Tijdens de instroomtraining moeten eindgebruikers trainingsmaterialen en -video's bekijken en aftekenen voordat ze op hun toestellen volledige toegang krijgen tot inhoud in VMware Workspace ONE Content.

Eén-app-modus

U kunt de functie voor instroomtrainingen maximaal benutten door verplichte inhoud voor te bereiden en dan een profiel met de één-app-modus (kioskmodus) naar de toestellen te pushen. Zodra de instroomtraining afgerond is, kunt u het profiel verwijderen, zodat eindgebruikers weer volledig toegang tot hun toestel krijgen.

U kunt de instroomtraining echter ook zonder één-app-modus configureren, om uw eindgebruikers zo meer flexibiliteit te geven. In deze aanpak kunnen eindgebruikers Workspace ONE Content pas openen als ze de verplichte inhoud hebben doorgenomen, maar ze kunnen hun toestel verder wel gewoon gebruiken.

  Met één-app-modus Zonder één-app-modus
VMware Workspace ONE Content Vergrendeld in de weergave voor verplichte inhoud Vergrendeld in de weergave voor verplichte inhoud
Andere applicaties op het toestel Niet toegankelijk. Niet toegankelijk; het toestel blijft vergrendeld in het scherm voor verplichte inhoud. Toegankelijk. Eindgebruikers kunnen hun toestel wel gebruiken.

Gebruikerservaring

Voordat u het doornemen van verplichte inhoud dwingend oplegt, dient u zich ervan bewust te maken hoe deze keuzes de ervaring van eindgebruikers beïnvloedt. Als u bijvoorbeeld verplichte inhoud naar toestellen in de buitendienst pusht, kan dit tot verwarring leiden, met als gevolg aanvragen voor ondersteuning bij de helpdesk. In het algemeen wordt aangeraden om tijdens instroomtrainingen, en andere geleide scenario's, voldoende achtergrondinformatie te geven om de beperkingen van de toestelfunctionaliteit uit te leggen en verwarring bij gebruikers te voorkomen.

Overweeg ook hoe zwaar de impact van het vergrendelen van Workspace ONE Content is in de één-app-modus, aangezien de functionaliteit van het gehele toestel tot een enkele app, Workspace ONE Content in dit geval, wordt beperkt. Als u van plan bent om de één-app-modus te verwijderen op een bepaald tijdstip, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers geen toegang hebben tot andere applicaties. Zorg er ook voor dat eindgebruikers werkgerelateerde taken uitvoeren op hun toestellen terwijl hun toestellen vergrendeld zijn.