Console-meldingen

Meldingen zijn een communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van Workspace ONE UEM. De knop Meldingen bevindt zich rechts naast het zoekpictogram met het vergrootglas.

De schermafbeelding van het koptekst-menu markeert het belicoon voor meldingen met de cijferbadge die specifieke waarschuwingen aangeeft.

Er zijn drie verschillende soorten meldingen.

 • Verlopen van APNs-certificaten voor applicaties – 30 dagen voordat uw APNS-certificaten voor applicaties verlopen, krijgt u een waarschuwing. Deze meldingen gelden als kritieke waarschuwingen. Met deze melding voorkomt u allerlei lastige zaken rond verlopen certificaten en blijven de applicaties op uw toestellen functioneren.
 • Bescherming tegen applicatieverwijdering – Deze waarschuwing heeft een hoge prioriteit en wordt weergegeven wanneer de drempel voor applicatieverwijdering wordt overschreden. U kunt de link Bescherming tegen applicatieverwijdering controleren selecteren in de pop-up Meldingen.
 • Waarschuwing opslag toestelapplicatielogboeken – Deze melding is een waarschuwing met hoge prioriteit die wordt weergegeven als de opslag voor logboeken meer dan 75% vol is. Schoon uw logboeken op of verhoog de limiet door contact op te nemen met uw ondersteuningsmedewerker. Deze waarschuwing kan worden gesloten.
 • Updates opslagplaats bedrijfs-apps – Met deze melding wordt u geïnformeerd dat er een app-update beschikbaar is vanuit de beheerde catalogus voor bedrijfsapps die van toepassing is op toestellen in uw organisatie.
 • Exporteer lijstweergave – Deze melding wordt weergegeven wanneer de export van het toestel of de gebruikerslijstweergave die u heeft aangevraagd, is voltooid en klaar is om te worden geïnspecteerd. Deze melding heeft het prioriteitsniveau Informatie en kan worden gesloten.
 • Onderhouds- en upgrademeldingen – Deze meldingen met een belvormig pictogram zijn informatieve waarschuwingen die u laten weten wanneer een upgrade of onderhoudspatch beschikbaar is. Bevat meldingen voor Workspace ONE UEM en Workspace ONE Assist.

  Consolebannermeldingen zijn informatieve waarschuwingen die u laten weten wanneer een upgradepatch beschikbaar is of wanneer een onderhoudsgebeurtenis is gepland of niet wordt gepland. De consolebannermeldingen die worden weergegeven, zijn zichtbaar voor alle SaaS-beheerders en bevatten de volgende subcategorieën.

  • Onderhoud

  Deze schermafbeelding markeert een ingezoomde bannermelding, die bovenaan de console wordt weergegeven, met de melding dat er gepland onderhoud is voor Workspace ONE UEM.

  • Uitval

  Deze schermafbeelding markeert een ingezoomde bannermelding, die bovenaan de console wordt weergegeven met de melding er een ongeplande service-uitval is voor Workspace ONE UEM.

  • SaaS-productaankondigingen

  Deze schermafbeelding markeert een ingezoomde bannermelding, die bovenaan de console wordt weergegeven, met de melding dat u een productupdate voor Workspace ONE UEM heeft.

  • Upgrade

  Deze schermafbeelding markeert een ingezoomde bannermelding, die bovenaan de console wordt weergegeven, met de melding dat er een upgrade gepland is voor Workspace ONE UEM.

 • MDN APNs verlopen – 30 dagen voordat uw APNs voor MDM-certificaten verlopen, wordt u gewaarschuwd. Deze meldingen gelden als kritieke waarschuwingen. Nadat het APNs-certificaat verloopt, wordt de urgentie verlaagd naar “hoge prioriteit”. Met deze melding voorkomt u allerlei lastige taken rond verlopen certificaten en blijft uw toestel in contact staan met Workspace ONE UEM.

 • Peer-to-peerserverupdate vereist – U ontvangt een melding wanneer er een nieuwe versie van de peer-to-peerserver beschikbaar is en dat u uw server kunt upgraden om serviceonderbrekingen te voorkomen.
 • Verlopen van provisioningprofielen – U ontvangt een melding wanneer een inrichtingsprofiel met applicaties verloopt en u het inrichtingsprofiel opnieuw moet genereren en bijwerken. Deze melding heeft prioriteitsniveau Kritisch en kan niet worden gesloten.
 • Token (DEP)-fouten: u ontvangt een melding wanneer de DEP-synchronisatie mislukt vanwege een verlopen DEP-token.
 • Token (VPP en DEP) verloopt: u ontvangt een melding wanneer een token binnenkort verloopt, zodat u het token kunt vernieuwen en serviceonderbrekingen kunt voorkomen.
 • Samenvoegen van gebruikersgroep in de wachtrij – Deze melding geeft aan dat het samenvoegingsproces van gebruikersgroepen in afwachting van behandeling is en goedkeuring van de beheerder nodig heeft. Een dergelijke melding vindt in twee scenario’s plaats:
  • U heeft de instellingen Veranderingen automatisch samenvoegen gedeactiveerd voor uw directory-gebaseerde gebruikersgroep, wat betekent dat voor alle wijzigingen goedkeuring nodig is.
  • U hebt Veranderingen automatisch samenvoegen ingeschakeld, en het aantal wijzigingen overschrijdt de drempel van Maximumaantal toegestane wijzigingen. Voor het deel van de gewijzigde gebruikersgroepinfo is verder dan het maximum goedkeuring van de beheerder vereist.
 • Automatische update van VPP-applicatie: waarschuwingen met een hoge prioriteit die aangeven dat er voor een applicatie die met het Apple Volume Purchase Program is geïnstalleerd, een bijgewerkte versie is die u kunt installeren.

