. Workspace ONE UEM geeft logboeken weer voor applicaties die applicatiefouten of specifieke gegevens voor de applicatie melden. Deze logboeken worden geïntegreerd met de VMware Workspace ONE SDK, zodat u applicaties kunt beheren die met SDK zijn gebouwd. Logtypes omvatten alle logs, crashlogs of applicatie-logs. Workspace ONE UEM groepeert logboekberichten in categorieën om kritieke problemen te onderscheiden van normale activiteiten.De Workspace ONE UEM console rapporteert de berichten die overeenkomen met het geconfigureerde registratieniveau plus logboekberichten met een hogere kritieke status. Bijvoorbeeld, als u het niveau van logboekregistratie instelt op Waarschuwing, dan zullen berichten van het niveau Waarschuwing en Fout weergegeven worden in de Workspace ONE UEM console. De met SDK gemaakte applicatie verzamelt logboeken over verloop van tijd en slaat deze lokaal op het toestel op totdat een andere API of opdracht wordt aangeroepen om de logboeken te verzenden.

Filter opties door gebruik te maken van de menu's Logtype en Logniveau. In deze menu's vindt u gegevens over het type en aantal, die u nodig hebt om applicaties die het SDK-framework gebruiken te onderzoeken en problemen op te lossen.

Procedure

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen en klik op het tabblad Intern.
 2. Selecteer de applicatie en selecteer vervolgens Meer > Bekijken > Logboeken in het actiemenu.
  Applicatielogs: Dit logtype registreert informatie over een applicatie. U stelt het logniveau in in de sectie over standaard-SDK-profielen, Groepen en instellingen > Alle instellingen > Applicaties > Instellingen en beleid > Instellingen > Logboekregistratie. U moet code toevoegen aan de applicatie om deze logboeken te kunnen uploaden naar de Workspace ONE UEM console.
  Crashlogs: Dit logtype registreert data van een applicatie de volgende keer dat deze opent na een crash. Deze logboeken worden automatisch verzameld en geüpload naar de Workspace ONE UEM console zonder dat er extra code nodig is in de SDK-applicatie.
  Opmerking: Wanneer bedrijfsgegevens worden gewist, verwijdert de console niet de logboekbestanden. U kunt logboeken ophalen nadat een toestel opnieuw wordt ingeschreven om te bepalen welke problemen zijn opgetreden in de laatste inschrijfsessie waardoor de bedrijfsgegevens zijn gewist.
  Tabel 1. API's voor SDK-logboekregistratie voor niveaus en niveau-omschrijvingen
  Niveau API voor logboekregistratie Beschrijving
  Fout AWLogError("{log message}") Registreert alleen fouten. Dit niveau geeft fouten/storingen weer die voorkomen in het proces zoals het niet kunnen opzoeken van UID's of een niet ondersteunde URL.
  Waarschuwing AWLogWarning("{log message}") Registreert fouten en waarschuwingen. Een waarschuwing geeft problemen weer met het proces zoals slechte responscodes en ongeldige verificatie van tokens.
  Informatie AWLogInfo("{log message}") Registreert een aanzienlijke hoeveelheid gegevens voor informatieve doeleinden. Op dit niveau worden naast waarschuwingen, foutmeldingen en algemene processen weergegeven.
  Debug of Verbose AWLogVerbose("{log message}") Registreert alle data ter ondersteuning van probleemoplossing. Deze optie is niet voor alle functies beschikbaar.
 3. U kunt de gewenste opties selecteren afhankelijk van of u enkel op geselecteerde toestellen of alle toestellen handelingen wilt uitvoeren.
  Instelling Beschrijving
  Download geselecteerde Download geselecteerde logboeken met informatie over applicaties die gebruikmaken van het framework Workspace ONE SDK.
  Download weergegeven Download alle logboeken in alle pagina's met informatie over applicaties die gebruikmaken van het framework Workspace ONE SDK.
  Verwijder geselecteerde Verwijder geselecteerde logboeken met informatie over applicaties die gebruikmaken van het framework Workspace ONE SDK.
  Verwijder weergegeven Verwijder alle logboeken in alle pagina's met informatie over applicaties die gebruikmaken van het framework Workspace ONE SDK.