Er zijn verschillende redenen waarom het inschrijven van toestellen rechtstreeks bij de bovenste organisatiegroep (OG), ook wel bekend als Globaal, geen goed idee is. Deze redenen zijn multitenancy, overnemen van rechten en functionaliteit.

Multitenancy

U kunt zo veel onderliggende organisatiegroepen maken als u nodig hebt en elke groep onafhankelijk van de andere configureren. Instellingen die u toepast op een onderliggende organisatiegroep hebben geen gevolgen voor andere organisatiegroepen op hetzelfde niveau.

Overnemen

Wijzigingen aan een bovenliggende organisatiegroep worden overgenomen door de daaronder gelegen organisatiegroepen. Wijzigingen die aan een onderliggende organisatiegroep worden aangebracht, hebben echter geen gevolgen voor de bovenliggende organisatiegroep of andere organisatiegroepen op hetzelfde niveau.

Functionaliteit

Er zijn instellingen en er is functionaliteit die alleen kunnen worden geconfigureerd voor organisatiegroepen van het type Klant. Hiertoe behoort bescherming tegen wissen, telecom en persoonlijke inhoud. Toestellen die direct worden toegevoegd aan de bovenste globale organisatiegroep worden uitgesloten van deze instellingen en functionaliteit.

De organisatiegroep Globaal is ontworpen om klantorganisatiegroepen en andere organisatiegroepen erin te plaatsen. Vanwege de manier waarop overnemen werkt, zijn er ook gevolgen voor alle onderliggende klantorganisatiegroepen als u toestellen toevoegt aan Globaal, en Globaal configureert met instellingen die van invloed zijn op die toestellen. Hiermee worden de voordelen van multitenancy en overnemen ondermijnt.