Een zelfontwikkelde, buiten de Store verkrijgbare Workspace ONE UEM-applicatie, zoals Secure Launcher, is seeded of inbegrepen in de Workspace ONE UEM-installatie. Deze is inbegrepen in Workspace ONE UEM Installer en wordt geïmplementeerd op toestellen met een profiel of met andere instellingen in de console. Sommige bedrijven willen versies van deze applicaties testen voordat ze deze implementeren voor de productie. U kunt een eigen Workspace ONE UEM-applicatie toevoegen aan de Workspace ONE UEM console voor testen met testgroepen om de applicatie gescheiden te houden van uw productieomgeving.

Workspace ONE UEM biedt beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat productieversies van zelfontwikkelde Workspace ONE UEM-applicaties worden verwijderd wanneer u de testversies verwijdert van de console. U kunt de testversie toevoegen of verwijderen door een specifieke taakvolgorde te volgen. Houd rekening met de volgende best practices wanneer u de testversies uit de console verwijdert:
  • Test applicaties zo mogelijk met een testinstantie van de Workspace ONE UEM console in een aparte omgeving.
  • Workspace ONE UEM gebruikt altijd de applicatie-ID om de testversie van de zelfontwikkelde applicatie te identificeren. Wanneer u het commando voor het verwijderen van applicaties gebruikt, moet u de testversie verwijderen voordat u de applicatie intrekt of verwijdert. Als u deze stap overslaat, plaats Workspace ONE UEM geen commando’s voor verwijdering van applicaties in de wachtrij.