U kunt het overzicht ophalen van verschillende gebundelde versies van een interne applicatie die wordt beheerd in een bepaalde OG. U kunt op de naam van de bundel klikken om de samenvatting en details weer te geven van de toestellen die gemachtigd zijn voor verschillende versies. U kunt ook de toewijzingen van meerdere actieve versies van een applicatie weergeven via de weergave Applicatiegegevens. De samenvatting kan nuttig zijn als u meerdere actieve versies onderhoudt van een applicatie die aan verschillende groepen is toegewezen. De weergave biedt een gedetailleerde installatiestatus van de applicatie op verschillende toegewezen toestellen. De weergave biedt ook informatie over toestellen waarop de applicatie is gesideload of waaraan de applicatie eerder is toegewezen.

Voer de volgende stappen uit als u de implementatie van alle versies van een applicatie wilt volgen.

Procedure

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Intern.
 2. Zoek en selecteer alle versies van de gewenste applicatie.
 3. Selecteer het tabblad Samenvatting en bekijk de applicatiegegevens.
  Datapunt Label
  Filteren op smart group U kunt het filter gebruiken om een samenvatting weer te geven van de toestellen die tot een bepaalde smart group behoren.

  Voorbeeld: als een applicatie wordt geïmplementeerd op de toestellen van al uw eindgebruikers en u wilt weten hoe de implementatie voor uw APAC-regio verloopt, kunt u in de vervolgkeuzelijst Filteren op smart group APAC Smart group selecteren.
  Toewijzings- en installatiegegevens Toont installatiedetails van toestellen waarop de applicatie via Workspace ONE UEM is toegewezen. De weergave geeft een duidelijk beeld van alle toestellen die een toewijzing hebben voor elke actieve versie die door de huidige OG wordt beheerd.

  Geïnstalleerd - Het aantal toestellen waarop de applicatie is geïnstalleerd.

  Niet geïnstalleerd - Het aantal toestellen waarop de applicatie niet is geïnstalleerd.

  Wordt zonder toewijzingen geïnstalleerd In dit diagram worden alle toestellen weergegeven waarop een bepaalde versie van een applicatie is geïnstalleerd zonder geldige toewijzing van de Workspace ONE UEM-console. Hierdoor kunt u gemakkelijker de juiste acties te nemen.
  Details installatiestatus Dit is een weergave van de door toestellen gerapporteerde gegevens met gedetailleerde informatie over de installatiestatus van deze applicatie. De gegevens zijn niet gekoppeld aan een bepaalde versie.
  Opmerking: Na de installatie krijgt het veld de status Beheerd.
 4. Selecteer het tabblad Toestellen voor rapportage en bulkacties.
  Datapunt Label
  Laatst bekeken app-steekproef Geeft aan wanneer het toestel voor het laatst de applicatiegegevens van het toestel heeft gemeld.
  App-status Geeft aan of de applicatie al dan niet is geïnstalleerd op toestellen van eindgebruikers
  Toegewezen configuratie Dit linkt u naar de toegewezen configuratie die uw toestellen zouden ontvangen op basis van de ingestelde prioriteit.
  Laatst uitgevoerde actie In scenario's waarin acties niet succesvol zijn, is het belangrijk dat u weet wat de laatste acties van de Workspace ONE UEM console zijn voor de specifieke versie van een applicatie. Op die manier kunt u beter achterhalen welke fout op de toestellen is opgetreden. U kunt de muisaanwijzer op de actie plaatsen om het tijdstip te zien waarop de actie is uitgevoerd. Alle acties die door de Workspace ONE UEM console zijn uitgevoerd op een specifieke applicatieversie voor een toestel, vindt u in deze kolom.
  Installatiestatus Geeft de laatste installatie weer die door het toestel is gerapporteerd. De informatie in deze kolom is versie-onafhankelijk, maar beheerders kunnen de informatie gebruiken ten behoeve van probleemoplossing dankzij de tijdstempel van de laatste actie en de tijdstempel van het tijdstip waarop de gebeurtenis door het toestel is gemeld.
  Toewijzingsstatus Geeft aan of een bepaald toestel al dan niet een geldige toewijzing heeft van de Workspace ONE UEM console en of het expliciet is uitgesloten van de toewijzing.
 5. Daarnaast kunt u op het tabblad Toestellen de volgende beheersfuncties gebruiken:
  Opmerking: Momenteel ondersteunen we alleen acties op een bepaalde pagina met apparaten en niet op alle gefilterde apparaten.
  Instelling Beschrijving
  Installeren Installeer de applicatie op het geselecteerde toestel.
  Verwijderen Verwijder de applicatie, indien beheerd, van het geselecteerde toestel.