Controleer het e-mailverkeer van uw gebruikersgroep via het E-maildashboard.

In E-mail > Dashboard ziet u een samenvatting van de actuele stand van de toestellen die met uw e-mailserver zijn verbonden.

U kunt de beschikbare diagrammen gebruiken om dieper te zoeken naar de gewenste informatie. Indien u bijvoorbeeld alle beheerde toestellen in een organisatiegroep wilt zien, kunt u klikken op het diagram voor beheerde toestellen. De diagrammen worden weergegeven in het scherm Lijstweergave.

Bekijk gedetailleerde toestelgegevens en gebruikersspecifieke informatie.

Op de pagina E-mail > Lijstweergave kunt u actuele updates zien voor alle toestellen van uw eindgebruikers die u beheert met Mobiel e-mailbeheer (MEM).

U kunt tussen de tabbladen Toestel en Gebruiker schakelen om de gegevens voor toestellen of gebruikers weer te geven. Als u de opmaak wisselt, schakelt u tussen de samenvattende en de aangepaste lijst.

 • Toestellen weergeven die beheerd, onbeheerd, conform, niet-conform, geblokkeerd of toegestaan zijn.
 • Het IP-adres van het toestel weergeven.
  Opmerking: Voor Workspace ONE UEM release 2107 en hoger worden toestelgegevens zoals, besturingssysteem, model, platform, telefoonnummer, IMEI, enzovoort niet weergegeven op de pagina Lijstweergave.

U kunt de specifieke informatie voor het toestel of de gebruiker als een samenvattende lijst zien of u kunt een lijst toegesneden op uw behoeften maken.

De pagina voor Lijstweergave biedt de volgende gedetailleerde informatie:

Instelling Beschrijving
Laatste aanvraag De laatste verandering in de status van het toestel of dit nu door Workspace ONE UEM of Exchange in de PowerShell-integratie is veroorzaakt. In een omgeving met SEG-integratie ziet u in deze kolom de laatste keer dat een toestel zijn e-mail heeft gesynchroniseerd.
Gebruiker De gebruikersnaam op het account.
Beschrijvende naam De beschrijvende naam van het toestel.
MEM-configuratie De geconfigureerde MEM-implementatie die het toestel beheert.
E-mailadres Het e-mailadres dat bij het account hoort.
Identificatie De unieke alfanumerieke identificatiecode van het toestel.
E-mailprogramma's Het e-mailprogramma synchroniseert de e-mails op het toestel.
Laatste commando Het laatste uitgevoerde commando op het toestel; zie ook de informatie in de kolom Laatste aanvraag.
Laatste server De meest recente server waarmee het toestel verbinding heeft gemaakt.
Status De actuele status van het toestel; u kunt hier o.a. zien of e-mail geblokkeerd is of niet, afhankelijk van het vastgestelde netwerkbeleid.
Reden

De code voor de reden dat e-mail op een bepaald toestel is toegestaan of geblokkeerd.

 • De code voor de reden is "Globaal" indien de toegangsstatus veroorzaakt wordt door een standaardbeleid voor toestaan/blokkeren/quarantaine van toestellen. De code is "Individueel" als een Exchange- of Workspace ONE UEM-beheerder dit individuele toestel specifiek toegang tot het postvak heeft gegeven of geblokkeerd. De code is "Beleid" als het toestel vanwege een EAS-beleid geblokkeerd wordt.

 • Workspace ONE UEM geeft u de mogelijkheid om e-mails op niet-conforme toestellen te blokkeren (bijv. toestellen met applicaties op de weigeringslijst). E-mails worden weer toegestaan zodra het toestel weer conform is. U kunt een lijst van niet-conforme toestellen bekijken op het E-maildashboard. Deze toestellen zijn gemarkeerd met het label "Naleving van MDM-netwerkbeleid".

 • IP-adres - Het IP-adres van het toestel.
  Opmerking: Voor Workspace ONE UEM release 2107 en hoger worden toestelgegevens zoals, besturingssysteem, model, platform, telefoonnummer, IMEI, enzovoort niet weergegeven op de pagina Lijstweergave.
 • Postbus-identiteit - De locatie van het postvak van de gebruiker in de Active Directory.

Filters

U kunt gerichter naar toestellen zoeken door de Filteroptie op de pagina Lijstweergave te gebruiken.

Instellingen Beschrijving
Voor het laatst gezien Alles, 0-2 uur geleden, 3-6 uur geleden, 7-12 uur geleden, 13-24 uur geleden.
Beheerd Alles, beheerd, onbeheerd.
Toegestane Alles, toegestaan, geblokkeerd.
Overschrijven van het beleid Alles, op weigeringslijst, op toestemmingslijst, standaard.
Beleidsovertreding Verdacht, toestel inactief, geen gegevens beschermd, niet ingeschreven, niet conform de MDM-netwerkregels, niet-toegestaan EAS-type van het toestel, e-mailaccount, e-mailprogramma, model, besturingssysteem.
MEM-configuratie Filter toestellen gebaseerd op de geconfigureerde MEM-implementatie.
EAS-toesteltype Filter toestellen gebaseerd op toesteltype.
E-mailadres Filter toestellen gebaseerd op e-mailadres.
Laatste server Filter toestellen gebaseerd op de beschikbare Secure Email Gateway-server.

