Als u de Smartfolio-app wilt implementeren voor uw eindgebruikers, kunt u één toewijzingsgroep of meerdere toewijzingsgroepen toevoegen.

Voorwaarden

U moet de Smartfolio-app als openbare applicatie uploaden naar de Workspace ONE UEM console.

Procedure

 1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Systeemeigen > Lijstweergave > Openbaar.
 2. Selecteer de link Toewijzen onder de kolom Installatiestatus voor de applicatie SmartFolio. U kunt ook het pictogram Bewerken selecteren en vervolgens de optie Opslaan en toewijzen selecteren.
 3. Op de pagina Toewijzing selecteert u Toewijzing toevoegen en vult u de opties in.
  1. Voer op het tabblad Distributie de volgende informatie in:
   Instelling Beschrijving
   Naam Voer de naam van de toewijzing in.
   Beschrijving Voer de beschrijving voor de toewijzing in.

   Toewijzingsgroepen

   Voer de naam in van de smart group waaraan u de applicatie wilt toewijzen.

   Wanneer u de naam van de smart group invoert, worden opties weergegeven en kunt u in de lijst de juiste smart group selecteren.

   Zo nodig kunt u meer toewijzingsgroepen toevoegen.

   Methode van applicatieaanlevering
   • On Demand – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatieagent. De gebruiker van het apparaat kan bepalen of en wanneer de inhoud moet worden geïnstalleerd.

    Deze optie is de beste keuze voor inhoud die minder belangrijk is voor de organisatie. Door gebruikers in staat te stellen om deze inhoud te downloaden wanneer zij dat willen, helpt u om de bandbreedte te behouden en om onnodig verkeer te beperken.

   • Automatisch – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatiehub op een toestel bij de inschrijving. Wanneer het toestel is ingeschreven, worden gebruikers onmiddellijk gevraagd om de inhoud op het toestel te installeren.

    Deze optie is de beste keuze voor inhoud die belangrijk is voor uw organisatie en uw mobiele gebruikers.

  2. Voer op het tabblad Beperkingen de volgende informatie in.
   Instellingen Beschrijving
   Verwijderen tijdens uitschrijving Stel in dat de applicatie wordt verwijderd van een toestel wanneer het toestel wordt uitgeschreven bij Workspace ONE UEM. Workspace ONE UEM schakelt deze instelling standaard in.

   Als u deze instelling inschakelt, zijn toestellen onder supervisie beperkt wat betreft het op de achtergrond installeren van applicaties. Dit komt doordat deze toestellen zijn vergrendeld en de installatie van het provisioningprofiel in de commandowachtrij staat. De toestellen moet worden ontgrendeld om de installatie te voltooien.

   Als u deze instelling uitschakelt, worden provisioningprofielen niet met de geïnstalleerde applicatie naar het toestel gepusht. Als het provisioningprofiel wordt bijgewerkt, wordt het nieuwe inrichtingsprofiel dus niet automatisch naar de toestellen gepusht. In deze gevallen is een nieuwe versie van de applicatie met een nieuw inrichtingsprofiel vereist.

   Back-up van applicatie voorkomen Blokkeer de mogelijkheid om applicatie-data naar iCloud te back-uppen. De applicatie zelf kan nog wel naar iCloud worden geback-upt.
   App onder MDM-beheer stellen als het door gebruiker geïnstalleerd is

   Neem beheer over van applicaties die voorheen door gebruikers op hun toestellen zijn geïnstalleerd, zowel voor toestellen onder supervisie als toestellen zonder supervisie.

   Schakel deze functie in zodat gebruikers de op hun toestel geïnstalleerde versie van de applicatie niet hoeven te verwijderen. Workspace ONE UEM beheert de applicatie zonder de AirWatch-catalogus op het toestel te hoeven installeren.

  3. Voer op het tabblad Tunnel en andere kenmerken de volgende informatie in.
   Instellingen Beschrijving
   VPN-profiel per app Selecteer het VPN-profiel dat u wilt gebruiken voor deze applicatie. Dit geeft eindgebruikers toegang tot een applicatie door middel van een VPN. Dit garandeert dat de toegang en het gebruik ervan betrouwbaar en veilig zijn.
   Overige kenmerken Applicatiekenmerken leveren toestelspecifieke informatie die applicaties kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: wanneer u een lijst met domeinen wilt instellen die zijn gekoppeld aan een bepaalde organisatie.
  4. Voer op het tabblad Applicatieconfiguratie de volgende informatie in
   Instellingen Beschrijving
   XML UPLOADEN U kunt een XML-bestand uploaden dat de sleutel-waardeparen bevat die door de applicatie voor de app-configuratie worden ondersteund.
 4. Klik op Maken.
 5. Selecteer Toewijzing toevoegen om meer toewijzingen voor uw publicatie toe te voegen.
 6. Configureer de instellingen voor flexibele implementatie door de prioriteit voor uw applicatietoewijzingen in te stellen.
  Instellingen Beschrijving
  Prioriteit Selecteer in het vervolgkeuzemenu de waarde om de prioriteit voor de toewijzingen in te stellen.

  Toestellen ontvangen applicaties uit de toewijzingsgroepen op basis van de prioriteit die is ingesteld voor de toewijzingsgroepen. Als u de prioriteit voor één toewijzing aanpast, wordt de prioriteit van andere toewijzingen automatisch opnieuw bepaald.

  Kopiëren Selecteer Kopiëren in het menu Meer opties om de geselecteerde toewijzing te dupliceren.
  Verwijderen Selecteer Verwijderen in het menu Meer opties om de geselecteerde toewijzing te verwijderen.
  Zie Toewijzingen en uitsluitingen toevoegen aan applicaties in de documentatie voor Workspace ONE UEM mobiel applicatiebeheer voor gedetailleerde informatie over het toevoegen van toewijzingen.