Voordat u een smart group kunt toewijzen aan een applicatie, boek, nalevingsregel, toestelprofiel of productinrichting moet u een smart group maken.

Bekijk de volgende video met vijf aanbevolen procedures voor het maken van smart groups.

Procedure

 1. Selecteer de Organisatiegroep (OG) waarop uw smart group van toepassing moet zijn en waar de smart group moet worden beheerd. Selecteren van een OG is optioneel.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen en selecteer vervolgens Smart group toevoegen.
 3. Voer een naam voor de smart group in.
 4. U kunt ook Voorbeeld van het toestel inschakelen om te zien welke toestellen zijn opgenomen in de smart group die u hebt ontworpen. Het voorbeeld van het toestel is standaard gedeactiveerd om de prestaties te verbeteren.
 5. Configureer het smart-grouptype.
  • Criteria

   De optie Criteria werkt het beste voor groepen met grote aantallen toestellen (meer dan 500) die algemene updates ontvangen. Deze methode werkt het beste omdat de details van deze groepen alle eindpunten van uw mobiele vloot kunnen bereiken.

  • Toestellen of gebruikers

   De optie Toestellen of gebruikers werkt het beste voor groepen met kleine aantallen (500 of minder) die sporadisch, maar toch belangrijke updates ontvangen. Deze methode werkt het beste vanwege het detailniveau waarop u groepsleden kunt selecteren.

  Als u tussen Criteria en Toestellen of gebruikers schakelt, worden alle tot dan toe ingevoerde selecties en gegevens gewist.
  1. Selecteer in de sectie Criteria de relevante variabelen die u aan de smart group wilt toevoegen. Als er geen selectie wordt gemaakt in een instelling, wordt dat filter niet toegepast als criteria.
   Instelling Beschrijving
   Organisatiegroep Deze criteria-optie filtert toestellen op basis van geselecteerde organisatiegroepen. U kunt meer dan één organisatiegroep selecteren.

   U moet een organisatiegroep van het type Klant of een onderliggende organisatiegroep met een bovenliggende organisatiegroep van het type Klant selecteren. Het is niet toegestaan om een smart group toe te wijzen aan een organisatiegroep van een ander type dan het type klant. Zie Organisatiegroepen wijzigen en Organisatiegroepen creëren voor meer informatie.

   Gebruikersgroep Deze criteria-optie filtert toestellen op basis van geselecteerde gebruikersgroepen. U kunt meer dan één gebruikersgroep selecteren.
   Eigendom Deze criteria-optie filtert toestellen op basis van geselecteerd eigendomstype.
   Labels Met deze criteria-optie filtert u toestellen op basis van toestellabels. U kunt meer dan één label selecteren.
   Platform en besturingssysteem

   Deze criteria-optie filtert toestellen op basis van platform en geselecteerd besturingssysteem. U kunt meerdere combinaties van elke optie selecteren.

   Hoewel "Platform" een criterium in een smart group is, zal het platform dat in het toestelprofiel of netwerkbeleid geconfigureerd is altijd voorrang hebben op het platform in de smart group. Bijvoorbeeld: als u een iOS-toestelprofiel maakt en dit toewijst aan een smart group, wordt het profiel alleen toegewezen aan iOS-toestellen, ook als de smart group Android-toestellen bevat.

   OEM en model

   Deze criteria-optie is alleen van toepassing op platformselecties voor Android en Windows desktop die zijn gemaakt in Platform en besturingssysteem.

   U kunt een of meer fabrikanten van originele apparatuur (OEM's) en meerdere modellen per OEM selecteren.

   Nieuwe Android-OEM's en -modellen worden toegevoegd aan het vervolgkeuzemenu wanneer apparaten worden ingeschreven of gesynchroniseerd.

   Model (Legacy)

   Met deze criteria-optie worden toestellen die geen Android- of Windows desktoptoestellen zijn op model gefilterd. De weergegeven individuele modellen zijn gebaseerd op de selecties in Platform en besturingssysteem.

   Maak een keuze uit de lijst met modellen die u in uw smart group wilt opnemen.

   Zakelijke OEM-versie

   Deze criteria-optie filtert toestellen op basis van zakelijke OEM-versie. U kunt meer dan één zakelijke OEM-versie selecteren.

   Een zakelijke OEM-versie is een op software gebaseerde classificatie die van toepassing is op OEM-toestelmodellen. Een zakelijke OEM-versie kan bijvoorbeeld aanvullende softwareondersteuning zijn voor toestellen als Mobility Extensions (MX) van Motorola of Samsung SAFE. Een zakelijke OEM-versie kan ook een bepaalde variant van het Android-besturingssysteem van een OEM zijn, zoals wordt aangeboden door onder andere Honeywell, LG en Sony.

   Beheertype Toestellen filteren zoals ze worden beheerd.
   Inschrijvingscategorie Toestellen filteren zoals ze worden ingeschreven.
   Toevoegingen Deze criteria-optie voegt individuele toestellen en gebruikers toe die geen deel uitmaken van de filtercriteria. U kunt meer dan één toestel en meer dan één gebruiker selecteren.
   Uitsluitingen Deze criteria-optie sluit individuele toestellen, individuele gebruikers en groepen uit die deel uitmaken van de filtercriteria. U kunt meer dan één toestel, meer dan één gebruiker en meer dan één gebruikersgroep uitsluiten.
  2. Het type Toestellen of gebruikers is bedoeld om inhoud en instellingen toe te wijzen aan speciale gevallen buiten de algemene criteria voor bedrijfsmobiliteit. Voer de beschrijvende naam in van het toestel bij Toestellen en voer de gebruikersnaam (voornaam of achternaam) in bij Gebruikers. U moet tenminste één toestel of gebruiker Toevoegen, anders kunt u de smart group niet opslaan.
   Instelling Beschrijving
   toestellen Voeg een toestel toe aan deze smart group door de beschrijvende toestelnaam in te voeren. U kunt met deze methode meer dan één toestel toevoegen.
   Gebruikers Voeg gebruikers toe aan deze smart group door de gebruikersnaam, voornaam of achternaam in te voeren. U kunt meer dan één gebruiker toevoegen met deze methode.
 6. Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.