Soms wilt u uw applicatie testen en alle technische problemen of problemen met de gebruikerservaring met minimale verstoring voor de gebruiker oplossen om later de beste versie van uw applicatie vrij te geven voor de meeste gebruikers. U kunt de alfa- of bètaversie van de applicatie testen en implementeren voordat u de productieversie vrijgeeft.

U kunt applicaties publiceren naar de alfa- of bèta testtracks in de Google Play-console en vervolgens de applicaties toewijzen aan Workspace ONE UEM smart groups.

Voorwaarden

 • Zorg dat u beschikt over het APK-bestand voor de nieuwe versie die u wilt publiceren.
 • Als er meerdere toestellen zijn geregistreerd op één gebruiker, maar zijn toegewezen aan verschillende tracks, gaat u naar Groepen en instellingen > Toestellen en gebruikers > Android > Android EMM-registratie > Inschrijvingsinstellingen en stelt u het Work Managed inschrijvingstype in als Op toestellen gebaseerd. De instelling zorgt dat een ander GoogleID-record wordt gegenereerd per toestel, zodat verschillende app-versies uit de Managed Play-console kunnen worden toegewezen. Houd er rekening mee dat deze instelling alleen vereist is als u verschillende tracks (alfa/bèta/prod) moet toewijzen voor verschillende apparaten die op slechts één UEM-gebruikersnaam zijn geregistreerd.

Procedure

 1. Navigeer naar Apps en boeken > Openbaar > Applicatie toevoegen.
 2. Selecteer Android in het vervolgkeuzemenu van het Platform. Laat de naam leeg en selecteer Volgende.
  Google Play wordt direct geopend vanuit de Workspace ONE UEM console.
 3. Open de Privé-apps in het linkermenu.
 4. Selecteer de privé-applicatie waarvoor u de alfa of bèta testtrack wilt toevoegen.
 5. Klik op Geavanceerde bewerkingen onder Geavanceerde opties voor bewerken.
  U wordt doorverwezen naar de Google Play-console aanmeldingspagina.
 6. Voeg de Alfa- of de Bèta-versie van de applicatie toe aan de Google Play-console en pas deze toe.
 7. Selecteer de applicatie in de Workspace ONE UEM console in Applicaties en boeken > Systeemeigen.
 8. Klik op Toewijzen en Toewijzing toevoegen.
 9. Selecteer de Toewijzingsgroep voor de nieuwe alfa- of bètaversie van uw applicatie.
 10. Selecteer Beheerde toegang en kies Alfa of Bèta in de vervolgkeuzelijst Voorlopige versie naargelang uw implementatie.
 11. Verhoog in het verificatiescherm de prioriteit van uw groep waar de Voorlopige versie is toegewezen.
  Als u ervoor kiest om alfa-, bèta- en prod-versies te uploaden in de Google Play-console, kunt u de prioriteiten in de Workspace ONE UEM console koppelen aan de tracks in de Google Play-console. Als u bijvoorbeeld de prioriteit Alfa (0) > Bèta (1) > Prod (2) in de UEM console toewijst aan de applicatie, kan het volgende workflowpatroon worden weergegeven:
  1. Voor elk van de toestellen waaraan de applicatie is toegewezen, wordt Workspace ONE UEM de eerste eraan toegewezen track en geeft de informatie door aan de Google Play-console. Als de prioriteit van de toewijzing bijvoorbeeld Alfa (0) > Bèta (1) > Prod (2) is en een toestel is toegewezen aan zowel alfa- als bètatracks in de UEM console, geeft de UEM console door aan de Google Play-console dat het toestel alleen is goedgekeurd voor de alfatrack.
   • Wanneer een toestel is toegewezen aan een track (alfa of bèta) in de Google Play-console, wordt het ook goedgekeurd voor de productietrack.
   • Toestellen die zijn toegewezen aan productie worden automatisch goedgekeurd voor productie.
   • Het toestel ontvangt de hoogste versie van de tracks waarvoor het is goedgekeurd.
  2. Wanneer een productietrack een hogere versie dan alfa of bèta heeft, worden de lagere versies vervangen. Als een alfa- of bèta-applicatie wordt vrijgegeven voor productie, leidt dit bovendien tot app-promotie.
   Opmerking: Het toestel ontvangt de hoogste versie van de tracks waarvoor het is goedgekeurd.
 12. Klik op Opslaan & Publiceren.
 13. Klik op Publiceren om de toewijzing te bevestigen. De versie die overeenkomt met de regels in stap 11a wordt beschikbaar gesteld voor de juiste groepen.
  Opmerking: Als de alfa- of bètatrack wordt vervangen of gepromoveerd, krijgen de toestellen in de alfa- of bètatrack de productieversie van de applicatie.

Volgende stappen

Nadat u de alfa- en bètaversie van uw applicatie hebt getest, kunt u deze vrijgeven voor productie in de Google Play-console.