Meldingen in de console

Als er actieve meldingen zijn die uw aandacht behoeven staat er een badge met een nummer op het pictogram Meldingen; het nummer geeft aan hoeveel ongelezen waarschuwingen er zijn. Geef de pop-up Meldingen weer door dit belvormige pictogram te selecteren.

U kunt de meldingen beheren die u ontvangt. Het beheer bestaat uit het bekijken van de lijst met actieve waarschuwingen, het verlengen van uw APNs, afwijzen van verlopen waarschuwingen, bekijken van de lijst met afgewezen waarschuwingen en het configureren van instellingen voor meldingen.

Bij elke waarschuwing wordt de organisatiegroep weergegeven waaronder de APNs voor een MDM-certificaat zich bevindt. De waarschuwing geeft ook de vervaldatum weer van het certificaat en een link naar Uw APNs vernieuwen.

 • Actieve waarschuwingen weergeven – In het standaardscherm ziet u de lijst met actieve waarschuwingen.
 • Uw APNs vernieuwen – Geeft het scherm Van organisatiegroep wisselen weer. Dit scherm wordt weergegeven wanneer de organisatiegroep waarin zich het toestel bevindt met de licentie die binnenkort afloopt een andere groep is dan de organisatiegroep waarin u zich momenteel bevindt. Vernieuw deze APNs-licentie door Ja te selecteren om automatisch van organisatiegroep te wisselen.

  Vernieuw de licentie en behoud het contact met Workspace ONE UEM door de instructies te volgen op de instellingenpagina APNs voor MDM.

 • Waarschuwing afwijzen – Sluit de waarschuwing over verlopen APNs en stuur deze naar de lijst met afgewezen waarschuwingen door de knop X te selecteren. Meldingen voor kritieke situaties kunnen niet worden afgesloten.

 • Alle afwijzen – Sluit actieve waarschuwingen en stuur deze naar de lijst met afgewezen waarschuwingen.
 • Afgewezen waarschuwingen weergeven – Bekijk de lijst met afgewezen waarschuwingen door het tabblad Afgewezen te selecteren boven aan de pop-up genaamd Meldingen.

Instellingen voor meldingen configureren

Gebruik de instellingen voor meldingen op de pagina Accountinstellingen om waarschuwingsmeldingen voor verlopen APN's in te schakelen of te deactiveren, te selecteren hoe u waarschuwingen wilt ontvangen en het e-mailadres te wijzigen waar meldingen naartoe moeten worden gestuurd.

Deze schermafbeelding van het koptekst-menu markeert waar de gebruikersnaam is te vinden en hoe het account kan worden geopend.

 1. Selecteer de dropdown van het veld Account (zichtbaar op bijna elke pagina in de Workspace ONE UEM-console), selecteer Accountinstellingen beheren en selecteer vervolgens het tabblad Meldingen.

  U kunt de pagina voor meldingsinstellingen ook openen door op het tandwielpictogram te klikken dat rechtsonder in het pop-upvenster voor meldingen zichtbaar is.

 2. Selecteer uw meldingsmethode wanneer de volgende gebeurtenissen optreden.

  Instelling Beschrijving
  APNs vervaldatum Met deze melding voorkomt u allerlei lastige taken rond verlopen certificaten en blijft uw toestel in contact staan met Workspace ONE UEM.
  Exporteren - lijstweergave U kunt een waarschuwing activeren wanneer het exporteren van een lijstweergave met gebruikers of toestellen is voltooid.
  Gebruikersgroep samenvoegen U kunt een waarschuwing activeren wanneer de Active Directory-database met Workspace ONE UEM is gesynchroniseerd en de optie Veranderingen automatisch samenvoegen is uitgeschakeld.
  Automatische update van VPP-applicaties U kunt een waarschuwing activeren wanneer er een bijgewerkte versie beschikbaar is voor een applicatie die met het Apple Volume Purchase Program is geïnstalleerd.
  Verval van applicatie APNs-certificaat Met deze melding voorkomt u allerlei lastige zaken rond verlopen certificaten. Ook blijven applicaties op uw toestellen functioneren.
  Verval van provisioningprofiel U ontvangt een melding wanneer een provisioningprofiel met applicaties verloopt en u het provisioningprofiel opnieuw moet genereren en bijwerken.
  Token voor Apple Business Manager-toestel verloopt U ontvangt een melding wanneer een DEP-token verloopt; u kunt dit dan vernieuwen om verstoringen te voorkomen.
  Token voor Apple Business Manager-locatie verloopt U ontvangt een melding wanneer een locatietoken verloopt; u kunt dit dan vernieuwen om verstoringen te voorkomen.
  Token voor Apple Business Manager-toestel fout U ontvangt een melding wanneer DEP-synchronisatie mislukt vanwege een verlopen DEP-token.
  API-verbruik U ontvangt een melding wanneer het aantal API-aanroepen (Application Programming Interface) 50%, 75%, 90% en 100% van de dagelijkse API-limiet bereikt.
  Updates voor bedrijfs-app repository U krijgt een melding wanneer applicatie in uw catalogus met beheerde bedrijfsapplicaties een update heeft die op toestellen kan worden toegepast.
 3. Selecteer voor elke gebeurtenis tussen Geen, Console, E-mail en Console en e-mail, tenzij anders aangegeven.

  Bij het selecteren van E-mail en Console en e-mail moet u ten minste één e-mailadres invoeren het veld E-mail(s) verzenden naar:. U kunt meerdere e-mailadressen invoeren door deze met komma's te scheiden.

 4. Kies Opslaan of Annuleren voor het opslaan van de wijzigingen.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon