Beveilig uw apparaten via de commando’s voor de verwijdering van applicaties die worden geïnitieerd door de UEM console

Interne applicaties worden vaak ontwikkeld voor specifieke bedrijfstaken. Plotseling verwijderen van deze applicaties kan leiden tot frustraties en werkonderbreking. U kunt voorkomen dat belangrijke interne applicaties worden verwijderd door de Bescherming tegen applicatieverwijdering te gebruiken. De Bescherming tegen applicatieverwijdering zorgt ervoor dat het systeem bedrijfskritieke applicaties niet verwijdert, tenzij dat door de beheerder is goedgekeurd, en blokkeert de commando’s voor de verwijdering van applicaties op basis van de drempelwaarden.

U kunt de standaardwaarden gebruiken of de limieten invoeren om aan te geven wanneer het systeem commando‘s voor het verwijderen van applicaties moet blokkeren. Deze acties voorkomen dat de betreffende interne applicaties door het systeem van apparaten worden verwijderd. Tot een beheerder anders besluit over de geblokkeerde commando‘s voor de verwijdering van applicaties, worden er geen interne applicaties door het systeem verwijderd. Drempelwaarden zijn in het algemeen van toepassing op bundel-ID's en gelden voor organisatiegroepen van het type klant. Deze waarden worden overgenomen door de onderliggende organisatiegroepen. Wanneer u drempelwaarden instelt en opvolgt, dient u rekening te houden met de volgende kenmerken, zodat u geïnformeerde acties kunt uitvoeren op applicaties en beschikt over de benodigde machtigingen om actie te ondernemen op de commando’s voor de verwijdering van applicaties. Omdat het systeem drempelwaarden per bundel-ID toepast, is het mogelijk dat een enkele applicatie verschillende namen en toch dezelfde bundel-ID heeft.

N.B: Beheerders kunnen drempelwaarden in de onderliggende organisatiegroepen niet overschrijven. De beschikbare rollen en acties worden bepaald door de plaats van beheerders in de hiërarchie van de organisatiegroep. Beheerders in onderliggende organisatiegroepen kunnen de commando‘s voor verwijdering uitvoeren in hun toegewezen organisatiegroepen. Beheerders in bovenliggende organisatiegroepen kunnen de waarden bewerken en commando‘s voor verwijdering uitvoeren in hun bovenliggende groep en in de onderliggende organisatiegroepen.

Het systeem dat applicaties tegen verwijdering beschermt, onderzoekt of de wachtrij van commando‘s voor verwijdering van applicaties waarden bevat die overeenkomen met uw drempelwaarden of deze overschrijden. Verschillende wijzigingen in de status van applicaties of groepen kunnen commando’s voor het verwijderen van applicaties activeren. De commando’s voor de verwijdering van applicaties starten bijvoorbeeld wanneer u uw smart groups bewerkt, applicaties publiceert, applicaties deactiveert of intrekt, applicaties verwijdert, enzovoort. Voer de volgende stappen uit om de bescherming tegen applicatieverwijdering te configureren in een organisatiegroep op klantniveau of hieronder in de Workspace ONE UEM console.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Apps > Workspace ONE > Beveiliging tegen verwijdering van applicaties.
 2. Voer de volgende drempelinstellingen in:

  Instelling Beschrijving
  Beïnvloede apparaten Voer het maximale aantal toestellen in waarop een kritieke applicatie kan worden verwijderd voordat hierdoor het werk van het bedrijf wordt belemmerd.
  Binnen (minuten) Hiermee geeft u aan wanneer (het maximale aantal minuten voorafgaand aan de gebeurtenis) een systeemmelding moet worden verzonden voordat de verwijdering van een kritieke applicatie toestellen belemmert bedrijfstaken uit te voeren.
  E-mailsjabloon Selecteer een sjabloon voor de e-mailmelding en pas deze aan uw wensen aan. Het systeem bevat een sjabloon voor de Melding Limiet bereikt voor applicatieverwijdering die specifiek is voor de bescherming tegen de verwijdering van applicaties.
  E-mail verzenden aan Geef e-mailadressen op als u meldingen wilt ontvangen over geblokkeerde commando‘s voor verwijdering, zodat de ontvangers actie kunnen ondernemen in het logboek van applicatieverwijderingen.
 3. Daarna kunt u de instellingen opslaan.

Het logboek van applicatieverwijderingen bekijken om te reageren op de geblokkeerde commando’s voor de verwijdering van applicaties

U kunt de pagina Logboek van applicatieverwijderingen gebruiken om aan te geven of u commando's voor verwijdering van applicaties wilt blijven blokkeren, de commando‘s wilt verwijderen of de commando's wilt vrijgeven voor de toestellen. De commandostatus in de console toont het logboek van applicatieverwijderingen, dat een fase van het beveiligingsproces aangeeft totdat een beheerder op de geblokkeerde commando’s reageert. Het systeem verwijdert interne applicaties niet.

Voer de volgende stappen uit om het logboek van applicatieverwijderingen te bekijken om op de geblokkeerde commando’s voor de verwijdering van applicaties te reageren:

 1. Ga naar Monitor > Rapporten en Analyses > Gebeurtenissen > Log van app-verwijderingen.
 2. Filter, sorteer of blader om de gewenste gegevens te selecteren.

  • Filter resultaten op Commandostatus voor de in de lijst vermelde applicaties.
  • Sorteer op Bundel-ID om gegevens te selecteren.
  • Selecteer een applicatie.
  • U kunt de link Aantal betrokken toestellen selecteren om door de lijst met de betreffende toestellen te bladeren. Deze actie geeft de pagina Toestellen in het Logboek van applicatieverwijderingen weer. Deze pagina bevat de lijst met namen van de toestellen. U kunt de naam van het toestel gebruiken om te navigeren naar het Detailoverzicht van de toestellen.

   Status Beschrijving Oorzaak
   Geblokkeerd in afwachting van goedkeuring Het beveiligingssysteem houdt commando's voor verwijdering tegen. Het systeem verwijdert de bijbehorende interne applicatie niet.
   De commando's voor verwijdering staan in de wachtrij, maar het systeem kan die niet verwerken zonder goedkeuring van de beheerder.
   Het systeem blokkeert commando‘s voor verwijdering omdat de drempelwaarden zijn bereikt.
   Vrijgegeven naar toestel Het beveiligingssysteem heeft de commando‘s verstuurd zodat de betreffende interne applicaties van de toestellen worden verwijderd. Het systeem heeft de commando‘s vrijgegeven, omdat een beheerder de vrijgave heeft geconfigureerd.
   Verwijderd door beheerder Het beveiligingssysteem heeft de commando's voor verwijdering uit de wachtrij voor commando's gewist.
   Het systeem heeft de betreffende interne applicaties niet van de toestellen verwijderd.
   Het systeem heeft de commando‘s gewist omdat een beheerder de verwijdering heeft geconfigureerd.
 3. U kunt Vrijgeven of Verwijderen selecteren.

  • Met de optie Vrijgeven worden de commando‘s naar de toestellen verzonden en wordt de interne applicatie verwijderd van de toestellen.
  • Met de optie Verwijderen wordt de wachtrij met commando‘s voor verwijdering leeggemaakt en de interne applicatie wordt niet verwijderd van de toestellen.
 4. Als u commando‘s verwijdert, moet u teruggaan naar het gebied van de interne applicaties in de console en de smart group-toewijzingen selecteren van de applicatie waarvoor u commando‘s hebt verwijderd. Zorg ervoor dat de smart group-toewijzingen van de interne applicatie nog geldig zijn. Als de smart group-toewijzing ongeldig is en u deze niet selecteert, kan het systeem de applicatie verwijderen wanneer het apparaat incheckt bij het systeem.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon