Uw applicaties beheren vanuit Workspace ONE

Om te profiteren van de Workspace ONE-ervaring, integreert u Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access. U kunt het als een uniforme applicatiecatalogus gebruiken om een verscheidenheid aan applicatietypes te distribueren.

Workspace ONE-catalogus en alleen Workspace ONE UEM-modus

U kunt de Workspace ONE-catalogus configureren om resources uit Workspace ONE Access naar Workspace ONE UEM op te halen. Integreer Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access en stel vervolgens de optie Ophalen in. U hoeft geen andere functies in te stellen in Workspace ONE UEM, zoals het activeren van een directory, verificatie instellen en toegangsbeleid instellen.

Zie het onderwerp De Workspace ONE UEM-Only-modus gebruiken voor toegang tot de Workspace ONE-catalogus op https://docs.vmware.com/nl/VMware-Workspace-ONE/index.html voor meer informatie.

Ondersteunde platformen voor open en beheerde toegang

U kunt het toegangstype voor applicaties, open of beheerd, configureren op basis van het platform.

Ondersteunde platformen voor open en beheerde toegang - Interne applicaties

Platform Beheerde toegang Open toegang
Android Ondersteund Ondersteund
iOS Ondersteund Ondersteund
Windows Desktop Ondersteund Niet ondersteund
Windows Phone Ondersteund Niet ondersteund
macOS Ondersteund Niet ondersteund

Ondersteunde platformen voor open en beheerde toegang - Publieke applicaties

Platform Beheerde toegang Open toegang
Android Ondersteund Ondersteund
iOS Ondersteund Ondersteund
Windows Desktop Niet ondersteund Ondersteund
Windows Phone Niet ondersteund Ondersteund

Workspace ONE UEM-applicaties met Workspace ONE Access integreren

Om te profiteren van de Workspace ONE-ervaring, integreert u Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access. U kunt het als een uniforme applicatiecatalogus gebruiken om een verscheidenheid aan applicatietypes te distribueren.

Voor publieke en interne applicaties kunt u instellen of een applicatie moet worden geïmplementeerd afhankelijk van de beheersstatus van het toestel. Als u wilt dat alle toestellen toegang tot de applicatie krijgen, kiest u “open toegang”. Als u wilt dat alleen toestellen die toestemming van de beheerder toegang krijgen tot de applicatie, kiest u “beheerde toegang”.

Toegangstype Toepassingsvoorbeelden
Gebruikers van toestellen met beheerde toegang krijgen toegang tot resources door beheerders rechten op hun toestel te verlenen (er wordt een beheersprofiel op het toestel geïnstalleerd).
De applicatie is beschikbaar voor toestellen die al door Workspace ONE UEM worden beheerd.
Als het toestel niet door Workspace ONE UEM wordt beheerd, dan worden gebruikers door Workspace ONE gevraagd om het toestel in te schrijven bij Workspace ONE UEM. Zodra het toestel is ingeschreven, zal het toestel toegang krijgen tot de applicatie. Als het toestel zich niet inschrijft, krijgt het geen toegang tot de applicatie.
1. U kunt gevoelige bedrijfsgegevens uit applicaties verwijderen, wanneer toestelgebruikers de organisatie verlaten of hun toestellen kwijtraken.

2. U kunt applicatietunnels verplichten, wanneer applicaties het intranet gebruiken.

3. U kunt Single Sign-On (SSO) voor applicaties inschakelen.

4. U kunt per applicatie bijhouden hoeveel gebruikers die applicatie gebruiken en installeren.

5. U kunt de applicatie automatisch implementeren direct na inschrijving.
Open toegang toestelgebruikers krijgen toegang tot resources zonder beheerders rechten op hun toestel te verlenen.
De applicatie is beschikbaar voor toestellen ongeacht of ze worden beheerd.
1. U kunt eindgebruikers direct na inloggen toegang geven tot een applicatie, zonder bijzondere beveiligingsbevoegdheid te vereisen.

2. U kunt gebruik van een applicatie aanbevelen, zonder het verplicht te installeren; eindgebruikers kunnen dat zelf doen, wanneer dat nodig is. Deze applicaties bevatten geen gevoelige bedrijfsgegevens en hebben geen toegang tot beschermde zakelijke resources.

3. U kunt applicaties zonder het Workspace ONE UEM MDM-profiel beschikbaar stellen aan ondersteunend personeel zoals gedetacheerde werknemers of consulenten.

Applicaties op het tabblad Web in de Workspace ONE UEM-console zijn toegankelijk via Workspace ONE. De URL, de applicatiebeschrijving en het pictogram worden opgehaald uit AirWatch.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon