Voeg de configuratiesleutel toe in het standaard SDK-profiel om toe te staan of te voorkomen dat de gebruiker de functie voor automatisch opslaan van PDF-bestanden uitschakelt.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
  2. Navigeer vanuit Alle instellingen naar Applicaties > Instellingen en beleid > Instellingen.
  3. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende configuratiesleutels volgens uw vereisten.
    Om automatisch opslaan van PDF in te schakelen: { "ContentPDFAutoSaveEnabled": true }.
  4. Selecteer Opslaan.