OEMConfig is een standaardoplossing voor Android Original Equipment Manufacturers (OEM) om beheerders extra beheermogelijkheden te bieden, naast de mogelijkheden van Android Enterprise zelf. OEMConfig is een applicatie die door de OEM is gebouwd en onderhouden, en wordt gehost op Google Play. De applicatie maakt gebruik van AppConfig-standaarden door de beheerder in staat te stellen elke gewenste instelling die de OEM biedt, dynamisch te configureren in een gegevensgestuurde gebruikersinterface. De instellingen zijn gegevensgestuurd en applicatiegebaseerd. Daardoor zijn console-upgrades niet nodig voor toegang tot de nieuwste instellingen van de OEM.

Gebruik OEMConfig-applicaties om OEM-specifieke instellingen voor Android Enterprise-toestellen toe te voegen, te maken en aan te passen. De applicatie wordt via UEM gepubliceerd op toestellen en op de achtergrond geïnstalleerd met Android Enterprise Managed Google Play. Aangepaste instellingen worden tijdens of na de installatie aan de applicatie geleverd en de applicatie roept de bijbehorende systeemeigen API's op het toestel aan. Verschillende OEM's kunnen verschillende instellingen hebben en deze instellingen kunnen variëren afhankelijk van de beheermodus (Work Managed, Work-profiel of COPE). De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van wat de OEM in de OEMConfig-app heeft opgenomen. Neem contact op met uw OEM-leverancier voor meer informatie over ondersteuning van OEMConfig.

OEM-instellingen configureren in de UEM console

OEMConfig wordt gewoonlijk gebruikt om instellingen te configureren die niet in UEM console zijn ingebouwd. Verschillende Original Equipment Manufacturers (OEM's) hanteren verschillende instellingen. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van wat een OEM in zijn OEMConfig-applicatie heeft opgenomen.

Voer de volgende stappen uit om de OEM-instellingen voor een OEMConfig-applicatie in de UEM console te configureren.

Voordat u OEMConfig op uw toestellen configureert, moet u rekening houden met de volgende kanttekeningen:

 • OEMConfig heeft een gegevensgestuurde gebruikersinterface die tekstvakken gebruikt en opzoekwaarden voor de gebruiker of toestelspecifieke configuraties ondersteunt.
 • Als een van de OEM-instellingen leeg blijft of niet geselecteerd is, wordt het sleutel-waardepaar niet door UEM console naar het toestel verzonden en wordt het uitgesloten van de configuratie.
 • Met de knop Wissen wist u alle waarden van de huidige configuratie, inclusief de standaardwaarden.
 • Gebruik de knop Wissen om een subset van configuraties in te stellen.
 • Gebruik de knop Wissen op elke configuratiepagina om de configuratie-instellingen te wissen.
 • Een OEMConfig-applicatie wordt ontwikkeld door de OEM en geüpload naar Google Play. Neem contact op met de OEM voor meer informatie als de OEMConfig-applicatie niet op Google Play staat.
 • U maakt gebruik van UEM console 1907 of hoger.
 1. Download de OEMConfig-applicatie van de Managed Google Play Store.
  1. Navigeer naar Resources > Apps > Publiek > Applicatie toevoegen.
  2. Selecteer Android in het vervolgkeuzemenu van het Platform.
 2. Voer de verkregen informatie in de volgende tekstvakken van het pop-upvenster in:
  Instelling Beschrijving
  Beheerd door Selecteer de organisatiegroep die u hebt ingesteld om applicaties te beheren. Alleen IT-beheerders die tot die groep behoren, kunnen de configuraties van de OEMConfig-applicatie bewerken.
  Platform Android
  Bron Zoeken in App Store
  Naam OEMConfig-applicatie. Voer bijvoorbeeld Knox Service Plugin in als u de OEM-instellingen voor de Knox Service-plug-in wilt configureren.
 3. Klik op Goedkeuren om de OEMConfig-applicatie toe te voegen als goedgekeurde applicatie.
 4. Bewerk de App-configuraties om het beleid te activeren of te deactiveren. Selecteer op het tabblad Toewijzingen de optie Toewijzing toevoegen.
  1. Klik op de pagina met de gedetailleerde weergave op Toewijzen.
  2. Selecteer uw OEMConfig-applicatie. Klik op Bewerken.
  3. Bewerk de applicatieconfiguratie om de OEM-instellingen voor de OEMConfig-applicatie te configureren.
 5. Configureer in het applicatieconfiguratiescherm de OEM-instellingen en wijzig de beleidsregels voor uw implementatie.
 6. Klik in het pop-upvenster Toewijzing bijwerken op Opslaan en publiceren.
 7. Klik in het pop-upvenster Voorbeeld toegewezen toestellen op Publiceren.

Feedback van OEMConfig-applicaties ophalen

Google biedt een kanaal waarmee applicaties om verschillende redenen configuratiefeedback naar de UEM console console kunnen sturen. Het meest voorkomende scenario voor het verzenden van feedback over beheerde configuraties is echter snelle foutdetectie. De feedback kan IT-beheerders waarschuwen voor fouten en ze helpen actie te ondernemen om een probleem op te lossen. Met UEM console kunt u de gestuurde feedback inzien op alle apparaten en ondersteunde applicaties.

Voer de volgende stappen uit om de feedback die via alle apparaten en ondersteunde toepassingen is gemeld, weer te geven en feedback bijwerken af te dwingen voor een specifiek apparaat om de nieuwste update te verkrijgen.

Voordat u van start gaat:
 • Workspace ONE Intelligence verwerkt het ophalen en de opslag van de feedbackgegevens. Als u de applicatiefeedback in de UEM console wilt weergeven, moet u kiezen voor Workspace ONE Intelligence.

  Om Workspace ONE Intelligence te openen navigeert u naar Monitor > Intelligence, en selecteert achtereenvolgens Opt-in, en Starten na het installeren van de Workspace ONE Intelligence Connector-service. Workspace ONE Intelligence vraagt de feedback via de API-aanroepen direct aan Google.

  Opmerking: Als het feedbackkanaal voor door Android beheerde app-configuraties in gebruik is, is er sprake van lange laadtijden op de pagina Applicatiegegevens > Toestellen. Zie Lange laadtijden van op de pagina Applicatiegegevens voor Android-toestellen.
 • Workspace ONE Intelligence-feedbackservice kan alleen worden ingeschakeld voor organisatiegroepen op klantniveau.

  Voer de volgende stappen uit om OEM-instellingen te configureren in de UEM console:

  1. U kunt de feedback gemeld via alle apparaten en ondersteunde applicaties op twee manieren weergeven:
   1. U kunt navigeren naar Resources > Apps > Systeemeigen > Openbaar en klikken op de OEMConfig-applicatie. Selecteer in het Detailoverzicht Apparaten en selecteer onder Toegewezen configuratie Feedback weergeven.
   2. U kunt gaan naar Toestellen > Detailoverzicht > Apps en Feedback weergeven selecteren.
   U kunt de feedback inzien die is voor de applicatie is gemeld om fouten snel te detecteren.
  2. In het scherm Feedback kunt u de volgende acties uitvoeren:
   1. Klik op Opnieuw laden om de gegevens van Workspace ONE Intelligence te vernieuwen.
   2. Klik op Configuratie bewerken om naar het configuratiescherm van het apparaat te gaan om configuratiefouten te wijzigen en te verhelpen.