Toesteltoewijzing, toestelprofiel weergeven

Als u de knop Opslaan en publiceren selecteert bij het configureren van een toestelprofiel, wordt het scherm Toesteltoewijzing bekijken weergegeven. In dit scherm wordt een voorbeeld weergegeven van door Workspace ONE UEM beheerde toestellen die al dan niet worden beïnvloed door de toestelprofieltoewijzing.

Afhankelijk van het type wijzigingen dat u in het toestelprofiel aanbrengt, wordt in de kolom Toewijzingsstatus een bepaalde status weergegeven.

  • Toegevoegd – Het profiel wordt aan het toestel toegevoegd en ernaar gepubliceerd.
  • Verwijderd – Het profiel wordt van het toestel verwijderd.
  • Onveranderd – Het profiel is niet ingepland om opnieuw naar het toestel te worden gestuurd.
  • Bijgewerkt – Het profiel wordt naar een toestel gestuurd waaraan het profiel al is toegewezen.

Selecteer Publiceren om de veranderingen te voltooien en, indien nodig, een verplicht profiel opnieuw te publiceren.

Hoofdonderwerp: Toestelprofielen

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon