Gebruik de Workspace ONE UEM powered by AirWatch publieke applicaties, interne applicaties en webapps van Android naar Android-toestellen te pushen.

Na goedkeuring kunt u de applicatie bijvoorbeeld aan toestellen toewijzen met behulp van smart groups, een Workspace ONE UEM-systeem waarmee u toestellen kunt groeperen aan de hand van door u bepaalde criteria. Als laatste stap wijst u de gebruiksvoorwaarden toe.

Applicaties die u via de integratie van Workspace ONE UEM en Android verstuurt, hebben dezelfde functionaliteit als hun tegenhangers in de Google Play Store.

U kunt echter Workspace ONE UEM-functies gebruiken om beleidsregels toe te passen op de applicaties. U kunt bijvoorbeeld configuraties toevoegen waardoor de applicatie gemakkelijker te gebruiken is en u kunt instellingen configureren die de applicatie veiliger maken.

  • Voor meer gebruiksgemak configureert u de optie Configuratie voor de applicatie verzenden. Met applicatieconfiguraties kunt u ondersteunde sleutelwaardeparen van te voren configureren en ze samen met de applicatie naar toestellen versturen. Gebruikersnamen, wachtwoorden en VPN-instellingen zijn voorbeelden van ondersteunde waarden. Welke waarden worden ondersteund, hangt af van de applicatie.
  • Gebruik Workspace ONE UEM-profielen voor Android om beveiligingsfuncties toe te voegen. Met profielen kunt u toegangscodes instellen, beperkingen toepassen en verificatiecertificaten gebruiken.

De Workspace ONE UEM-console stelt u in staat om alfa-, bèta of productieversies van applicaties te pushen. U kunt met alfa- en beta-versies van applicaties de compatibiliteit en stabiliteit testen voordat u de productieversie pusht. U kunt specifieke smart groups selecteren voor het testen en gebruiken voor flexibele implementatie om te bepalen welke gebruikers welke versie van de applicatie ontvangen. Als u niet selecteert of er een alfa- en beta-versie moet worden gepusht, wordt automatisch de productieversie toegewezen.

Zie Toewijzen van applicaties voor Android voor meer informatie over de toewijzing van de applicatie.

Belangrijk: VMware productiviteitsapps (Browser, Boxer, Content Locker, enz.) worden niet ondersteund door Android (Legacy) Knox container-implementaties, zoals Dual Persona of de Container Only-modus, vanwege technische beperkingen met de containergegevensscheiding van Knox. De Workspace ONE Intelligent Hub beheert de container vanaf de buitenkant en kan niet communiceren met apps aan de binnenkant. Omdat de apps een directe koppeling naar de Workspace ONE Intelligent Hub nodig hebben om te kunnen communiceren met de Workspace ONE UEM console, kunnen de apps niet worden geconfigureerd binnen de container. Om productiviteitsapplicaties te kunnen gebruiken met Knox, moet het apparaat worden geregistreerd met behulp van Android Enterprise op een apparaat waarop Knox 3.x of hoger wordt uitgevoerd.

Webkoppelingen voor Android-apparaten

De manier waarop weblinkapplicaties functioneren lijkt erg op een toestelapplicatie. Ze geven eindgebruikers toegang tot een URL direct vanaf een pictogram of menu op hun toestel. De eindgebruiker ziet het pictogram voor de weblinkapplicatie en de naam, klikt op de applicatie en wordt dan direct met de gespecificeerde URL verbonden.

Weblinkapplicaties zijn nuttig om naar lange URL's met veel tekens te navigeren. U kunt pictogrammen voor weblinkapplicaties op het startscherm plaatsen. Deze pictogrammen zorgen ervoor dat eindgebruikers verbinding kunnen maken met interne opslagplaatsen of inlogschermen zonder dat gebruikers een browser moeten openen en een lange URL moeten intypen.

U kunt weblinks als een applicatie toevoegen in de sectie Apps en boeken van de Workspace ONE UEM Console. Zie Weblinkapplicaties toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van weblinks voor Android.