U kunt een verzameling van virtuele apps op elk gewenst moment synchroniseren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps, ongeacht of u een automatisch of handmatig synchronisatieschema voor de verzameling hebt geselecteerd. Door een verzameling te synchroniseren, worden resources en machtigingen overgezet van de bronserver naar Workspace ONE UEM.

Procedure

 1. Navigeer in de Workspace ONE UEM console naar het tabblad Resources > Apps > Virtuele Apps > Verzamelingen met virtuele apps .
 2. Selecteer de verzameling van virtuele apps die u wilt synchroniseren en klik op Synchroniseren.
  Workspace ONE UEM vergelijkt resources en toewijzingen tussen de bron en de Workspace ONE UEM-catalogus en geeft het dialoogvenster Synchronisatieacties berekenen weer.

  Als de resources en toewijzingen overeenkomen, wordt het volgende bericht weergegeven Alle resources zijn up-to-date. Geen synchronisatie vereist.

  Als er wijzigingen in de resource zijn die moet worden doorgegeven aan Workspace ONE UEM, wordt het aantal applicaties, desktops en gebruikerstoewijzingen waarvoor synchronisatie is vereist weergegeven in het dialoogvenster Synchronisatieacties berekenen.

 3. Klik op Opslaan in het dialoogvenster Synchronisatieacties berekenen.
  Het synchronisatieproces wordt gestart en kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal resources en toewijzingen waarvoor synchronisatie is vereist. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de synchronisatiestatus op de pagina Verzamelingen van virtuele apps gewijzigd van Gestart naar Synchroniseren voltooid.