Hoe maakt u een helpdeskrol met beperkte rechten en hoe voegt u een rol met specifieke functies toe?

U kunt een aangepaste rol maken waarmee een helpdeskbeheerder alleen de taken kan uitvoeren in AirWatch Workspace ONE UEM die u toestaat. Leer hoe accounts, rollen en programmeerbare rechten allemaal samenwerken om u te helpen bij wat u nodig heeft.

U moet een bestaande beheerdersaccount hebben. In dit toepassingsvoorbeeld wordt een aangepaste rol gemaakt op basis van de rol 'helpdesk', die al in AirWatch Workspace ONE UEM is opgenomen, en vervolgens toegewezen aan uw beheerdersaccount.

Gebruiksscenario: U heeft speciale helpdeskresources nodig die de taak om gebruikers en toestellen toe te voegen op zich nemen, zonder uw andere beheerders te belasten. Deze beheerders moeten ook toestellen op de toestemmings- of weigeringslijst zetten. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om de toegang tot andere consolefuncties te beperken. U wilt enkele beheerdersaccounts toevoegen en deze accounts uitsluitend de mogelijkheid geven om gebruikers en toestellen toe te voegen, en toestellen op de toestemmings- of weigeringslijst te zetten.

De rol die in dit toepassingsvoorbeeld wordt gemaakt, is toegerust met slechts enkele consolefuncties: gebruikers en apparaten toevoegen, en toestellen op de toestemmings- of weigeringslijst zetten. Deze rol schermt alle andere functies in Workspace ONE UEM af.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.

  De volledige lijst met beheerdersrollen wordt weergegeven.

 2. Voer het trefwoord 'help' in het zoekvak rechtsboven in het scherm in.

  Alle rollen waarvan de naam de string 'help' bevat, worden in de lijst weergegeven.

 3. Selecteer de rol Helpdesk door het selectievakje links van de rolnaam aan te vinken.

  Er verschijnt een nieuw set knoppen onder de primaire set knoppen.

 4. Selecteer de knop Kopiëren.

  Het scherm Rol kopiëren wordt weergegeven.

 5. Voer de Naam en Beschrijving in voor de bedrijfsspecifieke helpdeskrol.

 6. Selecteer het oranje cirkeldiagram rechts van de categorie Alle aan de linkerkant van het scherm Rol kopiëren. Selecteer Geen in het pop-upvenster Bewerkmodus kiezen dat wordt weergegeven.

  Deze gedeeltelijke schermafbeelding van het scherm Beheerdersrollen en hoe u alle rechten in een subcategorie kunt wijzigen door het oranje cirkeldiagram te selecteren en te kiezen tussen geen, lezen en bewerken.

  Met deze actie worden alle bevoegdheden van deze aangepaste helpdeskrol verwijderd, waardoor u weer met een schone lei begint. De enige bevoegdheden die deze beheerders zullen hebben, zijn de bevoegdheden die u hier aan hen toewijst.

 7. Schakel de volgende acht bevoegdheden in. U kunt de locatie van het selectievakje voor ieder recht vinden door de categorie, subcategorie en naam van het recht in de tabel te volgen.

  Vergeet niet dat u de naam van het recht kunt typen in het tekstvak Resources zoeken om direct naar de juiste locatie te gaan.

  Categorie > Subcategorieën Naam recht (selectievakje)
  Accounts > Gebruikers > Accounts Gebruikersaccounts toevoegen (bewerken)
  Accounts > Gebruikers > Accounts Gebruikersaccounts bewerken (bewerken)
  Accounts > Gebruikers > Accounts Gebruikersregistratie bewerken (bewerken)
  Accounts > Gebruikers > Accounts Gebruikersregistratie (lezen)
  Toestelbeheer > Toestellijst Toegang tot Toestellijst (lezen)
  Toestelbeheer > Toestellijst Toestellen (lezen)
  Instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen Toestel aan weigeringslijst toevoegen (bewerken)
  Instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen Toestel aan toestemmingslijst toevoegen (bewerken)

  Bij wijze van voorbeeld beginnen we boven aan de tabel en lopen we door de eerste vier bevoegdheden. Het eerste recht dat we nodig hebben (Gebruikersaccounts toevoegen) kunt u vinden in het scherm Rol kopiëren door in het linkerdeelvenster de categorie "Account" te selecteren.

  Selecteer in hetzelfde linker deelvenster de subcategorie "Gebruikers" en selecteer tot slot "Accounts", dat onder Gebruikers staat. U kunt nu alle bevoegdheden zien in het rechterdeelvenster van het scherm Rol kopiëren.

  In deze subcategorie "Accounts > Gebruikers > Accounts" staan vier checkboxen waarin we geïnteresseerd zijn.

  1 en 2) Selecteer de link Details in "Toevoegen/bewerken" om twee bevoegdheden uit de lijst weer te geven. Vink deze selectievakjes aan in zoals aangegeven in de tabel. Bij "Gebruikersaccounts toevoegen" wordt de checkbox "Bewerken" weergegeven en bij "Gebruikersaccounts bewerken" wordt ook de checkbox "Bewerken" weergegeven.

  3) Selecteer vervolgens de bovenstaande link Details voor "Toestel toevoegen". U zou de volgende machtiging in onze lijst moeten zien: "Gebruikersregistratie bewerken", waarbij ook de checkbox Gewerken wordt weergegeven.

  4) Eén recht uit deze subcategorie blijft bestaan, namelijk "Gebruikersregistratie". U vindt deze door de link Details voor "Weergave" te selecteren. Hiervoor wordt het selectievakje Lezen weergegeven.

  Volg dezelfde procedure voor de overige vier bevoegdheden in de tabel, te beginnen met "Toegang tot de lijstweergave voor toestellen".

 8. Selecteer Opslaan om de bedrijfsspecifieke definitie van de helpdeskrol te voltooien.

 9. Wijs deze aangepaste rol toe aan uw bestaande beheerdersaccount door te navigeren naar Accounts > Beheerders > Lijstweergave en zoek uw beheerdersaccount in de lijst.

 10. Selecteer het pictogram Bewerken (Het bewerkingsicoon heeft de vorm van een grijs potlood.) links van uw beheerdersaccount.

  Het scherm Beheerder toevoegen/bewerken wordt weergegeven.

 11. Selecteer het tabblad Rollen.

 12. Wijs de bedrijfsspecifieke helpdeskrol toe aan de beheerdersaccount.

  In dit geval kunnen er slechts negen UEM Console-functies aan uw beheerdersrol worden toegewezen. Niettemin kunt u deze aangepaste helpdesk-rol en andere rollen toevoegen aan uw beheerdersaccount, ook als aan uw beheerdersaccount al een of meer rollen zijn toegewezen.

 13. Selecteer Opslaan om de roltoewijzing te voltooien.

Wanneer beheerders met alleen deze aangepaste helpdeskrol inloggen in uw Workspace ONE UEM-omgeving, is de enige functie waartoe zij toegang hebben de knop Toevoegen. Hierna kunnen zij uit slechts twee opties kiezen: Toestel en gebruiker. Ze hebben ook toegang tot de knop Toestellen in het hoofdmenu, waaronder Lijstweergave en Levenscyclus > Inschrijvingsstatus , waar toestellen aan de toestemmings- of weigeringslijst kunnen worden toegevoegd.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon