Wanneer u applicaties uit de Microsoft Store voor bedrijven toewijst aan apparaten, worden door het toewijzingsproces de bijbehorende licenties geclaimd voordat het systeem de installatie van de applicatie initieert. In de detailweergave ziet u de lijst met gebruikersapparaten en de bijbehorende, geclaimde licentie. U kunt ook de applicatietoewijzing verwijderen om de licenties opnieuw te claimen en toe te wijzen. Als u de offline- en onlinelicenties synchroniseert in de weergave Applicatiedetails, krijgt u de bijbehorende gebruikers van de licenties te zien.

U kunt navigeren naar Resources > Applicaties > Lijstweergave > Publiek en klikken op de applicatie Microsoft Store voor bedrijven. Met deze actie wordt het detailoverzicht weergegeven. In deze weergave gebruikt u de actie Licentie synchroniseren voor het importeren van de lijst met gebruikers die overeenkomen met geclaimde licenties. Ga naar het tabblad Licenties om de geclaimde licenties te zien.

Opmerking: Workspace ONE UEM importeert ook de licentiekoppelingen wanneer u de optie Importeren uit BSP selecteert bij de oorspronkelijke import van uw applicaties uit de Microsoft Store voor bedrijven. Deze synchronisatie wordt asynchroon met de synchronisatie van het applicatiepakket uitgevoerd.

Licenties opnieuw claimen

U kunt de licenties die zijn weergegeven op het tabblad Licenties, opnieuw claimen en hergebruiken door de toewijzing van de applicatie aan het gebruikersapparaat te verwijderen. Workspace ONE UEM biedt diverse methoden om toewijzingen te verwijderen. Verwijderen houdt in dat de applicatie wordt verwijderd van het toestel.

Tabel 1. Methoden voor licenties opnieuw claimen
Methode Beschrijving
Detailoverzicht Klik op de knop Applicatie verwijderen in het detailoverzicht van de applicatie.

Daarmee wordt de applicatie verwijderd van toestellen in groepen waaraan de applicatie is toegewezen.

Toestel Verwijder het relevante toestel uit de console.
Organisatiegroep Verwijder de organisatiegroep.

Deze handeling zal alle activa en toestellen in de organisatiegroep treffen.

Toewijzingsgroep Verwijder de smart group of gebruikersgroep waaraan de applicatie is toegewezen.

Deze actie heeft betrekking op alle toestellen in de groep.

Gebruikersnaam Verwijder het relevante gebruikersaccount uit de console.