Vernieuw uw Apple iOS-provisioningprofielen zonder dat eindgebruikers worden gedwongen om de applicatie opnieuw te installeren. U kunt ook het bestand voor alle applicaties die zijn gekoppeld vernieuwen. De Workspace ONE UEM console waarschuwt u 60 dagen voordat het profiel verloopt.

U kunt deze links voor iOS-provisioningprofielen openen vanuit de organisatiegroep (OG) die van toepassing is. De Workspace ONE UEM console geeft u geen toegang tenzij u zich in de juiste organisatiegroep bevindt.

Zodra een iOS-provisioningprofiel verloopt, hebben toestelgebruikers geen toegang tot de daaraan gekoppelde applicatie en kunnen nieuwe toestelgebruikers de applicatie niet installeren.

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Systeemeigen > Intern.
  2. Selecteer de link (Vervalt over XX dagen) in de kolom Verlengingsdatum voor de applicatie waarvan u het provisioningprofiel wilt updaten.
  3. Gebruik de optie Vernieuwen op het tabblad Bestanden om het vervangende bestand te uploaden.
  4. Selecteer de instelling Het provisioningprofiel updaten voor alle applicaties om het vernieuwde bestand toe te passen op alle verbonden applicaties.
    Workspace ONE UEM toont deze optie uitsluitend als meerdere applicaties het provisioningprofiel delen.
    Op het tabblad Bestanden geeft Workspace ONE UEM alle applicaties weer die dit provisioningprofiel delen. Workspace ONE UEM verstuurt de geüpdatete provisioningprofielen zonder melding naar alle toestellen die de applicatie geïnstalleerd hebben.