Inhoudsbeheer met Workspace ONE Console

De Inhoudsbeheeroplossing biedt u meerdere opties om de inhoud te beheren die is opgeslagen, gesynchroniseerd of geïmplementeerd vanuit de Workspace ONE UEM console.

Functies

De Inhoudsbeheeroplossing biedt de volgende functies om inhoud te beheren:

  • Dashboard voor inhoudsbeheer met een beknopt overzicht van de gebruikers en de beheerde inhoud.
  • Lijstweergave om de inhoud te bekijken en te beheren.
  • Het menu met instellingen voor inhoud waarmee u de opslagplaats, opslag, implementatie en beheeropties voor verschillende inhoudstypen kunt configureren.

Menuopties voor inhoudsbeheer

Naast het standaardscherm in de console zijn er nog diverse andere schermen die inhoudsbeheer vereenvoudigen. Deze zijn te vinden in een secundair navigatiemenu in de UEM console, links van het inhoudsdashboard.

Neem de beschikbare menuopties voor inhoudsbeheer door.

Instelling Beschrijving
Lijstweergave Schakel tussen de lijstweergaven voor UEM-beheerde inhoud en die voor zakelijke bestandsserver.
Opslagplaatsen Klik op opslagplaatsen voor toegang tot de opslagplaats voor configuratieopties. Er zijn twee soorten opslagplaatsen, door beheerders toegevoegde opslagplaatsen en door gebruikers toegevoegde opslagplaatsen. Gebruikers voegen opslagplaatsen toe met sjablonen die u in de console kunt configureren.
Categorieën Voeg categorieën en subcategorieën toe. Toegevoegde categorieën worden weergegeven op het scherm in een lijst met een actiemenu.
Aanbevolen inhoud Beheer de aanbevolen inhoud die u in de lijstweergave voor inhoud of die voor categorieën op dit scherm heeft toegevoegd. Aanbevolen inhoud wordt prominent binnen VMware Workspace ONE Content weergegeven, zodat gebruikers snel en eenvoudig toegang krijgen tot belangrijke documenten. Gebruik dit scherm om de volgorde te beheren waarin aanbevolen inhoud in Workspace ONE Content wordt weergegeven door inhoud te slepen of door irrelevante inhoud te verwijderen.
Batchstatus Voer een batchimport uit een controleer de gegevens van uw geüploade batch in dit scherm.
Instellingen Selecteer dit om de specifieke instellingen voor inhoud te openen.

Dashboard voor mobiel inhoudsbeheer

Bekijk en beheer de algemene status van de inhoud in uw toestelbestand vanaf het dashboard voor inhoudsbeheer, het standaardscherm voor inhoud. Gebruik deze centrale pagina om direct inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en inhoud om zo beheerbeslissingen te nemen en om te reageren op waarschuwingen.

Hieronder staan de verschillende weergaven en parameters die in het dashboard worden weergegeven.

Instelling Beschrijving
Opslaggeschiedenis Bekijk de opslaglimieten in het staafdiagram.
Status van gebruikers/inhoud Een samenvatting van de conformiteitsstatus van het toestel met grafieken. Elke grafiek toont het percentage toestellen of bestanden dat het netwerkbeleid overtreedt. Selecteer deze pictogrammen om toestellen te zien die niet aan het beleid voldoen en om hierop actie te ondernemen.
Engagement met inhoud Hier ziet u welke documenten uw eindgebruikers het meest nuttig of populair vinden, en documenten die u wellicht wilt verwijderen. Selecteer de weergegeven informatie om direct naar een scherm te navigeren waar u uw inhoud kunt bewerken.
Overzicht van gebruikers Informatie over activiteiten van eindgebruikers vandaag, deze week en deze maand. De pictogrammen vertegenwoordigen uw eindgebruikers en tonen het percentage actieve eindgebruikers.

Lijstweergave van inhoudsbeheer

Voer handelingen uit op de geüploade inhoud van de door UEM beheerde en gesynchroniseerde inhoud van de bestandsserver van uw bedrijf in de Lijstweergave voor inhoud in de Workspace ONE UEM console. De Lijstweergave voor inhoud is ingevuld met de informatie die u ingevuld heeft tijdens het uploaden van uw inhoud, wat in één oogopslag een overzicht biedt van alle inhoud.

Ga naar deze lijst door naar Content > Lijstweergave te navigeren.

Instelling Beschrijving
UEM beheerd Bekijk en beheer inhoud die u direct aan de UEM console hebt toegevoegd vanuit deze standaardlijstweergave.
UEM beheerd menu Voer handelingen uit op de door UEM beheerde inhoud door middel van de beschikbare opties in de lijstweergave.

Inhoud toevoegen – Voeg de door UEM beheerde inhoud aan de UEM console toe.

Gebruikte opslag - Bekijk de statusbalk om het percentage van de toegewezen opslagruimte te zien dat eindgebruikers hebben verbruikt.
Zakelijke bestandsservers Bekijk en beheer gesynchroniseerde opslagplaatsen in deze lijstweergave of gebruik de lijstweergaven voor individuele opslagplaatsen.
Menu voor zakelijke bestandsservers Selecteer Opslagplaatsen weergeven om geconfigureerde opslagplaatsen weer te geven in de lijstweergave.
Filter Zoek naar documenten met de beschikbare filters.

Categorie - Filter de inhoud door gebruik te maken van de categorieën die toegewezen zijn vanaf de UEM console.

Type - Filter de inhoud op basis van het bestandstype.

Verlooptijd - Filter de inhoud door alleen inhoud te tonen die binnen 14 dagen verloopt.
Actief/inactief Informatie over de beschikbaarheid van inhoud voor eindgebruikers.

Groene cirkels worden naast actieve inhoud weergegeven.
Rode cirkels worden naast inactieve inhoud weergegeven. In inactieve inhoud kunt u niet zoeken en u kunt het ook niet bekijken of automatisch naar toestellen sturen.
Naam Selecteer deze optie om de algemene informatie te bewerken van Info, Details, Vorige versie, Beveiliging, Toewijzing en Implementatie die u hebt geconfigureerd toen u uw inhoud toevoegde. U kunt ook vorige bestandsversies downloaden of verwijderen.
Actiemenu Beheer uw inhoud met de volgende menu-opties. De twee actiemenu's voor Lijstweergave van inhoud verschillen enigszins. Voor door UEM beheerde inhoud worden voor een enkel geselecteerd bestand de opties Toestellen weergeven, Versie toevoegen, Downloaden en Meer opties weergegeven.
Als u meerdere bestanden selecteert, wordt alleen het menu Meer opties weergegeven. Selecteer in het menu Meer opties de optie Verwijderen om meerdere bestanden tegelijk te verwijderen.

Opties voor inhoudsbeheer

Gebruik deze opties om geüploade of gesynchroniseerde inhoud en metagegevens te beheren in de lijstweergave en andere menu's in de Workspace ONE UEM console.

Actie UEM beheerd Zakelijke bestandsservers Automatisch sjabloon Handmatig sjabloon Door gebruiker toegevoegde opslagplaats Categorie
Bewerken
Beheer instellingen voor individuele bestanden. Bewerkte instellingen zijn alleen van toepassing op het individuele bestand, niet op de hele repository.  
Download een lokale kopie van een vorige versie van het bestand.          
Verwijder een vorige versie van het bestand uit de console.          
Werk een bestaand bestand bij met een nieuwe versie en archiveer het origineel.          
Verwijderen
Verwijder een bestand uit de UEM Console.          
Verwijder metagegevens van een bestand uit de UEM Console.    
Begin een handmatige synchronisatie van de netwerkinhoud en Workspace ONE UEM.    
Verwijder een lege (sub-)categorie uit de UEM Console.          
Toevoegen
Werk een bestaand bestand bij met een nieuwe versie en archiveer het origineel.          
Voeg een subcategorie aan een categorie toe.          
Synchroniseren
Begin een synchronisatie van Workspace ONE UEM en geïntegreerde zakelijke bestandsservers.    
Toestellen weergeven
Open een lijst met toestellen en bekijk het toestel waaraan een bestand is toegewezen.  
Push een individueel bestand naar een geselecteerd toestel.  
Verwijder een individueel bestand van een geselecteerd toestel.  
Aanvullende opties
Voeg een bestand aan Aanbevolen inhoud toe, zodat het bestand prominent in VMware Workspace ONE Content wordt weergegeven.
Download een lokale kopie van het bestand.  
Verwijder een bestand uit de UEM Console.          
Verwijder metagegevens van een bestand uit de UEM Console.    

Instellingen voor inhoudsbeheer

Instellingen voor inhoudsbeheer bestaan uit een aantal verschillende configuraties.

Om toegang te krijgen tot het menu met de beschikbare configuraties selecteert u Instellingen.

Instelling Beschrijving
Applicaties Open de configuratieschermen voor VMware Workspace ONE Content en VMware Content Locker Sync.
Content Gateway Configureer Content Gateway en download het installatieprogramma. Vanaf Workspace ONE UEM Console versie 9.6 en hoger is Unified Access Gateway (UAG) het aanbevolen installatietype bij het configureren van een Content Gateway-knooppunt. U kunt deze optie gebruiken om een nieuwe Content Gateway te configureren op Unified Access Gateway of om uw bestaande Content Gateway te migreren naar Unified Access Gateway.

Voor meer informatie over het configureren van Content Gateway op Unified Access Gateway, raadpleegt u Workspace ONE UEM Components on Unified Access Gateway} in de UAG-documentatie.
Zie de documentatie Content Gateway migreren naar Unified Access Gateway voor meer informatie over migreren.
Gebruikersopslag Configureer uitzonderingen op opslaglimieten voor individuele gebruikers. Deze uitzonderingen zijn de meest gedetailleerde instellingen voor opslagtoewijzing en krijgen voorrang boven de instellingen voor persoonlijke inhoud binnen de organisatie- of gebruikersgroep.
Geavanceerd Stel bestandstyperestricties, inleidingen en vereiste inhoud voor inleidingen en integratie met externe leveranciers van digitale handtekeningen in.

N.B: De Workspace ONE UEM-database ondersteunt geen tekens buiten de grenzen van de sortering. Stel dat u probeert Workspace ONE UEM te synchroniseren met een externe repository die bestanden bevat. De externe repository bevat twee bestanden. Eén van de bestandsnamen bevat alleen tekens van de database-sortering, terwijl een andere bestandsnaam tekens bevat van buiten de database-sortering. In een dergelijk scenario wordt de UEM-database niet gesynchroniseerd omdat deze geen onderscheid kan maken tussen bestanden met verschillende namen. Alle invoer van u als beheerder of gebruikers die wordt opgeslagen in de UEM-database moet dus voldoen aan de SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (Latin1-General, hoofdlettergevoelig, accentgevoelig, kanatype-niet-hoofdlettergevoelig, breedteongevoelig voor Unicode-gegevens, SQL Server Sort Order 52 op codepagina 1252 voor niet-Unicode-gegevens) karakterset. Elk teken dat afwijkt van deze database-sortering, kan resulteren in onverwacht gedrag.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon