeld bij het maken van smart groups.

 • CMSVC-13830: Kan pushbericht niet verzenden vanaf UEM naar iOS Hub als meldingen zijn ingeschakeld onder Hub Services. 

 • CMSVC-13839: Update Enrollment User-API werkt niet zoals verwacht. 

 • CMSVC-13925: Na de upgrade naar 2006 mislukt directory-binding met bind-gebruikersnamen in UPN-indeling of DN-indeling die het @-teken bevatten. 

 • CRSVC-8032: Certificates_Search_ByUsageTypeAll resulteert in een time-outfout. 

 • CRSVC-11973: Gebruikersvriendelijk privacy-portaal geeft een lege pagina weer.

 • CRSVC-12054: De schuifbalk ontbreekt wanneer een netwerkbeleid meerdere escalatieacties heeft. 

 • CRSVC-12085: Het bestandstype voor de afhankelijkheidsapp en aangepaste scripts wordt onjuist geretourneerd vanuit de API voor metagegevens van de app. 

 • CRSVC-12255: Verwijderen van ApplicationTelemetryFeatureFlag van 2005 veroorzaakt probleem bij de upgrade. 

 • CRSVC-13700: Het tabblad Toestelsamenvatting > Netwerkbeleid voor iOS-toestellen genereert een fout.

 • CRSVC-12708: Wijzig niveau Foutenopsporing in Fout voor logboekregistratie van hostvalidatie-informatie. 

 • CRSVC-12841: Certificaatgegevens worden niet weergegeven in het scherm Toestelsamenvatting van de console.

 • FCA-192099: Extra aanhalingstekens voor MAC-apparaatmodel op het rapport Toestelinventaris.

 • FCA-193019: Console-menu in Internet Explorer komt niet met dat in Chrome.

 • FCA-193170: De pagina Servicevoorwaarden wordt niet geladen wanneer u een upgrade uitvoert naar UEM console 2004. 

 • FCA-193492: Op de pagina Netwerkinformatie wordt het WiFi IP-adres voor iOS-en Android-toestellen niet weergegeven. 

 •  FCA-193510: In de Toestellenlijst wordt het beheertype onjuist weergegeven.

 • FCA-193581: Het instellen van gedetailleerde machtigingen in Toestelbeheer > Dashboard > Details om toegang tot de verschillende dashboard-portlets te beperken werkt niet.

 • FCA-193688: De Firefox-browser reageert niet meer wanneer de beheerder alle toestellen selecteert op de pagina Toestellenlijst. 

 • FCA-193995: OG kan niet worden verwijderd als de beheerder feedback-enquêteresultaten heeft.

 • INTEL-19160: Verwijdergebeurtenissen worden door het ETL-proces voor persoonlijke applicaties verzonden zelfs als er een overeenkomstig record voor de app in de interrogator.applicationlist tabel met IsInstalled = 1 aanwezig is.

 •  INTEL-21948: Verschillende MacBooks worden in Intelligence weergegeven als niet-versleuteld terwijl ze in de UEM console als versleuteld worden weergegeven. 

 • MACOS-1309: deviceProfile.UpdateStatusForAllDeviceProfiles blokkeert deviceProfile.DeviceProfile_macOSProfilesWithMissingCertificates_Update tijdens grote conflicten

 • MACOS-1348: Tijdens het wissen van een macOS-apparaat wordt de "Zoek mijn Mac PIN" niet samen met het commando EraseDevice verzonden, wat ertoe leidt dat niet alle lokale gegevens van het apparaat worden gewist.

 • MACOS-1376: De beveiligings-API veroorzaakt een CPU-piek op de API-knooppunten van de omgeving bij gebruik op een MacBook. 

 • MACOS-1379: Er wordt een onjuiste versie van het besturingssysteem gedetecteerd tijdens de inschrijving.

 • MACOS-1393: Meerdere Mac-apps worden niet geïnstalleerd.

 • PPAT-7582: Tunnel Client root is ongeldig/niet gedefinieerd bij exporteren. 

 • PPAT-7677: Android Enterprise-apparaten kunnen het SCEP-certificaat voor Tunnel VPN-configuratie niet ophalen. 

 • RUGG-7588: Misleidende labeling van ondersteunde modellen en besturingssystemen voor "Statusbalk toestaan" en "Stroomopties toestaan" in het Legacy Launcher-profiel. 

 • RUGG-8446: Het aangepaste kenmerk werkt niet zoals verwacht bij het gebruik van batchimport met aangepaste toestelkenmerkwaarden voor de database met aangepaste eigenschappen op Workspace ONE UEM.

 • SINST-175716: Wanneer u de UEM Console upgradet van 1909 naar 2001, wordt de UEIP ingeschakeld.

Problemen opgelost in patch 20.8.0.1
 • AGGL-8321: Opgeslagen procedure interrogator.SaveTransactionInformation wordt meer dan 100 keer aangeroepen en heeft ook een groot verschil tussen werktijd en verstreken tijd. 

 • AMST-28783: Schakel ondersteuning voor gearchiveerde certificaten in via de Escrow-service. 

 • AMST-288: Beschrijvende naam van Hololens wordt niet bijgewerkt na inschrijving. 

 • AMST-28870: De beschrijvende naam van het toestel wordt niet correct ingesteld bij de inschrijving. 

 • ARES-14395: SmartGroup_LoadPreviewDeltaForFlexibleDeployment moet rekening houden met de OS-versie in plaats van DeviceOperatingSystemID. 

 • ARES-14459: Kan geen SDK-profiel selecteren en toewijzen aan de applicaties vanwege time-outproblemen met de opgeslagen procedure DeviceProfile_SearchConsole_V2. 

 • ARES-14460: Kan Tunnel-proxy voor app niet uitschakelen in het aangepaste SDK-profiel onder proxyinstellingen. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.2
 • AGGL-8391: Draai de EnhancedWorkProfile-voorwaarde terug om Android-inschrijvingsgegevens op te halen met behulp van GetAndroidEnrollmentDetailsByDeviceId. 

 • RUGG-8921: Printers checken na de 2007-upgrade van UEM console niet meer in. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.3
 • AMST-29059: Seed softwaredistributie op de 2008 UEM console. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.4
 • AMST-29166: Verbeter de opdrachtwachtrijlogica voor goedkeuring en afwijzing van Windows-updates.

 • AMST-29167: Prestatieprobleem op osUpdate.UpdateDeviceAssignMent_Save. 

 • ARES-14676: App Wrapping-profiel wordt niet opgehaald.

 • MACOS-1486: Seed macOS Intelligent Hub 20.08.1 naar Workspace ONE UEM.

Problemen opgelost in patch 20.8.0.5
 • AMST-29116: Seed SFD 3.14.13 en Hub 20.08.02 naar 2008. 

 • ARES-14774: Interne Proximity-APK (bèta) wordt niet geconfigureerd met het SDK-profiel.

Probleem opgelost in patch 20.8.0.6
 • CRSVC-14956: Inconsistentie in gebeurtenis- en gebeurtenisgegevens van apparaat. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.7
 • AAPP-10836: HTTP-proxyondersteuning voor APN's.

 • AAPP-10934: iOS-toestellen checken continu in bij het controleren op beschikbare updates van het besturingssysteem.

 • AAPP-10946: Voorkom dat MAC-adressen worden gerandomiseerd voor WiFi van Apple-apparaten.

Problemen opgelost in patch 20.8.0.9
 • AAPP-11077: Aanvullende wijzigingen in logboekregistratie en vergrendeling voor messagingservice voor backup van APNSOutboundQueue. 

 • ARES-15830: Verbeterde prestaties van werkstroom toestelsynchronisatie voor profielen. 

 • ARES-15832: Verbeterde prestaties van verwerking opslag voorbeeld van applicatielijst.

 • CMSVC-14199: Wijzig het aantal toestellen voor OG in procedure opslag datalading gebruikersinschrijvingen

 • CMSVC-14201: Prestatieproblemen EnrollmentUser_DetailsLoadByEmail. 

 • CRSVC-15653: Verbeterde prestaties van verwerking van voorbeeld selectieve applicatielijst.

 •  FCA-194955: API_DevicesBySearchCriteria sproc werkt niet zoals verwacht. 

 • INTEL-24649: Inconsistentie in encryptiegegevens

Problemen opgelost in patch 20.8.0.10
 • AAPP-11080: Het commando Profiel installeren voor de één-app-modus wordt niet vrijgegeven. 

 • INTEL-24445: ETL | Voeg checksum-exports toe in de database. 

 • INTEL-24446: Toestelverwerking werkt niet zoals verwacht.

Problemen opgelost in patch 20.8.0.11
 • AGGL-8815: Fout bij parseren van bepaalde APK-metagegevens. 

 • AGGL-8816: Android Enterprise-applicatiepush kan niet worden aangeroepen als de Google-toestel-ID niet aanwezig is. 

 • ARES-16151: Kan geofence-gebieden niet verwijderen. 

Probleem opgelost in patch 20.8.0.13
 • AAPP-11199: Toestelbeheerprofiel wordt niet van het toestel verwijderd bij het wissen van bedrijfsgegevens. 

 • AAPP-11212: Verwijderde toestellen wissen op het eindpunt voor inchecken. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.14
 • FCA-195201: Bulkmeldingen werken niet wanneer berichten via de console naar toestellen worden verzonden. 

 • FCA-195217: Stap 1 van taak om verlopen steekproefgegevens te verwijderen duurt langer dan 11 uur. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.16
 • PPAT-8341: DTR ontbreekt wanneer de klant de omgeving upgradet van 2003 (of hoger) naar de nieuwste console. 

 • FCA-195343: Time-out van Notification_LoadCount bij uitvoering door API. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.17
 • CRSVC-17411: Multitenancy-updates in Workspace ONE UEM Console. 

 • AREN-17022: API/MDM/smart groups/bulkquery heeft een smart group-limiet van 500. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.18
 • AMST-30824: De certificaat-steekproef wordt ook verwerkt wanneer een certificaat queryfouten retourneert die het gevolg zijn van certificaatintrekking. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.21
 • AGGL-9330: De nalevingsstatus blijft 'Nalevingscontrole in wachtrij'. 

 • ARES-17080: De lading van het geofencing-profiel wordt niet verwijderd wanneer het apparaatprofiel en het geofencing-gebied worden verwijderd. 

Problemen opgelost in patch 20.8.0.22
 • CRSVC-18272: Oplossing van problemen met versleuteling/ondertekening in toestelservices die leiden tot toestelcommunicatiefouten die worden veroorzaakt door een Microsoft-bug in de nieuwste Windows-updates.

 • FCA-195833: De netwerktabbladen voor enkele Android-toestellen worden niet geladen en we krijgen de foutmelding 'Er is een onverwachte fout opgetreden. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw IT-beheerder.'

 • PPAT-8580: Overname van DTR voor afzonderlijke regels werkt niet bij toepassing op het profiel XML. 

 • RUGG-9533: UEM stuurt geen gedetailleerde Workspace ONE Assist-gebeurtenissen naar UEM of syslog.

Problemen opgelost in patch 20.8.0.23
 • CMEM-186225: Beleid voor e-mailnaleving uitvoeren is niet voltooid. 

 • CRSVC-18507: Cert-uploads via uploadSmimeCerts API mislukken regelmatig. 

 • CRSVC-18593: Toegestane lijst toevoegen aan beveiligingsinstellingen voor de api-documentatiepagina

Probleem opgelost in patch 20.8.0.24
 • CRSVC-18757: Problemen met de encryptie/ondertekening oplossen die in de vorige patch werden beschreven. 

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Apple
 • AAPP-10604: Wanneer labels zijn gekoppeld aan het inschrijvingstoken van een Apple Business Manager-toestel, kan het toestel niet worden ingeschreven.

  Wanneer de inschrijvingsmodus van het toestel is ingesteld op "Alleen geregistreerde toestellen", "Registratietoken vereisen" is ingeschakeld en Apple Business Manager is geconfigureerd en inschrijvingsrecords worden gemaakt voor deze toestellen, kunnen ze mogelijk niet worden ingeschreven als er een label is gekoppeld aan deze records.

  Als noodoplossing kunt u labels uit deze records verwijderen en na inschrijving weer toewijzen.

 • AAPP-10660: VPP auto-update mislukt wanneer de iTunes-API wordt aangeroepen voor land 'HK'

  Wanneer het VPP s-token wordt gemaakt met HK als land, mislukt de automatische update van toestelgebaseerde VPP-applicaties.

 • AAPP-10322: Wanneer Niet storen is ingeschakeld in een iOS-toestel, wordt UEM onjuist weergegeven als 'AW niet storen tot'

  Wanneer Niet storen is ingeschakeld in een iOS-toestel, wordt UEM onjuist weergegeven als 'AW niet storen tot' op de samenvattingspagina met toesteldetails.

 • AAPP-10665: Kan het telefoonnummer van iOS multi-SIM-toestellen (e-SIM-telefoonnummer) niet zien.

  Wanneer een iOS multi-SIM-toestel is ingeschreven, wordt één telefoonnummer weergegeven voor zowel het fysieke als e-SIM-nummer.

 • AAPP-10556: Het commando Profiel installeren voor de één-app-modus van iOS wordt niet onmiddellijk vrijgegeven nadat het steekproef van de applicatielijst is ontvangen. 

  Het commando Profiel installeren voor de één-app-modus wordt niet onmiddellijk vrijgegeven nadat de steekproef van de geplande applicatielijst is ontvangen tijdens DEP-inschrijving en zal de status Wachten behouden totdat de volgende steekproef van de geplande applicatielijst wordt ontvangen (enkele uren tot een dag later).

  Als noodoplossing kunt u het toestel opvragen vanuit de weergave toestellenlijst of toesteldetails om het installatiecommando voor één-app-modus onmiddellijk te activeren.

 • MACOS-1887: Kan geen Intelligent Hub-apps (automatische installatie na inschrijving), Bootstrap-pakketten en Apple Business Manager-apps (VPP) implementeren in macOS 11 Big Sur

  De sleutel "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" (restrict-store-require-admin-to-install) is buiten gebruik gesteld in macOS 10.14. In macOS 11 Big Sur zal het installeren van een profiel met deze sleutel er helaas toe leiden dat apps die zijn geïmplementeerd via systeemeigen MDM-commando's, niet werken. 

  Als noodoplossing kunt u de instelling "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" verwijderen uit elk macOS-beperkingenprofiel dat wordt geïmplementeerd op een macOS 11+ toestel.

Android
 • AGGL-8311: De metagegevens met betrekking tot de naam, bundel-ID en versie van de interne Android-applicatie-APK worden niet geparseerd tijdens het uploaden naar de UEM console.

  Wanneer APK's zijn gebouwd met de nieuwste buildtool, is er een verandering in de codering van het Android-manifestbestand, waardoor de metagegevenswaarden niet kunnen worden geparseerd. De eindgebruiker kan de waarden handmatig invoeren en het publicatieproces probleemloos doorlopen.

  Als noodoplossing voert u de applicatie-ID, versie en naamgegevens handmatig in.

Content Locker
 • CMCM-188952: De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de console is ingesteld.

  Stel een vervaldatum in voor elk bestand in de sectie Beheerde content van de console. Synchroniseer het apparaat en controleer de gegevens van dat bestand. De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de console is ingesteld. 

  Als noodoplossing kunt u de datum één dag voor de geplande vervaldatum instellen.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon