VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2107 zijn geïntroduceerd, en een lijst met opgeloste problemen.

Wanneer kan ik de nieuwste versie verwachten?

We proberen kwaliteitsproducten af te leveren en om kwaliteit en naadloze overgangen te garanderen, brengen we onze producten gefaseerd uit. Het kan maximaal vier weken duren voor elke roll-out is voltooid. Roll-out vindt plaats in de volgende fasen:

 • Fase 1: Demo en UAT's
 • Fase 2: Gedeelde SaaS-omgevingen
 • Fase 3: Specifieke recente omgevingen

Deze versie is alleen beschikbaar voor onze SaaS-klanten in de nieuwste modus. De functies en verbeteringen die in deze versie zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor onze on-premises of beheerde gehoste klanten met de volgende on-premise release. Raadpleeg voor meer informatie het KB-artikel.

Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021

Meer informatie over de aanstaande Apple-herfstreleases van 2021. Zie Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021 voor meer informatie.

Nieuwe functies in deze versie

Console

 • We hebben de toegestane interne app-grootte verhoogd. 
  U kunt nu interne apps van maximaal 10 GB naar de Workspace ONE UEM console uploaden. Deze bestandsgrootte is groter dan de vorige limiet van 200 MB. U moet CDN inschakelen om de grotere app-grootte te kunnen gebruiken. In SaaS-implementaties hebben we CDN's standaard ingeschakeld. Als uw implementatie op locatie gebruikmaakt van CDN, heeft uw omgeving ook deze bijgewerkte groottelimieten. Zie Interne applicaties implementeren als lokaal bestand voor meer informatie.

 • Haal toestelinformatie op met de maximale paginagrootte van 500 via de API /device/search.
  De API /device/search heeft nu een maximale paginagrootte van 500. Elke API-aanroep kan maximaal 500 records bevatten. Gebruikers moeten meerdere pagina's doorlopen als de paginaformaat de maximumlimiet overschrijdt om alle records te kunnen ophalen.

 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de Remote Management API's (V1 en V2). 
  • De Remote Management API's (V1 en V2) ondersteunen nu toegangscontrole op basis van rollen. U kunt nu het toegangsniveau beperken dat een gebruiker moet ontvangen wanneer hij Workspace ONE Assist via de Remote Management API's gebruikt. Met Workspace ONE Assist kunnen de volgende functies worden beperkt binnen een gebruikersrol: Externe weergave, Externe bediening, Bestandsbeheer, Registereditor, Remote Shell, Sessiesamenwerking en Onbeheerde toegang op desktops.
  • U kunt nu de Remote Management API (V2) gebruiken om aanvullende parameters door te geven waarmee gebruikers specifieke tools voor extern beheer, zoals Scherm delen, Bestandsbeheer en Remote Shell, kunnen kiezen voorafgaand aan een sessie. Wanneer u de Remote Management API's gebruikt, kunt u nu eenvoudig opgeven met welke Workspace ONE Assist-tool u verbinding wilt maken wanneer u een externe sessie start. Deze functionaliteit is al beschikbaar wanneer een sessie wordt gestart vanuit de UEM console. We hebben de Remote Management API's in deze versie verbeterd om dezelfde functionaliteit te ondersteunen.

Android 

 • Wilt u ervoor zorgen dat gebruikers hun locatie op hun apparaten niet kunnen wijzigen? We hebben een oplossing voor u.
  We hebben een nieuwe beperking toegevoegd waarmee beheerders kunnen voorkomen dat gebruikers de locatie-instellingen van het apparaat wijzigen. Wanneer de beperking wordt toegepast, wordt de vorige locatie-instelling gebruikt. Voor deze functie zijn gegevensgestuurde profielen vereist. Zie Android-profielen configureren voor meer informatie. 
 • Geef specifieke apps altijd toegang tot VPN.
  De toestemmingslijst VPN Always On Lockdown biedt een manier voor opgegeven apps binnen het werkprofiel, via het werk beheerd apparaat of COPE/EWP toegang te blijven houden tot internet, zelfs als de Always On VPN is losgekoppeld of niet beschikbaar is. Voor deze functie zijn gegevensgestuurde profielen vereist. Zie Android-profielen configureren voor meer informatie.

macOS

 • Ondersteuning voor Apple Silicon in Smart Groups.
  Workspace ONE UEM ondersteunt nu filteren op CPU-architectuur in Smart Groups voor macOS-apparaten. U kunt Smart Groups definiëren op basis van Intel (x86) of Apple Silicon (arm64) processortypen. We hebben ook het filter Toestellijstweergave en de pagina Toestelgegevens bijgewerkt met het nieuwe CPU-type. Ondersteuning voor het filteren van Windows-apparaten op basis van CPU-type komt in een toekomstige release beschikbaar. Zie Support voor Apple Silicon Macs voor meer informatie.

E-mailbeheer

 • We hebben de pagina E-maillijstweergave vereenvoudigd.
  We hebben toestelgegevens zoals besturingssysteem, platform, telefoonnummer of IMEI verwijderd van de pagina Email > Lijstweergave. U kunt deze informatie nog steeds zien in het pagina Toestellijstweergave.

Inhoudsbeheer

 • Wilt u uw oude opslag voor persoonlijke inhoud verwijderen, maar weet u niet hoe? We hebben een oplossing voor u. 
  U kunt de opslag van persoonlijke inhoud nu eenvoudig vanuit uw Workspace ONE UEM console verwijderen met de API /V2/content/groups/{organizationGroupUuid}/personal-content. Deze API verwijdert alle opslagplaatsen voor persoonlijke inhoud uit de opgegeven organisatiegroep en de onderliggende groepen. U hebt toegang tot deze API via Workspace ONE UEM API Explorer.

Applicatiebeheer

 • We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de CDN-configuratie om het gebruik te verbeteren.  
  We hebben de functionaliteit voor het testen van de verbinding van de CDN-configuratie uitgebreid met controles van gebruikersaccountrechten. We hebben ook een CDN-configuratietool gepubliceerd die onafhankelijk van de Workspace ONE UEM console kan worden gebruikt. Met deze nieuwe tool kunnen klanten op locatie gemakkelijker hun origin servers instellen. U vindt de tool op My Workspace ONE. Zie Workspace ONE UEM en Akamai integratiewerkstroomvoor meer informatie.

Windows 

 • We hebben afscheid genomen van Windows Phone. 
  Omdat Windows Phone het einde van de algemene ondersteuning heeft bereikt, hebben we alle gerelateerde instanties uit de Workspace ONE UEM console verwijderd. We ondersteunen het beheer van dit telefoonmodel niet meer. Zie de Aankondiging van einde van ondersteuning voor meer informatie.
 • Stel uw eigen uitgangswaarden voor Windows 10 samen zonder gebruik van een vooraf geconfigureerde sjabloon. 
  U hebt geen sjabloon meer nodig om uitgangswaarden in Workspace ONE UEM te maken. U kunt nu uitgangswaarden aanmaken door beleidsregels uit onze beleidscatalogus te selecteren. Selecteer de juiste Windows 10-versie in de wizard voor maken van uitgangswaarden en selecteer vervolgens uw beleidsregels in de beleidscatalogus. Uitgangswaarden kunt u in Workspace ONE UEM vinden onder Resources > Uitgangswaarden. Zie Uitgangswaarden gebruiken voor meer informatie.

Rugged

 • Launcher in- en uitchecken is toegevoegd als voorwaarde voor een gebeurtenisactie.
  De Launcher van uw Android-apparaat kan nu worden gepolled door een gebeurtenisactie en zijn Intent uitvoeren op basis van het feit of Launcher is in- of uitgecheckt. Zie Gebeurtenisacties voor meer informatie.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 2107
 • AAPP-11745: Webclips worden niet weergegeven op gedeelde iPads.

 • AAPP-11907: iOS-toestel met een actie als 'Blokkeer/verwijder beheerde' applicatie wordt niet nageleefd door de VPP-applicatie.

 • AAPP-12061: Clear Pass SCEP opgenomen in UEM-certificaten bevatten slechts één SAN van een bepaald type.

 • AAPP-12292: Alle toestelkanaalprofielen geven een onjuiste installatiestatus weer op gedeelde ABM iPads.

 • AAPP-12426: Maak een index voor de kolom RecommendedExternalApplicationID voor de tabel PurchasedAppAssignment.

 • AGGL-9885:  De Launcher-app wordt nooit naar het toestel gedownload, zelfs niet nadat het Launcher-profiel is geïnstalleerd.

 • AGGL-10227: De API Bulk Setmanagedconfigurationfordevices wordt niet aangeroepen voor alle toegewezen toestellen.

 • AGGL-10422: De menuoptie Apparaat opnieuw opstarten is niet beschikbaar voor Android Enterprise AOSP-toestellen.

 • AMST-32724: Geregistreerde toestellen worden niet gelabeld.

 • AMST-33356: OOBE-inschrijving mislukt met statustraceringsprompt ingeschakeld.

 • AMST-33442: De optie Domein samenvoegen wordt niet weergegeven in de console.

 • ARES-19744: Problemen met de status van de database.

 • ARES-19768: De API-aanroep /begininstall om een Windows 10-applicatie te maken mislukt als actualFileVersion begint met 0.

 • ARES-19777: Time-out van opgeslagen procedure RetryScheduler_ProcessSuccessfulStatuses.

 • ARES-19786: Commando voor bulkinstallatie wordt niet gegenereerd als het aantal geselecteerde toestellen meer dan 50 is.

 • AAPP-12048: De pagina Beheerde toestellen geeft soms geen toestellen weer voor een bepaalde app.

 • AAPP-12041: Het opslaan van een custom app mislukt wanneer dezelfde openbare iOS-app op dezelfde LG aanwezig is.

 • AAPP-12049: Werk label voor een maximumaantal mislukte pogingen in het iOS-toegangscodeprofiel bij.

 • AAPP-12115: Kan een iOS-toestel onder supervisie niet verwijderen als de inschrijvingsstatus wissen geïnitieerd is.

 • AAPP-12129: Beschrijvende naam wordt weergegeven als opzoekwaarde {emailaddress} als wordt gezocht wanneer Hub is gesloten.

 • AAPP-12398: Applicatieverwijderingsgebeurtenis voor de aangeschafte app is niet aanwezig.

 • AAPP-12169: WiFi-IP-adres ontbreekt in de netwerksteekproef van iOS in de Workspace ONE UEM console 2003. 

 • AAPP-12288: Steekproef van iOS-applicatielijst geeft 21.04.1 Hub niet weer tijdens Hub-upgrade en veroorzaakt overtredingen van netwerkbeleid en wissen van bedrijfsgegevens.

 • AAPP-12201: iOS-toestellen verwerken geen commando's totdat MessagingService opnieuw is gestart.

 • AAPP-12334: Het iOS WiFi-profiel maakt een lege sleutel voor TLSTrustedServerNames.

 • AAPP-11907: iOS-toestel met een actie als 'Blokkeer/verwijder beheerde' applicatie wordt niet nageleefd door de VPP-applicatie.

 • AAPP-12464: Niet-bewaakte apparaten met FindMy ingeschakeld tonen de activeringsvergrendeling als uitgeschakeld.

 • AAPP-12157: Meerdere VPP-apps blijven hangen in Controle gepland.

 • AGGL-9867: Inschrijfbeperkingen worden niet toegepast en geven de pagina Toestel geblokkeerd niet weer, maar het toestel wordt volledig ingeschreven.

 • AGGL-9946: Profielen en apps worden niet toegewezen aan de toestellen bij uitchecken. 

 • AGGL-10003: De door Hub geregistreerde modus werkt niet voor Android-apparaten als Android Enterprise niet beschikbaar is.

 • AGGL-10236: Het gedrag van Android-profielen verschilt van andere profieltypen wanneer u een certificaat uploadt dat al in de database aanwezig is.

 • AGGL-10018: De Hub-instellingen Telecom en Locatie worden uitgeschakeld wanneer de beheerder met custom rol Hub-instellingen wijzigt en opslaat.

 • AGGL-10502: PerAppVPNAssociation-toewijzing mislukt soms.

 • AGGL-10020: WiFi-profiel wordt niet geïmplementeerd.

 • AGGL-10111: Kan Microsoft Launcher-applicatie niet toevoegen aan de console wanneer EMM is geïntegreerd.

 • AGGL-10232: Apparaten met Work-profiel ontvangen Android Legacy-profielen.

 • AGGL-10237: Bij Hub geregistreerde Android-toestellen kunnen geen niet-werkeigen Google Play-apps installeren.

 • AGGL-10549: HCL Verse-app werkt niet op Android Enterprise-toestellen met SEG V2.

 • AGGL-10264: Toewijzingen van via Hub geregistreerde Android-apps worden niet bijgewerkt na inschrijving.

 • AGGL-10295: Zoekinformatie niet beschikbaar in de beschrijvende naam of Launcher. 

 • AGGL-10463: Wanneer een profiel wordt verwijderd of een certificaat wordt ingetrokken, moet de extensie het certificaat kunnen verwijderen.

 • AGGL-10546: Kan het Launcher-profiel in DDUI niet bewerken wanneer er te veel apps aan de Launcher worden toegevoegd.

 • AGGL-9908: Problemen met het beheerprofiel van de Chrome-app.

 • AGGL-10438: Profielen worden niet toegepast op het toestel.

 • AGGL-10397: Aangepaste naamswijziging op Android-apparaten met CICO.

 • ENRL-2976: Er is een grote geheugentoewijzing waargenomen vanuit de opgeslagen procedure EnrollmentToken_Search.

 • AGGL-10327: Probleem met een op netwerk-IP-bereik gebaseerde organisatiegroeptoewijzing voor apparaten.

 • AMST-32402: Certificaten op Win10-toestellen in productie worden niet ingetrokken.

 • AMST-32428: Windows-applicatietransformatiebestanden zijn gemaximeerd op 10.

 • AMST-32433: Bij het toevoegen van een antivirusdatalading aan een bestaand profiel in Windows 10, kan DS geen installatieprofiel samenstellen.

 • AMST-32458: Migratiescript om ontbrekende herstelsleutels in te voegen uit de tabel DiskEncryptionSample.

 • AMST-33500: Het profiel voor automatisch bijwerken van openbare apps is foutief gemarkeerd als "Verwijderd" op de UEM Console, maar is aanwezig op het apparaat.

 • AMST-32574: DeviceReportedName geeft tijdelijk een onjuiste melding, waardoor certificaten die op dat moment worden gepusht een onjuiste SubjectName hebben.

 • AMST-32637: De productie-OG van de klant ontvangt geen locatiesteekproef.

 • AMST-32902: Onjuist label voor datalading voor gegevensbescherming van Windows-desktop.

 • AMST-32458: Migratiescript om ontbrekende herstelsleutels in te voegen uit de tabel DiskEncryptionSample.

 • AMST-32646: Het commando Toestelvergrendeling via de API logt geen "Toestelvergrendeling aangevraagd" voor Windows-toestel.

 • AMST-32672: Kan de openbare Win-app niet verwijderen vanwege oude toewijzingsrecords in de applicatiekiosk.

 • AMST-33042: Windows-profiel Activeren/deactiveren activeert het commando Installeren/Verwijderen niet wanneer er al een verwijdercommando voor toestellen in de wachtrij staat vanwege een eerdere deactivering. 

 • AMST-33250: VersionHash komt niet overeen tussen deviceApplication.Application en interrogator.HashTable, wat onjuiste app-installatietellingen veroorzaakt.

 • ARES-19934: Kan profiel met een groot aantal toewijzingen niet opslaan en publiceren.

 • AMST-33043: Selectie van bestand(en) voor app-transformatie wordt niet gehonoreerd. 

 •  AMST-33118: Bij het laden van een toewijzing treedt een fout op wanneer de naam van de toewijzing groter is dan 64 tekens.

 • ARES-18214: Kan ipa en apk niet bijwerken naar Workspace ONE UEM met dezelfde bundel-ID en dezelfde versie.

 • ARES-18253: Een gebruiker heeft de berichtprompt gewijzigd in de iOS Hub post-console upgrade naar 2102.

 • ARES-19383: Toestelafstemming mislukt wanneer het toestel uit de Smart Group wordt verwijderd.

 • ARES-19161: Geen toegang tot het tabblad Profiel voor een toestel.

 • ARES-18356: On-demand applicaties worden automatisch geïnstalleerd op iOS-toestellen als ze tot een specifieke smart group behoren.

 • ARES-18645: Wanneer u probeert apps te verwijderen vanaf de pagina met toestelgegevens, geeft UEM de fout "Deur is vergrendeld" weer.

 • ARES-19371: Geheugenlek bij het uitvoeren van aangepaste rapporten door beheerder. 

 • ARES-18649: App wordt niet weergegeven in de catalogus voor de gebruiker die geen lid is van de gebruikersgroep die is toegevoegd aan de applicatiegroep Weigeringslijst.

 • ARES-19033: Het eigendom van willekeurige iOS-toestellen die via Boxer zijn ingeschreven, verandert steeds in Niet gedefinieerd.

 • ARES-18659: Kan Tunnel-profielen niet bewerken.

 • CMCM-188954: SQL-time-out tijdens het bewerken en opslaan van toewijzing voor content.

 • CMCM-189134: Content-opslagplaatsen worden niet weergegeven in de Content-app.

 • CMCM-188985: Prestatieprobleem bij het exporteren van grote hoeveelheden gegevens van het tabblad Inhoud.

 • CMSVC-15105: Basisgebruikers en AuthProxy-gebruikers zijn gemaakt met niet-NULL LDAPDefinitionID. 

 • CMSVC-15106: Smart groups staan koppeling met directorygebruikers of gebruikersgroepen van een bovenliggende organisatiegroep toe wanneer de LDAP-machtiging is ingesteld op "Overschrijven". 

 • CMSVC-15144: Toestellen die via Toevoegingen aan een toewijzingsgroep zijn toegevoegd, worden niet goed toegewezen aan de groepstoewijzing.

 • CMSVC-15170: Directorytestverbinding mislukt met Kerberos.

 • CMSVC-15214: De documentatie voor de API is ontoereikend.

 • CMSVC-15267: In de API voor zoeken naar gebruikers ontbreekt het veld 'DisplayName' in de uitvoer.

 • CMSVC-15408: Kenmerken van Directory-gebruiker worden bijgewerkt via de API.

 • CMEM-186470: Conformiteitscontrole mislukt wanneer er geen toestelrecord voor een MEM-toestel aanwezig is. 

 • CMEM-186419: Walmart SEG's werken beleidsregels niet bij.

 • CRSVC-22744: SMTP werkt niet meer na de upgrade naar 21.05.

 • CMCM-189114: De optie 'Openen in' ontbreekt voor de bestandsindeling .ods.

 • CRSVC-18424: Het controlebeleid is niet-conform voor de Japanse taal.

 • CRSVC-20032: De status van de uitgangswaarde is niet conform. 

 • CRSVC-20449: App-detailsweergave > Implementatie proceskaarten geeft het werkstroomtype AWEntitySmartGroupAssignmentMap-records weer.

 • CRSVC-20614: Kan SG verwijderen die is gekoppeld aan een actieve werkstroom.

 • CRSVC-23287: Certificaatprofiel kan niet worden geïnstalleerd op het toestel met fout "Scep-responsstatus: In behandeling; Foutinfo: BadAlg" voor generieke SCEP-integratie.

 • CRSVC-20638: Landinstellingswijziging wordt niet toegepast op de console.

 • CRSVC-20879: App-publicatie mislukt bij het toevoegen van een nieuwe versie van een applicatie.

 • CRSVC-20970: Meerdere uitdagingen voor SCEP/PKI in SCEP- en EG-scenario.

 •  CRSVC-21297: Wijzig AirWatch in Workspace ONE in de beschrijving van 'Certificaat intrekken inschakelen'. 

 • CRSVC-21557: Kan de toestellijstweergave niet laden. 

 • CRSVC-21557: Kan de toestellijstweergave niet laden. 

 • CRSVC-17503: Kan geen SIM-kaart detecteren op de pagina Toestelsamenvatting. 

 • CRSVC-22365: Kan de standaardsjabloon voor aangepaste beheerdersberichten niet bewerken.

 • CRSVC-22534: SQL-time-outs op AuthorizationToken_SaveBatch.

 • CRSVC-22707: GPS-gegevensinstellingen privacylocatie voor 'Bedrijfstoestel - Gedeeld gebruik' maken gebruik van de instelling 'Bedrijfstoestel - Individueel'.

 • CRSVC-22816: De status van de uitgangswaarde is 'In afwachting van opnieuw opstarten' na opnieuw toepassen.

 • CRSVC-22816: De status van de uitgangswaarde is 'In afwachting van opnieuw opstarten' na opnieuw toepassen.

 • CRSVC-23013: Nieuwe kolommen voor EventLog moeten ook aan tabel EventLog_Delete worden toegevoegd.

 • CRSVC-23052: Kan Android EMM niet instellen met GSuite.

 • FCA-198106: Argumenten worden niet correct weergegeven in de melding over de vervaldatum van het provisioningprofiel.

 • ENRL-2896: De link naar de berichtsjabloon is als beveiligingsmaatregel uitgeschakeld voor tokens met één en twee factoren op de pagina console > toestelgegevens voor consolebeheerders.

 • ENRL-2956: Beschrijvende naam op basis van opzoeken van custom kenmerken.

 • ENRL-2857: Kan macOS Big Sur-apparaten niet inschrijven als een beperkingsbeleid voor de OS-versie is geconfigureerd.

 • ENRL-2919: Kan macOS niet inschrijven als DEP en Okta zijn geconfigureerd.

 • FCA-196939: Bulkactie in de toestellijstweergave wordt niet voor alle toestellen verwerkt.

 • FCA-197073: Wanneer u een query op een iOS-toestel meerdere keren achter elkaar uitvoert, werkt de console niet de tijd Laatst gezien bij.

 •  FCA-197098: FCA-197098: Selectievakje 'Onthoud mij' blijft niet aangevinkt na uitloggen uit de Console.

 • FCA-197141: De waarde voor de tijdzone wordt niet bijgewerkt.

 • FCA-197169: Bulk-SMS werkt niet.

 • FCA-197236: Workspace ONE Express heeft geen privacyoptie om locatiegegevens te verzamelen en weer te geven.

 • FCA-197258: Een niet-documenteerde 204-code "leeg antwoord".

 •  FCA-197659: Exporten van toestellijstweergave mislukken vanwege een time-out.

 • FCA-197985: WiFi-IP-adres wordt niet ingevuld voor sommige toestellen in de toestellijstweergave.

 • FCA-197751: Het tabblad Recent rapport wordt niet bijgewerkt met de meest recente rapporten.

 • FCA-197879: Het MDM-profiel wordt niet van het iOS-toestel verwijderd (het toestel wordt uitgeschakeld en later ingeschakeld) wanneer de beheerder het toestel uit de console verwijdert.

 • FCA-198106: Argumenten worden niet correct weergegeven in de melding over de vervaldatum van het provisioningprofiel.

 • FCA-198233: Pushbericht verzonden naar alle apparaten in de OG.

 • MACOS-2432: Installatiestatus MAC OS-profiel.

