Een provisioningprofiel is een combinatie van uw app-ID en distributiecertificaten. Het profiel geeft ontwikkelaars en toestellen toestemming om applicaties te maken en uit te voeren die zijn gebouwd voor Apple iOS-toestellen. Als u zelf apps wilt ontwikkelen en deze binnen uw bedrijf of aan een geselecteerd aantal eindgebruikers wilt distribueren, kunt u een provisioningprofiel gebruiken voor interne distributie. Wanneer u een interne applicatie uploadt naar de Workspace ONE UEM console, kunt u ook het provisioningprofiel uploaden dat u voor die specifieke applicatie hebt gegenereerd.

Om een interne iOS-applicatie te laten functioneren, moet ieder toestel die de applicatie uitvoert ook een provisioningprofiel geïnstalleerd hebben. Elk provisioningprofiel bevat een reeks iPhone-ontwikkelingscertificaten, unieke toestel-ID's en een app-ID. Toestellen die zijn opgegeven in het provisioningprofiel, kunnen alleen voor testen worden gebruikt door personen van wie de iPhone-ontwikkelingscertificaten zijn opgenomen in het profiel. Eén toestel kan meerdere provisioningprofielen bevatten.

We hebben twee soorten programma's waarmee u applicaties kunt distribueren:
 • Apple iOS Developer Enterprise Program – Dit programma faciliteert de ontwikkeling van applicaties voor intern gebruik. Gebruik profielen van dit programma om interne applicaties te distribueren in Workspace ONE UEM.
 • Apple iOS Developer Program — Dit programma faciliteert de ontwikkeling van applicaties voor de App Store. Met een App Store-provisioningprofiel kunt u uw apps in de Apple App Store plaatsen.

Voor interne applicaties gebruikt u bestanden van het Apple iOS Developer Enterprise Program. Wanneer u een mobiel provisioningprofiel voor uw interne applicaties ontvangt, controleer dan of dit voor zakelijke (interne) distributie is.

iOS-provisioningprofielen beheren

Apple genereert ontwikkelingscertificaten die binnen drie jaar vervallen. De provisioningprofielen voor applicaties die gemaakt zijn met de ontwikkelingscertificaten vervallen echter binnen één jaar. Dit model kan problemen in Workspace ONE UEM veroorzaken.

Het kan problemen voor zowel ontwikkelaars als voor toestelgebruikers betreffen.

 • Ontwikkelaars die verschillende versies van een applicatie bouwen en implementeren hebben een manier nodig om verlopen provisioningprofielen die verbonden zijn aan actieve applicaties te verwijderen.
 • Dertig dagen voordat het provisioningprofiel vervalt ontvangen toestelgebruikers meldingen over de status van een applicatie.

Als u echter uw vernieuwingen beheert, kunt u de impact van deze problemen verminderen. U kunt de vervaldata die in Workspace ONE UEM worden weergegeven gebruiken om problemen te voorkomen.

 • Workspace ONE UEM console geeft 60 dagen voor de vervaldatum een melding in de console weer.
 • U kunt provisioningprofielen updaten en deze vervolgens toepassen op alle verbonden applicaties die beheerd worden in Workspace ONE UEM console.
 • Als de provisioningprofielen niet met andere applicaties zijn geassocieerd, kunt u deze verwijderen of oudere versies vervangen.

Uw iOS-provisioningprofielen vernieuwen

Vernieuw uw Apple iOS-provisioningprofielen zonder dat eindgebruikers worden gedwongen om de applicatie opnieuw te installeren. U kunt ook het bestand voor alle applicaties die zijn gekoppeld vernieuwen. De Workspace ONE UEM console waarschuwt u 60 dagen voordat het profiel verloopt. U hebt toegang tot vervalkoppelingen voor Apple iOS-provisioningprofielen vanuit de toepasselijke organisatiegroep (OG). De Workspace ONE UEM console geeft u geen toegang tenzij u zich in de juiste organisatiegroep bevindt.

Zodra een iOS-provisioningprofiel verloopt, hebben toestelgebruikers geen toegang tot de daaraan gekoppelde applicatie en kunnen nieuwe toestelgebruikers de applicatie niet installeren.

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Intern.
 2. Selecteer de link (Vervalt over XX dagen) in de kolom Verlengingsdatum voor de applicatie waarvan u het provisioningprofiel wilt updaten.
 3. Gebruik de optie Vernieuwen op het tabblad Bestanden om het vervangende bestand te uploaden.
 4. Selecteer de instelling Het provisioningprofiel updaten voor alle applicaties om het vernieuwde bestand toe te passen op alle verbonden applicaties.Workspace ONE UEM toont deze optie uitsluitend als meerdere applicaties het provisioningprofiel delen.Op het tabblad Bestanden geeft Workspace ONE UEM alle applicaties weer die dit provisioningprofiel delen. Workspace ONE UEM verstuurt de geüpdatete provisioningprofielen zonder melding naar alle toestellen die de applicatie geïnstalleerd hebben.