OEMConfig wordt gewoonlijk gebruikt om instellingen te configureren die niet in Workspace ONE UEM zijn ingebouwd. Verschillende Original Equipment Manufacturers (OEM's) hanteren verschillende instellingen. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van wat een OEM in zijn OEMConfig-applicatie heeft opgenomen.

Voer de volgende stappen uit om de OEM-instellingen voor een OEMConfig-applicatie in de Workspace ONE UEM console te configureren.

Voorwaarden

Voordat u OEMConfig op uw toestellen configureert, moet u rekening houden met de volgende kanttekeningen:

 • OEMConfig heeft een gegevensgestuurde gebruikersinterface die tekstvakken gebruikt en opzoekwaarden voor de gebruiker of toestelspecifieke configuraties ondersteunt.
 • Als een van de OEM-instellingen leeg blijft of niet geselecteerd is, wordt het sleutel-waardepaar niet door Workspace ONE UEM naar het toestel verzonden en wordt het uitgesloten van de configuratie.
 • Met de knop Wissen wist u alle waarden van de huidige configuratie, inclusief de standaardwaarden.
 • Gebruik de knop Wissen om een subset van configuraties in te stellen.
 • Gebruik de knop Wissen op elke configuratiepagina om de configuratie-instellingen te wissen.
 • Een OEMConfig-applicatie wordt ontwikkeld door de OEM en geüpload naar Google Play. Neem contact op met de OEM voor meer informatie als de OEMConfig-applicatie niet op Google Play staat.

Procedure

 1. Download de OEMConfig-applicatie van de Managed Google Play Store.
  1. Navigeer naar Apps en boeken > Openbaar > Applicatie toevoegen.
  2. Selecteer Android in het vervolgkeuzemenu van het Platform.
 2. Voer de verkregen informatie in de volgende tekstvakken van het pop-upvenster in:
  Instelling Beschrijving

  Beheerd door

  Selecteer de organisatiegroep die u hebt ingesteld om applicaties te beheren. Alleen IT-beheerders die tot die groep behoren, kunnen de configuraties van de OEMConfig-applicatie bewerken.

  Platform

  Android

  Bron

  Zoeken in App Store

  Naam

  OEMConfig-applicatie. Voer bijvoorbeeld Knox Service Plugin in als u de OEM-instellingen voor de Knox Service-plug-in wilt configureren.
 3. Klik op Goedkeuren om de OEMConfig-applicatie toe te voegen als goedgekeurde applicatie.
 4. Bewerk de Applicatieconfiguraties om beleidsregels in of uit te schakelen. Selecteer op het tabblad Toewijzingen de optie Toewijzing toevoegen.
  1. Klik op de pagina met de gedetailleerde weergave op Toewijzen.
  2. Selecteer uw OEMConfig-applicatie en klik op Bewerken.
  3. Bewerk de Applicatieconfiguratie om de OEM-instellingen voor de OEMconfig-applicatie te configureren.
 5. Configureer in het applicatieconfiguratiescherm de OEM-instellingen en wijzig de beleidsregels voor uw implementatie.
 6. Klik in het pop-upvenster Toewijzing bijwerken op Opslaan en publiceren.
 7. Klik in het pop-upvenster Voorbeeld toegewezen toestellen op Publiceren.