Als u de Content Gateway for Windows en interne applicaties op een extern serversysteem gebruikt, dient u externe opslagplaatsen voor verschillende platformen en applicatietypen in te stellen. Workspace ONE UEM ondersteunt specifieke bestandstypen voor externe applicatie-opslagplaatsen.

Ondersteunde applicatietypen

De functie voor externe applicatie-opslagplaatsen ondersteunt alleen interne applicaties.

Ondersteunde bestandstypen

De applicatie-link moet een van de volgende ondersteunde bestandsextensies in de URL bevatten. UEM console ondersteunt ook links die query-parameters aan het einde bevatten. 

 • app
 • appx
 • apk
 • dmg
 • exe
 • ipa
 • msi
 • pkg
 • xap
 • zip

De volgende tabel bevat de platformspecifieke ondersteunde extensies voor alle applicaties die zijn geüpload als een link:

Tabel 1. Ondersteunde extensies per platform
Platform Ondersteunde bestandstypen
Apple iOS IPA
macOS Applicatie-pakketbundel
Android APK
Symbian SIS en SISX
Windows Phone XAP
Windows Desktop voor alle drie processoren (x64, x86, and ARM) APPX, msi, zip en .exe

Ondersteunde implementatietypen

 • SaaS-implementaties die de Content Gateway voor Windows gebruiken voor veilige communicatie
 • Implementaties op locatie die de Content Gateway voor Windows gebruiken voor veilige communicatie

Inloggegevens voor meerdere opslagplaatsen

Als er voor uw opslagplaatsen inloggegevens zijn vereist, gebruikt Workspace ONE UEM één set inloggegevens om tussen de inhoudsgateway en uw opslagplaatsen te communiceren. Gebruik dezelfde inloggegevens voor de communicatie tussen uw inhoudsgateway en uw opslagplaatsen om deze functie te laten werken.

Voeg één set inloggegevens voor uw opslagplaatsen toe die u met de inhoudsgateway hebt geconfigureerd. Raadpleeg De externe applicatie-opslagplaats inschakelen voor meer informatie.

Raadpleeg Interne applicaties toevoegen uit externe opslagplaatsen voor uitleg over het uploaden van applicaties naar Workspace ONE UEM.