Handelingen op e-mail

Het meerkeuzemenu Overschrijven, Acties en Beheer biedt u een centrale locatie waar u meerdere handelingen op toestellen kunt uitvoeren.

Belangrijk: Deze acties kunt u niet ongedaan maken.
Overschrijven

Vink het keuzevakje voor het relevante toestel aan om er een handeling op uit te voeren. Plaats een toestel op een toestemmings- of weigeringslijst ongeacht het netwerkbeleid. Zo nodig kunt u later terugkeren naar de normale uitvoering van het netwerkbeleid op het toestel.

 • Toestemmingslijst - Hiermee staat u toe dat op het toestel e-mail wordt ontvangen.
 • Weigeringslijst - Hiermee blokkeert u het ontvangen van e-mail op het toestel.
 • Standaard - Hiermee geeft u toegang tot e-mail of blokkeert u het afhankelijk van de gedragsstatus van het toestel (conform of niet conform).
Acties
 • Postvakken synchroniseren - Hiermee wordt de Exchange-server om een actuele lijst van toestellen gevraagd die geprobeerd hebben hun e-mail te synchroniseren (Direct PowerShell-model). Als u deze optie niet kiest, blijft de lijst met onbeheerde toestellen onveranderd, tenzij een van de onbeheerde toestel zich inschrijft in Workspace ONE UEM of u het toestel handmatig op een toestemmings- of weigeringslijst zet (hiermee stuurt u een commando dat de status verandert).

  Workspace ONE UEM geeft eindgebruikers ook de optie om hun e-mail te synchroniseren in hun Selfservice-portaal (SSP); daarmee wordt ook een nalevingscontrole van het netwerkbeleid op hun toestellen uitgevoerd. Dit proces is doorgaans sneller dan de bulk-synchronisatie die op alle toestellen uitgevoerd wordt.

 • Nalevingscontrole uitvoeren - Hiermee wordt de beleids-engine van AirWatch geactiveerd om een nalevingscontrole uit te voeren in de geselecteerde MEM-configuratie. Dit commando werkt niet hetzelfde in het PowerShell-model en het SEG-model.
  • Als SEG is geconfigureerd, updatet dit commando de SEG met de meest recente netwerkregels.
  • Als het PowerShell-model is geconfigureerd, voert dit commando handmatig een nalevingscontrole op alle toestellen uit om toegang tot e-mail te blokkeren of vrij te geven.

  Als het Direct PowerShell-model is geconfigureerd, communiceert Workspace ONE UEM direct met de CAS-array via ondertekende lange-afstandssessies met PowerShell die, afhankelijk van de implementatie-architectuur, vanaf de console-server of de VMware Enterprise Systems Connector tot stand wordt gebracht. Door middel van die ondertekende lange-afstandssessie worden PowerShell-commando's verstuurd naar toestel-ID's op de toestemmings- of weigeringslijst die verbonden zijn met het CAS-postvak van een bepaalde gebruiker in Exchange 2010/2013, afhankelijk van de nalevingsstatus in Workspace ONE UEM.

 • Testmodus inschakelen - Hiermee worden de netwerkregels voor e-mail getest zonder deze op toestellen in SEG-geïntegreerde implementaties te activeren.
Beheer

Vink het keuzevakje voor het relevante toestel aan om er een handeling op uit te voeren.

Instellingen Beschrijving
Inschrijvingse-mail

Stuurt een e-mail naar de gebruiker met alle gegevens die nodig zijn voor inschrijving.

Wanneer u een onbeheerd toestel ontdekt, kunt u een inschrijvingse-mail sturen waarin u de gebruiker verzoekt om het toestel in te schrijven (alleen voor PowerShell).

DX-modus aan Hiermee wordt een diagnostische analyse op het postvak van de geselecteerde gebruiker uitgevoerd, zodat de geschiedenis van het toestel beschikbaar komt. Deze functie is alleen beschikbaar in SEG-implementaties.
DX-modus uit

Hiermee wordt de diagnostische analyse van het postvak van de geselecteerde gebruiker uitgeschakeld.

Update van de encryptiesleutel Hiermee wordt de encryptie gereset en daarna worden alle e-mails voor de geselecteerde toestellen opnieuw gesynchroniseerd.
Op afstand wissen

Hiermee wordt het toestel terug in de fabrieksstand gezet.

U kunt op een verloren of gestolen toestel met vertrouwelijke informatie een bedrijfsreset uitvoeren (terug naar de fabrieksstand zetten). Dit is alleen beschikbaar voor PowerShell.

Onbeheerde toestellen verwijderen Verwijdert het bestand van het geselecteerde onbeheerde toestel van het e-maildashboard.
Toestellen migreren Toestellen migreren tussen organisatiegroepen en MEM-implementaties
Synchroniseer het geselecteerde postvak Hiermee wordt het geselecteerde postvak gesynchroniseerd. U kunt maar één postvak tegelijk synchroniseren.
Opmerking: Dit bestand kan na de volgende synchronisatie weer terugkeren.

Zoeken naar onbeheerde toestellen

Om er zeker van te zijn dat al uw toestellen worden beheerd en gecontroleerd, kunt u kijken in de lijst in E-mail > Lijstweergave. Op de pagina Lijstweergave kunt u een lijst filteren met onbeheerde toestellen en deze een inschrijvingse-mail sturen d.m.v. het meerkeuzemenu Beheer.