 • INTEL-29749: Het veld Naam fabrikant wordt niet op alle toestellen ingevuld.

 • MACOS-2209: Optie 'Intelligent Hub voor macOS installeren' is niet beschikbaar. 

 • INTEL-29749: Het veld Naam fabrikant wordt niet op alle toestellen ingevuld.

 • MACOS-2238: Niet-gedefinieerde fout wanneer u op de applicatielink in de UEM console klikt.

 • MACOS-2410: Kan de toestelnaam niet op beschrijvende naam instellen bij macOS-toestel zonder supervisie.

 • PPAT-9085: Het Tunnel Server- of Client-certificaat retourneert een ongeldige datum in de UEM console.

 • RUGG-9746: Kan de Honeywell-streepjescode niet genereren.

 • RUGG-9961: Kan geen "toepasbaarheidsregels" toevoegen aan Producten binnen Productsets via de API.

 • RUGG-9985: Kan geen inschrijving met QR-code maken voor gebruikers uit OG van hoger niveau.

 • RUGG-10006: Organisatiegroep blijft hangen in 'Bezig met verwijderen'.

 • AMST-33529: Toewijzingen voor domein samenvoegen halen de toewijzingsgroepen door elkaar bij het bewerken.

 • FCA-198219: Problemen met de status van de database.

 • FCA-198458: Het venster App-toewijzing bewerken wordt af en toe niet geladen.

 • INTEL-30971: Intelligence-rapport voor gebruikers is inconsistent.

Problemen opgelost in patch 21.7.0.2
 • AMST-33701: Seed de 2105-patch SFD naar de UEM console. 

 • AMST-33810: Seed de v2011-patch Hub naar de UEM console.

 • CRSVC-24014: Het upgraden van 2105 naar 2107 duurt langer dan 4 uur.

 • CRSVC-24015: Verwijder de extra UUID-kolommen uit de opgeslagen procedure Zoeken in gebeurtenislogboek.

Problemen opgelost in patch 21.7.0.3
 • ARES-20383: Opzoeken van profielen op basis van UniqueKey veroorzaakt conflicten.

 • CRSVC-24252: Steekproeven bevatten ongeldige gegevens.

 • CMCM-189234: Opslagplaatsen worden weergegeven als vermeld, maar worden niet gesynchroniseerd in Content.

 • RUGG-10171: Kolom staat geen nullen toe.

 • AMST-33786: De processorarchitectuur wordt niet bijgewerkt, ook al verzendt het apparaat deze in de steekproef. 

 • MACOS-2545: Aangepast MDM-commando verzonden naar gebruikerskanaal.

 • AGGL-10596: Apps worden niet uit Play Store verwijderd wanneer alle apps niet van toepassing zijn.

 • MACOS-2522: Houd UUID's van dataladingen voor subdataladingen consistent bij het toevoegen van nieuwe versies.

Problemen opgelost in patch 21.7.0.4
 • AMST-33943: Profiel publiceren zet geen commando in de wachtrij voor de toestellen.

 • CRSVC-24391: Er treedt een fout op in het tabblad Netwerkbeleid op de console.

Versie-informatie voor 21.7.0.5-patch
 • AMST-33714: Seed de v2107.6-patch van Hub naar de UEM console.

 • CMCM-189378: Aanroepen van opgeslagen procedures veroorzaken hoge geheugenbelasting.

Problemen opgelost in patch 21.7.0.6
 • AMST-34101: OOBE-gebruiksvoorwaarden moeten in het scherm passen. 

 • CRSVC-24464: De tool Toestelstatusmigratie moet worden geïmplementeerd als onderdeel van de Plannerservice. 

 • AGGL-10827: Sommige Android Launcher-profielen kunnen niet worden geladen na een upgrade naar 2107 en DDUI FF-activering. 

 • AAPP-12871: ScheduleOSUpdate API mislukt op UEM 21,05.

 • CRSVC-24603: De installatie van het profiel op iOS 15 is mislukt vanwege de unieke ID.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon