Interne apps zijn bedrijfsspecifieke applicaties die zijn ontwikkeld door uw organisatie en die u mogelijk niet vindbaar wilt maken in de openbare App Store, maar die u toegankelijk wilt maken vanaf de toestellen van uw gebruikers.

Er zijn twee opties voor het implementeren van interne applicaties:
 • Voeg de applicatie als privé-applicatie toe aan Google Play. Deze applicaties worden als openbare applicaties toegevoegd aan de Workspace ONE UEM console na publicatie in Google Play.
 • Host het .APK-bestand van de applicatie als een lokaal bestand. Alleen voor Android 6.0+-apparaten.

Als u interne apps op toestellen met een Android Work-profiel implementeert, voegt u interne apps toe aan Managed Google Play Store, zodat deze beschikbaar zijn voor gebruikers met Android. Upload uw applicatie door u aan te melden bij de Google Play Developer Console met uw bedrijfsverificatiegegevens. Er is een optie om Distributie beperken in te schakelen, waardoor alleen gebruikers van uw domein deze applicatie kunnen zien in Managed Google Play Store (de Play Store met badge). Nadat u uw interne applicatie aan de ontwikkelaarsconsole hebt toegevoegd, worden deze apps als openbare applicaties behandeld.

Opmerking: Er zijn enkele wijzigingen in Bedrijfseigen persoonlijk ingeschakeld (COPE) in Android 11. Raadpleeg voor meer informatie Wijzigingen in Bedrijfseigen persoonlijk ingeschakeld (COPE) in Android 11.
 • Interne applicaties die worden gehost door Workspace ONE UEM kunnen niet langer worden gepusht op de persoonlijke kant van het toestel. Zowel interne apps die als privéapps worden gepusht als publieke apps moeten alleen in het werkprofiel worden geïmplementeerd.
 • Alle andere functionaliteit, zoals netwerkregels die afhankelijk zijn van de interne applicatie, wordt niet langer ondersteund.

Toewijzingen en uitsluitingen toevoegen aan Android-applicaties

Het toevoegen van toewijzingen en uitsluitingen biedt u een flexibel implementatieproces waarmee u meerdere implementatiescenario's voor één applicatie kunt plannen. Nadat u de applicatie in de Google Play Store hebt goedgekeurd, wordt u omgeleid naar de Workspace ONE UEM console om de applicaties toe te wijzen aan smart groups op het tabblad Toewijzing. U kunt een of meer toewijzingen toevoegen om de implementatie van applicaties te beheren. U kunt de belangrijkste toewijzingen hoger in de lijst plaatsen en de minder belangrijkere lager. Ook kunt u groepen uitsluiten voor het ontvangen van de toewijzing.

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern of Publiek.
 2. Upload een applicatie en selecteer Opslaan en toewijzen, of selecteer de applicatie en selecteer Toewijzen in het actiemenu.
 3. Klik op het tabblad Toewijzingen, selecteer Toewijzing toevoegen en vul de volgende opties in.
  • Voer op het tabblad Distributie de volgende informatie in:
  • Instelling Beschrijving
   Naam Voer de naam van de toewijzing in.
   Beschrijving Voer de beschrijving van de toewijzing in.
   Toewijzingsgroepen Voer de naam van een smart group in om de groepen met toestellen te selecteren die de toewijzing moeten ontvangen.
   Implementatie begint op Implementatie begint op is alleen beschikbaar voor interne applicaties. Stel een dag van de maand en een tijd van de dag in waarop de implementatie moet worden gestart.

   Voor een geslaagde implementatie is het belangrijk de verkeerspatronen van uw netwerk in overweging te nemen voordat u een begindatum met bandbreedte instelt.

   Methode van applicatieaanlevering
   • On Demand – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatieagent en geeft de gebruiker de mogelijkheid te bepalen of en wanneer de inhoud geïnstalleerd moet worden.

    Deze optie is de beste keuze voor inhoud die minder belangrijk is voor de organisatie. Het mogelijk maken dat gebruikers de inhoud kunnen downloaden wanneer zij dat willen, helpt bandbreedte te besparen en onnodig verkeer te beperken.

   • Automatisch – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatiehub op een toestel bij de inschrijving. Wanneer het toestel is ingeschreven, worden gebruikers onmiddellijk gevraagd om de inhoud op het toestel te installeren.

    Deze optie is de beste keuze voor inhoud die belangrijk is voor uw organisatie en uw mobiele gebruikers

  • Voer op het tabblad Beperkingen de volgende informatie in:
   Instellingen Beschrijving
   Beheerde toegang Schakel adaptief beheer in om Workspace ONE UEM het toestel te laten beheren zodat het toestel toegang krijgt tot de applicatie.

   Deze functie wordt beheerd met Workspace ONE en wordt niet ondersteund door de AirWatch-catalogus.

  • Voer op het tabblad Tunnel de volgende informatie in:
   Instelling Beschrijving
   Android Legacy Selecteer het Applicatie-VPN-profiel dat u voor de applicatie wilt gebruiken en configureer een VPN op het niveau van de applicatie.
 4. Klik op Maken.
 5. Selecteer Toewijzing toevoegen om nieuwe app-toewijzingen voor uw applicatie toe te voegen.
 6. Configureer instellingen voor flexibele implementatie van de applicatie door de schema's en prioriteit voor de implementaties te bewerken. De opties die in dit venster worden weergegeven, zijn platformspecifiek.
  1. Instelling Beschrijving
   Kopiëren Als u de toewijzingsconfiguraties wilt dupliceren, klikt u in de verticale ellips op Kopiëren.
   Verwijderen Als u de geselecteerde toewijzing uit de applicatie-implementatie wilt verwijderen, klikt u in de verticale ellips op Verwijderen.
   Prioriteit

   U kunt de prioriteit van de toewijzing die u hebt geconfigureerd, wijzigen in het vervolgkeuzemenu wanneer u de geselecteerde toewijzing in de lijst met toewijzingen plaatst. Prioriteit 0 is de belangrijkste toewijzing en heeft voorrang op alle andere implementaties. Uw toestellen ontvangen alle beperkingen, beleidsregels voor distributie en de app-configuratie van de toewijzingsgroep die de hoogste prioriteit heeft.

   Als een toestel tot meer dan één smart group behoort en u deze smart groups aan een applicatie met meerdere flexibele implementaties toewijst, dan ontvangt het toestel de flexibele implementatie met de hoogste prioriteit. Bedenk tijdens het toewijzen van smart groups aan flexibele implementaties dat een enkel toestel in meer dan één smart group kan zitten. Daarnaast kan één toestel meer dan één flexibele implementatie toegewezen krijgen voor dezelfde applicatie.

   Bijvoorbeeld, als Toestel 01 behoort tot de smart group Personeelszaken en de smart group Training. U configureert en wijst twee flexibele implementaties toe voor applicatie X, die beide smart groups bevatten. Toestel 01 heeft nu twee toewijzingen voor applicatie X.

   • Prioriteit 0 = smart groep HR, te implementeren over 10 dagen met on demand
   • Prioriteit 1 = smart groep Training, nu te implementeren met Automatisch

   Toestel 01 ontvangt de toewijzing met prioriteit 0 en krijgt de applicatie over 10 dagen vanwege de prioriteitsbeoordeling van de toewijzingen. Toestel 01 ontvangt de toewijzing met prioriteit 1 niet.

   Toewijzingsnaam Bekijk de naam van de toewijzing.
   Beschrijving Bekijk de omschrijving van de toewijzing.
   Smart groups Bekijk de toegewezen smart group.
   Methode van applicatieaanlevering Bekijk hoe de applicatie naar toestellen wordt verstuurd. Automatisch stuurt direct naar de AirWatch-catalogus zonder tussenkomst van de gebruiker. On Demand stuurt naar toestellen wanneer de gebruiker een installatie vanuit een catalogus initieert.
   Door EMM beheerde toegang Bekijk of adaptief beheer is ingeschakeld voor de applicatie.
 7. Selecteer het tabblad Uitsluitingen en voer smart groups, organisatiegroepen en gebruikersgroepen in die u wilt uitsluiten van het ontvangen van deze applicatie.
  • Het systeem past uitsluitingen van applicatietoewijzingen toe op het applicatieniveau.
  • Houd rekening met de hiërarchie van de organisatiegroep (OG) wanneer u uitsluitingen toevoegt. Uitsluitingen in een bovenliggende organisatiegroep zijn niet van toepassing op de toestellen in de onderliggende organisatiegroep. Uitsluitingen in een onderliggende organisatiegroep zijn niet van toepassing op de toestellen in de bovenliggende organisatiegroep. Voeg uitsluitingen toe aan de gewenste organisatiegroep.
 8. Klik op Opslaan en publiceren.