Opzoekwaarden

Een opzoekwaarde is een variabele die een bepaald gegevenselement van een toestel, gebruiker of beheerdersaccount in Workspace ONE UEM en Workspace ONE Express vertegenwoordigt. Opzoekwaarden kunnen waardevol zijn bij het voltooien van een proces of het invullen van een formulier.

In diverse andere tekstvakken in de Workspace ONE UEM console en in Workspace ONE Express kunt u opzoekwaarden toevoegen in plaats van handmatig ingevoerde of statische waarden. In de meeste gevallen werken opzoekwaarden als tijdelijke aanduiding voor een stuk informatie dat u niet kent of waar u geen toegang toe heeft.

Het scherm Toestel toevoegen wordt bijvoorbeeld gebruikt om een toestel toe te voegen aan uw toestelbestand. Een van de tekstvakken op dit scherm dat met opzoekwaarden kan worden ingevuld, is de Verwachte beschrijvende naam.

De beschrijvende naam vertegenwoordigt het toestel op veel verschillende schermen in de console, inclusief delijstweergave voor toestellen en het Detailoverzicht. En hoewel u handmatig een statische beschrijvende naam kunt invoeren wanneer u een toestel toevoegt, kunt u in plaats daarvan zoekwaarden gebruiken om de beschrijvende naam te standaardiseren en er een bruikbare ID van te maken.

U kunt een algemene indeling voor beschrijvende namen maken met de volgende opzoekwaarden.

{EnrollmentUser} {DeviceModel} {DeviceOperatingSystem} {DeviceSerialNumberLastFour}

Als u deze tekenreeks in het tekstvak Verwachte beschrijvende naam invoert, wordt er een beschrijvende naam geproduceerd die er als volgt uitziet in de lijstweergave voor toestellen.

jsmith iPad iOS GHKD

Deze beschrijvende naam biedt u onmiddellijk ten minste drie nuttige stukken informatie. En met de laatste vier cijfers van het serienummer van het toestel aan het einde, is de beschrijvende naam vrijwel zeker uniek.

Gegevens overhead

Wanneer u dit gebruikt, worden er geen opzoekwaarden, die voor extra belasting kunnen zorgen, in het geheugen van het toestel toegevoegd. Opzoekwaarden zijn een construct van de console zelf, niet iets dat wordt overgedragen naar het toestel.

Statische tekenreeksen versus opzoekwaarden

Opzoekwaarden kunnen niet worden toegepast zodra een statische tekenreeks wordt ingevoerd in het tekstvak.

Ga er bijvoorbeeld van uit dat u 100 toestellen heeft om in te schrijven. U voegt de eerste 50 toestellen toe met behulp van een handmatig ingevoerde statische tekenreeks voor de Verwachte beschrijvende naam. Voor de volgende 50 toestellen kunt u in plaats daarvan ervoor kiezen om een opzoekwaarde voor Verwachte beschrijvende naam te gebruiken. Die 100 toestellen, de helft met statische beschrijvende namen en de andere helft met opzoekwaarden, kunnen perfect samen worden gebruikt. Het combineren van statische tekenreeksen en opzoekwaarden levert geen problemen op.

Echter, u kunt niet terug gaan naar de eerste 50 toestellen en de beschrijvende naam voor de statische tekenreeks vervangen door een opzoekwaarde.

Aangepaste opzoekwaarden

U kunt de functie Aangepaste eigenschappen gebruiken om uw eigen opzoekwaarden te maken. U kunt vervolgens deze aangepaste opzoekwaarden op dezelfde manier gebruiken als gewone opzoekwaarden.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon