Gebruik Workspace ONE UEM om Windows-applicaties naar Windows Desktop (Windows 10)-apparaten te pushen. Hieronder kunt u zien welke bestandstypen het systeem voor elk applicatietype ondersteunt.

Applicatietypen en ondersteunde platforms voor Windows

Workspace ONE UEM classificeert applicaties als intern, publiek en web en afhankelijk van het type kunt u applicaties uploaden. Dit onderwerp beschrijft de ondersteunde platforms en implementaties voor elk applicatietype.

Voor meer informatie over het gebruik van Workspace ONE UEM om Windows desktopapplicaties te beheren, raadpleegt u de operationele tutorial in https://techzone.vmware.com/deploying-traditional-win32-applications-windows-devices-workspace-one-operational-tutorial#overview.

Tabel 1. Applicatietypen en ondersteunde platforms voor Windows
Applicatietype Ondersteunde platformen
Internal Windows Desktop (Windows 10)
  • APPX
Opmerking: Upload een APPX-bestand, dat x86, x64 of ARM kan zijn. De APPX installeert echter alleen op toestellen die gebruikmaken van dezelfde architectuur. Bijvoorbeeld: als u ARM gebruikt, zet Workspace ONE UEM een installatiecommando voor x64- en x86- architectuur niet in de wachtrij. De applicatie wordt niet gepusht naar toestellen die gebruikmaken van x64- of x86-architectuur.
  • EXE: uploadt een EXE-pakket van Win32-applicaties voor Windows 10.
  • MSI: het MSI-bestand, ook wel Windows-installatieprogramma genoemd, is een pakket waarin alles zit dat nodig is voor de installatie, het onderhoud en de verwijdering van de software.
  • ZIP: uploadt een ZIP-pakket van Win32-applicaties voor Windows 10.
Publiek (gratis en betaald) Met de Microsoft Store voor bedrijven kunt u applicaties in grote hoeveelheden kopen, beheren en distribueren. Als u Workspace ONE UEM gebruikt om uw apparaten met Windows 10 en hoger te beheren, kunt u de twee systemen integreren. Na integratie kunt u applicaties in de Microsoft Store voor bedrijven kopen en deze via Workspace ONE UEM distribueren en hun geüpdatete versies beheren.

U kunt publieke applicaties die u uit de Microsoft Store voor bedrijven hebt geïmporteerd, toewijzen om deze op toestellen te installeren door middel van flexibele implementatie. U kunt ook online en offline licenties toewijzen op basis van uw strategie voor licentiebeheer.

Weblinks

De Workspace ONE UEM console ondersteunt Windows Desktop (Windows 10) voor het pushen en beheren van weblinkapplicaties. Met een webclipprofiel kunt u URL's naar de toestellen van uw eindgebruikers pushen, zodat ze eenvoudig toegang krijgen tot belangrijke websites.

U kunt weblinkapplicaties op twee manieren toevoegen:

  • Als een applicatie in de sectie Resources in de Workspace ONE UEM console.

  • Als een webcliptoestelprofiel in de sectie Toestellen in de UEM console.