U kunt Win32-applicaties als primaire of als dependencybestanden uploaden. Gebruik dezelfde procedure voor .exe-, .msi- en -zip-bestanden.

Voorwaarden

  • Als u een zip-bestand gebruikt, moet u applicatiepakketten van 4 GB of groter comprimeren met behulp van 7-Zip. Workspace ONE UEM pakt zip-pakketten met applicatiepakketten van 4 GB of groter niet uit wanneer ze zijn gecomprimeerd met behulp van het systeemeigen Windows zip-programma.
  • Software Distribution Engine (SFD) vereist een MSI-bestand of een EXE-bestand in het ZIP-bestand om een PowerShell-scriptbestand te implementeren.

Procedure

  1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen.
  2. Klik op Uploaden en dan op Lokaal bestand om de applicatie te selecteren die u wilt uploaden.
  3. Selecteer de juiste optie voor de vraag Is dit een dependencybestand?.
    • Kies Ja om een dependencybestand te kenmerken en het aan een Win32-applicatie te koppelen. Voorbeelden van dependencybestanden zijn bibliotheken en frameworkbestanden.
    • Klik op Doorgaan om naar de volgende fase in de levenscyclus te gaan.