U kunt een app-catalogus implementeren zodat toestelgebruikers toegang hebben tot bedrijfsapplicaties die u in de Workspace ONE UEM console beheert. Uw eindgebruikers kunnen applicaties vinden en openen op basis van de instellingen die u in de console hebt geconfigureerd. Workspace ONE UEM biedt twee applicatiecatalogi: Workspace ONE en de AirWatch-catalogus. Beide catalogi ondersteunen de functies in de applicatie-instellingen van de Workspace ONE UEM-console.

De Workspace ONE-catalogus integreert resources van omgevingen die gebruikmaken van Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access. Als uw implementatie geen gebruik maakt van Workspace ONE UEM, heeft u toch nog toegang tot de functies die eerder zijn vrijgegeven voor de AirWatch-catalogus.

De navigatie in de Workspace ONE UEM console Groepen en instellingen > Alle instellingen > Apps > Workspace ONE markeert de Workspace ONE-catalogus. In Workspace ONE vindt u echter ook opties die worden ondersteund voor de AirWatch-catalogus. De opties voor de AirWatch-catalogus zijn specifiek voor die catalogus en zijn niet nodig voor de Workspace ONE-catalogus.

Bekijk korte omschrijvingen van de opties die beschikbaar zijn voor zowel Workspace ONE als de AirWatch-catalogus en de opties die specifiek zijn voor de AirWatch-catalogus.

Instelling Beschrijving
Applicatiecategorieën Groepeer applicaties en bepaal hoe deze worden gebruikt met aangepaste applicatiecategorieën.
Betaalde publieke applicaties Implementeer betaalde publieke iOS-applicaties in situaties waarin het Volume-aankoopprogramma (VPP) van Apple niet van toepassing is.
Restricties in de app Stel beperkingen in voor iOS-toestellen met oudere besturingssystemen dan iOS 9 door de installatie te beperken tot alleen toegewezen applicaties die door de organisatie zijn goedgekeurd.
Externe applicatie-opslagplaats Schakel een externe applicatie-opslagplaats in als u interne applicaties voor uw netwerk wilt hosten op een externe opslagplaats en de applicaties met Workspace ONE UEM wilt beheren.
Beveiliging tegen verwijdering van applicaties Configureer de drempelwaarden om het versturen van commando‘s voor verwijdering van applicaties te beheren voor kritieke interne applicaties.

Specifieke instellingen van de AirWatch Catalog

Instelling Beschrijving
AirWatch-catalogus > Zelfstandige catalogus Configureer een zelfstandige catalogus als uw omgeving de MDM-functionaliteit niet ondersteunt. De zelfstandige catalogus heeft beperkte functies.
AirWatch-catalogus > Applicaties uitlichten Geef aanbevolen applicaties op een prominente plaats binnen de AirWatch-catalogus weer.
AirWatch-catalogus > Algemeen Configureer de algemene instellingen voor de AirWatch-catalogus.

Gedrag uit de AirWatch-catalogus overnemen naar Workspace ONE

Aangezien Workspace ONE UEM naar de Workspace ONE-catalogus wordt gemigreerd, gedragen instellingen uit vorige versies van AirWatch-catalogus zich nu anders. Wanneer u een profiel voor Webclips toevoegt, kunt u het in de AirWatch-catalogus weergeven. Deze optie was voorheen bewerkbaar.

In sommige versies van Workspace ONE UEM is de optie In applicatiecatalogus/container weergeven niet bewerkbaar. Als u de Workspace ONE-catalogus gebruikt, geeft die catalogus alle webclips weer, ongeacht de instelling In Applicatiecatalogus/Container weergeven. Als u de AirWatch-catalogus gebruikt, worden webclips in de AirWatch-catalogus weergegeven als u de webclips opslaat.

VMware AirWatch-catalogus migreren naar Workspace ONE-catalogus

Wanneer AirWatch en Workspace ONE UEM zijn geïntegreerd, fungeert de Workspace ONE-applicatiecatalogus als de opslagplaats van alle resources waarvoor u gebruikers rechten kunt verlenen. Gebruikers hebben toegang tot alle bedrijfsapplicaties die u in de Workspace ONE-catalogus beheert op basis van de instellingen die u voor de applicatie configureert. Beheerders met de rol van AirWatch-beheerder kunnen klanten van de oude VMware AirWatch-catalogus migreren naar de Workspace ONE-catalogus.

Voer de volgende stappen uit voordat u begint met de migratie:

  1. Meld u aan bij Workspace ONE UEM en configureer de integratie tussen Workspace ONE UEM en AirWatch. Zie de Handleiding voor implementatie van VMware Workspace ONE voor meer informatie.
  2. Configureer de AirWatch-applicatie voor zakelijke sleutelwaardeparen.
  3. De mobiele verificatie met eenmalige aanmeldingen configureren voor door AirWatch beheerde iOS- en Android-toestellen.
  4. Workspace ONE handmatig verzenden als een beheerde applicatie. Dat betekent het toevoegen van Workspace ONE als publieke applicatie vanuit een appstore.
  5. Schakel de AirWatch-catalogus uit in het menu Groepen en instellingen. Voor meer informatie over het uitschakelen van de verificatie van de AirWatch-catalogus in het menu Groepen en instellingen.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon