Oude applicatiecatalogi en de Workspace ONE Intelligent Hub

Gebruik de Workspace ONE Intelligent Hub, met de component App Catalog, om uw applicaties en toestellen in uw Workspace ONE UEM-implementatie te beheren. Er zijn oude appcatalogi die nog instellingen in de Workspace ONE UEM console, de AirWatch Catalog en de Workspace ONE-app hebben. Deze applicaties zijn echter niet meer het beste systeem om als appcatalogus voor Workspace ONE UEM te gebruiken.

Documentatie voor de Workspace ONE Intelligent Hub

De Workspace ONE Intelligent Hub is een onderdeel van Workspace ONE Hub Services. Hoewel Workspace ONE Intelligent Hub een appcatalogus heeft, biedt het nog veel andere toepassingen bij het beheer van uw via Workspace ONE UEM geïmplementeerde apparaten.

Andere documentatie voor Workspace ONE UEM en de Workspace ONE Intelligent Hub

Oudere apps - Workspace ONE App en AirWatch Catalog

Deze apps hebben nog steeds instellingen in de Workspace ONE UEM console. Overweeg echter om de Workspace ONE Intelligent Hub en het onderdeel webcatalogus daarvan te gebruiken.

De Workspace ONE-catalogus integreert resources van omgevingen die gebruikmaken van Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access. Als uw implementatie geen gebruik maakt van Workspace ONE UEM, heeft u toch nog toegang tot de functies die eerder zijn vrijgegeven voor de AirWatch-catalogus.

De navigatie in de Workspace ONE UEM console Groepen en instellingen > Alle instellingen > Apps > Workspace ONE markeert de Workspace ONE-catalogus. In Workspace ONE vindt u echter ook opties die worden ondersteund voor de AirWatch-catalogus. De opties voor de AirWatch-catalogus zijn specifiek voor die catalogus en zijn niet nodig voor de Workspace ONE-catalogus.

Bekijk korte omschrijvingen van de opties die beschikbaar zijn voor zowel Workspace ONE als de AirWatch-catalogus en de opties die specifiek zijn voor de AirWatch-catalogus.

Instelling Beschrijving
Applicatiecategorieën Groepeer applicaties en bepaal hoe deze worden gebruikt met aangepaste applicatiecategorieën.
Betaalde publieke applicaties Implementeer betaalde publieke iOS-applicaties in situaties waarin het Volume-aankoopprogramma (VPP) van Apple niet van toepassing is.
Restricties in de app Stel beperkingen in voor iOS-toestellen met oudere besturingssystemen dan iOS 9 door de installatie te beperken tot alleen toegewezen applicaties die door de organisatie zijn goedgekeurd.
Externe applicatie-opslagplaats Schakel een externe applicatie-opslagplaats in als u interne applicaties voor uw netwerk wilt hosten op een externe opslagplaats en de applicaties met Workspace ONE UEM wilt beheren.
Beveiliging tegen verwijdering van applicaties Configureer de drempelwaarden om het versturen van commando‘s voor verwijdering van applicaties te beheren voor kritieke interne applicaties.

Specifieke instellingen van de AirWatch Catalog

Instelling Beschrijving
AirWatch-catalogus > Zelfstandige catalogus Configureer een zelfstandige catalogus als uw omgeving de MDM-functionaliteit niet ondersteunt. De zelfstandige catalogus heeft beperkte functies.
AirWatch-catalogus > Applicaties uitlichten Geef aanbevolen applicaties op een prominente plaats binnen de AirWatch-catalogus weer.
AirWatch-catalogus > Algemeen Configureer de algemene instellingen voor de AirWatch-catalogus.

Gedrag uit de AirWatch-catalogus overnemen naar Workspace ONE

Aangezien Workspace ONE UEM naar de Workspace ONE-catalogus wordt gemigreerd, gedragen instellingen uit vorige versies van AirWatch-catalogus zich nu anders. Wanneer u een profiel voor Webclips toevoegt, kunt u het in de AirWatch-catalogus weergeven. Deze optie was voorheen bewerkbaar.

In sommige versies van Workspace ONE UEM is de optie In applicatiecatalogus/container weergeven niet bewerkbaar. Als u de Workspace ONE-catalogus gebruikt, geeft die catalogus alle webclips weer, ongeacht de instelling In Applicatiecatalogus/Container weergeven. Als u de AirWatch-catalogus gebruikt, worden webclips in de AirWatch-catalogus weergegeven als u de webclips opslaat.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon