Applicaties voor Windows 10-toestellen zijn meestal erg groot en het downloaden ervan kan enkele minuten duren. Workspace ONE geeft de installatiestatus van applicaties weer, zodat u kunt inschatten wanneer het downloaden is voltooid en wanneer applicaties gereed zijn voor gebruik.

Ondersteunde applicatietypen

Workspace ONE biedt deze functie voor de volgende bestandsindelingen en applicatietypen.

Tabel 1. Bekijk de ondersteuning voor Windows 10 voor de installatiestatus van een applicatie
Platform Applicatietype Bestandsindelingen

Windows Desktop

Windows Phone

Internal

Win32 (EXE, MSI, ZIP)

APPX

Windows Desktop

Windows Phone

Publieke apps

APPX

Vereiste componenten

Zorg ervoor dat u de vereiste componenten voor het softwaredistributiesysteem hebt geconfigureerd. Dit systeem (ook wel implementatie van softwarepakketten genoemd) is nodig omdat het de status van de installatie doorgeeft aan Workspace ONE op toestellen. Raadpleeg Vereisten voor het implementeren van Win32-applicaties met softwaredistributie voor de softwaredistributievereisten.

Andere componenten op toestellen bevatten de volgende lijst.
  • Workspace ONE v3.0
  • Workspace ONE UEM App Implementatieagent v2.1 (beschikbaar in de Workspace ONE UEM console v9.1.2 of recenter)

    Deze agent wordt door het systeem geïmplementeerd als u de implementatie van softwarepakketten inschakelt.