U kunt een applicatie buiten gebruik stellen. Deze actie heeft een aantal uitkomsten, afhankelijk van de pushmodus, applicatiestatus en de configuratie van de optie Vorige versies buiten gebruik stellen.

Wanneer u een applicatie buiten gebruik moet stellen

Een nieuwe versie van een applicatie heeft meerdere bugs en dat gaat ten koste van de productiviteit van de eindgebruikers. De vorige versie werkte goed voor uw organisatie. U kunt de huidige versie van de applicatie buiten gebruik stellen en de Workspace ONE UEM console pusht de vorige versie naar de toestellen.

Pushmodus en buiten gebruik stellen

Het instellen van Pushmodus op Automatisch of On Demand heeft invloed op hoe de Workspace ONE UEM console reageert als u de optie Buiten gebruik stellen gebruikt.

  • Automatisch — Stel de implementatie van de applicatie in op Automatisch om de vorige versie van een applicatie naar toestellen te versturen zodra u de huidige versie buiten gebruikt stelt.
    Opmerking: De instelling Automatisch werkt alleen als de vorige versie actief is. Als u de vorige versie gedeactiveerd hebt, verstuurt Workspace ONE UEM deze niet automatisch naar toestellen.
  • On Demand ­Stel de implementatie van de applicatie in op On Demand om toestelgebruikers in staat te stellen een oudere versie te installeren. Eindgebruikers moeten zelf een zoekactie naar en installatie van de applicatieversie instellen.

Vorige versies buiten gebruik stellen

Als u een nieuwe versie van een applicatie uploadt en het actiemenu en de optie Versie toevoegen gebruikt, geeft Workspace ONE UEM het keuzevakje Vorige versies buiten gebruik stellen weer op het tabblad Details. Vink dit keuzevakje aan afhankelijk van het gewenste resultaat.
Tabel 1. Resultaten voor de instelling Vorige versie buiten gebruik stellen
Instelling Beschrijving
Vorige versies buiten gebruik stellen inschakelen Workspace ONE UEM trekt de toewijzing van de lagere Feitelijke bestandsversie in en wijst de hogere Feitelijke bestandsversie toe aan toestellen. De lagere versie is echter niet beschikbaar voor de implementatie in de Workspace ONE UEM console.

Apple iOS gedraagt zich iets anders. Deze toestellen kunnen lagere Feitelijke bestandsversies ontvangen die zijn toegewezen door het buiten gebruik stellen van eerdere versies in de Workspace ONE UEM console.

Vorige versies buiten gebruik stellen uitschakelen Workspace ONE UEM trekt de toewijzing van de lagere Feitelijke bestandsversie in en wijst de hogere Feitelijke bestandsversie toe aan toestellen. Als deze nog steeds Actief is, is de lagere versie beschikbaar voor de implementatie in de Workspace ONE UEM console.

Workspace ONE UEM kan meerdere versies aan Apple iOS-toestellen toewijzen, ongeacht de versietoename.

Hoewel deze optie updates verwijdert, helpt deze actie ook bij het beheer van beveiligingsproblemen of bugs die eventueel voorkomen in de huidige versie.

Als u het keuzevakje Vorige versies buiten gebruik stellen niet aanvinkt tijdens het uploaden, wordt de werkende versie van de applicatie verstuurd, afhankelijk van de Pushmodus (Automatisch of On Demand). Het markeert de alternatieve applicatieversie niet als buiten gebruik.

Als u alternatieve versies van de applicatie wilt zien die beschikbaar zijn in de Workspace ONE UEM console, selecteert u Andere versies bekijken in het actiemenu

Wanneer buiten gebruik stellen?

Als u een applicatie buiten gebruik stelt kan dit verschillende effecten hebben afhankelijk van de aanwezigheid van andere actieve versies en de pushmodus. De tabel beschrijft de meest voorkomende scenario's.
Tabel 2. Voorbeelden van de actie Buiten gebruik stellen
Wanneer buiten gebruik stellen? Actie m.b.t. versie buiten gebruik Actie m.b.t. lagere applicatieversie
Twee actieve versies, de recentere versie buiten gebruik stellen Wordt vervangen op het toestel

Als de pushmodus Automatisch is, hoeft de gebruiker niets te doen; de applicatie wordt naar toestellen verstuurd, zodat gebruikers toegang hebben tot de lagere, actieve versie.

Als de pushmodus On Demand is, moeten gebruikers zelf de applicatie vanaf de AirWatch-catalogus installeren, zodat ze toegang hebben tot de eerdere, actieve versie.

Eén actieve versie buiten gebruik stellen Wordt verwijderd van het toestel Er wordt geen actie ondernomen, omdat Workspace ONE UEM niet over een andere versie beschikt om naar toestellen te sturen.
Eén actieve versie en één inactieve, oudere versie Wordt verwijderd van het toestel Er wordt geen actie ondernomen, omdat Workspace ONE UEM geen inactieve applicaties naar toestellen pusht.