De hiërarchie van de organisatiegroepsstructuur die u maakt bepaalt welke OG's onderliggend en bovenliggend zijn. Onderliggende organisatiegroepen nemen instellingen over van hun bovenliggende organisatiegroepen, maar u kunt ervoor kiezen om deze overname op te heffen of te overschrijven.

Elke pagina Systeeminstellingen past de instellingen ervan toe volgens twee typen overnemen- /overschrijven-opties wat betreft de organisatiegroephiërarchie: 1) huidige instelling en 2) onderliggende machtiging. De organisatiegroep waarop de instellingen worden toegepast is de geopende organisatiegroep.

Met andere woorden, als u zich in de Werknemers\Magazijn-OG bevinden, worden wijzigingen die u aanbrengt in de instellingen van toepassing op die OG en alle OG's die onderliggende items zijn van de OG Magazijn.

Bijvoorbeeld: de instellingenpagina Huisstijl, gevonden door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Huisstijl, beheerst alle aangepaste achtergrondafbeeldingen, logo's en kleurenschema's voor de weergegeven OG in de vervolgkeuzelijst Organisatiegroep.

Als u ons voorbeeld eerder toepast, kunt u een nieuwe achtergrondafbeelding, een nieuw logo, een ander kleurenschema importeren, alle specifiek voor de OG Werknemers\Magazijn. U kunt desgewenst ook de instellingen configureren die u alleen wilt toepassen op de OG Magazijn. Deze optie wordt ingeschakeld door de overname van deze OG op de instellingenpagina te wijzigen.

Toestemming onderliggende categorie

De instelling van de onderliggende machtiging is als de verhouding bovenliggende OG ten opzichte van de onderliggende OG. Er zijn drie verschillende instellingen voor onderliggende machtiging: Overnemen of Overschrijven, Alleen overnemen en Alleen overschrijven.

De instelling Overnemen of Overschrijven betekent eenvoudig dat de bovenliggende OG geen voorkeur heeft voor de machtigingen van de onderliggende OG. Wanneer de instelling Onderliggende machtiging van een bovenliggende OG is ingesteld op Overnemen of Overschrijven, bepaalt de huidige instelling van de onderliggende OG of instellingen worden overgenomen of overschreven. Onderliggende machtigingen zijn standaard ingesteld op Overnemen of Overschrijven.

De instelling Onderliggende machtiging van Alleen overnemen op de bovenliggende OG dwingt tot overnemen op alle onderliggende OG’s. Deze instelling betekent dat alle onderliggende OG's dezelfde instellingen hebben als de bovenliggende OG. De instelling Onderliggende machtiging van Alleen overschrijven verwijdert het overname-effect op alle onderliggende OG’s, waarvoor u instellingen moet configureren die specifiek zijn voor die onderliggende OG.

Onderliggende machtiging-instellingen gelden alleen voor de één niveau lager liggende OG’s. Deze instellingen hebben geen gevolgen voor een niveau dieper liggende of lagere OG’s.

Huidige instelling

Als Onderliggende machtiging de houding van de bovenliggende OG jegens de onderliggende OG is, dat is de huidige instelling van een OG de houding van de onderliggende OG jegens de bovenliggende OG. De huidige instelling van een OG kan alleen Overnemen of Overschrijven zijn.

Een huidige instelling van Overnemen betekent dat de onderliggende OG alle instellingen van de bovenliggende OG accepteert. Selecteer een huidige instelling van Overschrijven en de onderliggende OG overschrijft de bovenliggende OG en staat op zichzelf. Overschrijven selecteren betekent dat u nieuwe instellingen kunt maken voor de onderliggende OG.

U kunt de huidige instelling van een OG alleen wijzigen mits de Onderliggende machtiging van de bovenliggende OG is ingesteld op Overnemen of Overschrijven.

In vervolg op het bovenstaande voorbeeld, kunt u, als u alleen de Huisstijl-instellingen voor de OG Magazijn wilt wijzigen, de huidige instelling voor elke onderliggende OG van Magazijn wijzigen in Overschrijven, mits de onderliggende machtiging voor Magazijn de standaardinstelling Overnemen of Overschrijven is. U kunt vervolgens Huisstijl-instellingen naar wens afwijkend van of identiek aan Magazijn configureren voor de onderliggende elementen van Magazijn.

Machtigingsinstellingen wijzigen

U kunt de huidige instelling van een onderliggende OG niet wijzigen als de instelling Onderliggende machtiging van de bovenliggende OG dit niet toestaat. Als bijvoorbeeld de Onderliggende machtiging van MomandDadOG is ingesteld op Alleen overschrijven, kunt u de huidige instelling van JuniorOG niet wijzigen in Overnemen. Kortom, de instellingen voor Onderliggende machtiging van de bovenliggende OG hebben voorrang op de huidige instelling van de onderliggende OG.

Wanneer u de huidige instellingen van een onderliggende OG wijzigt van Overschrijven in Overnemen, wordt de instelling Onderliggende machtiging van de onderliggende OG vergrendeld, als de instelling Onderliggende machtiging van de bovenliggende wordt gewijzigd in Alleen overnemen. U kunt de instelling voor de onderliggende machtiging in dit scenario niet wijzigen. Dit gedrag doet zich niet voor als de instelling van de onderliggende OG nooit wordt overschreven.

De tijdelijke oplossing voor dit gedrag is dat u de Onderliggende machtiging-instellingen op de bovenliggende OG terugzet op Overnemen of Overschrijven, zodat de Onderliggende machtiging-instelling van de onderliggende OG wordt ontgrendeld.

De strategisch beste aanpak is om vooruit te plannen en de instellingen Overnemen en Overschrijven te configureren op de gezien de gewenste hiërarchiestructuur meest gerede OG-niveaus.