De opslagplaats met door UEM beheerde inhoud verwijst naar een locatie waar beheerders met de juiste rechten volledige controle hebben over de bestanden die daarin zijn opgeslagen. Met de VMware Workspace ONE Content-app hebben eindgebruikers toegang tot de toegevoegde inhoud vanuit de opslagplaats met de naam UEM Managed, maar kunnen ze de inhoud niet bewerken.

Functies

De opslagplaats voor beheerde inhoud heeft de volgende functies:

 • Handmatig uploaden van bestanden
 • Opties om machtigingen voor individuele bestanden te configureren
 • Synchronisatieopties om inhoud te beheren die wordt benaderd vanaf toestellen van eindgebruikers
 • Lijstweergave voor geavanceerde bestandsbeheeropties

Beveiliging

Om de inhoud te beschermen die is opgeslagen op de opslagplaats en die wordt gesynchroniseerd met toestellen van eindgebruikers, zijn de volgende beveiligingsfuncties beschikbaar:

 • SSL-encryptie beveiligt gegevens tijdens de overdracht tussen de UEM console en de toestellen van eindgebruikers
 • Rollen met de beveiligingspincode voor gecontroleerde toegang tot de inhoud

Implementatie

Inhoud van de opslagplaats UEM beheerd wordt opgeslagen in de Workspace ONE UEM-database. U kunt ervoor kiezen de database in de Workspace ONE UEM-cloud of op locatie te hosten, afhankelijk van uw implementatiemodel.

Categorieën voor door UEM beheerde inhoud configureren

Inhoudscategorieën dragen ertoe bij dat inhoud in de opslagplaats voor UEM-inhoud in de UEM console en Workspace ONE Content app georganiseerd blijft. Configureer de categorieënstructuur voor door UEM beheerde inhoud voordat u inhoud naar de UEM console uploadt.
 1. Navigeer naar Content > Categorieën Categorie toevoegen.
 2. Configureer de instellingen die worden weergegeven en klik op Opslaan.
  Instellingen Beschrijving
  Beheerd door Selecteer de organisatiegroep of -groepen waarop u de categorie wilt toepassen.
  Naam Voer een naam in die u eenvoudig herkent en duidelijk op de categorie van toepassing is.
  Beschrijving Geef een korte beschrijving van de categorie.
 3. Voeg zo nodig een subcategorie toe aan uw categoriestructuur.
  1. Selecteer Toevoegen in het menu Actie.
  2. Configureer de instellingen die worden weergegeven en klik op Opslaan.
   Instellingen Beschrijving
   Beheerd door Controleer de organisatiegroep van de bovenliggende categorie die automatisch wordt ingevuld.
   Naam Voer een naam in die u eenvoudig herkent en duidelijk op de categorie van toepassing is.
   Beschrijving Geef een korte omschrijving van de subcategorie.

Inhoud uploaden naar de opslagplaats voor UEM beheerde inhoud

Voeg bestanden aan de opslagplaats voor UEM beheerde inhoud toe door deze handmatig in de UEM console te uploaden en te configureren. De opslagplaats slaat zijn inhoud standaard in de Workspace ONE UEM-database op en synchroniseert deze met de VMware Workspace ONE Content-applicatie, zodat inhoud op de toestellen van eindgebruikers wordt aangeleverd. De eindgebruikers kunnen de gesynchroniseerde beheerde inhoud echter niet bewerken.
 1. Navigeer naar Inhoud > Lijstweergave.
 2. Selecteer Inhoud toevoegen en kies Bestanden selecteren.
 3. Kies in het dialoogvenster het bestand dat u wilt uploaden.
 4. Configureer de instellingen bij Info.
  Instelling Beschrijving
  Naam Controleer de bestandsnaam die automatisch in dit tekstvak verschijnt.
  Organisatiegroep Controleer of de inhoud binnen de juiste organisatiegroep wordt geïmplementeerd.
  Bestand Controleer het bestand dat wordt ingevuld in dit tekstvak.
  Opslagtype Controleer of in het tekstvak UEM beheerd wordt weergegeven.
  Versie Controleer dat het versienummer 1.0 is, aangezien u dit item voor het eerst aan de UEM console toevoegt. In de lijstweergave UEM beheerd kunt u via het menu Actie nieuwe versies uploaden.
  Beschrijving Omschrijf de bestanden die u uploadt.
  Urgentie Zet de urgentie van de inhoud op Hoog, Normaal of Laag.
  Categorie Koppel de geüploade inhoud aan een geconfigureerde categorie.
 5. Voer aanvullende metagegevens in over de inhoud bij de instellingen van Details.
  Instelling Beschrijving

  Auteur

  Voer de naam van de auteur van het bestand in.

  Opmerkingen

  Voeg opmerkingen over het bestand toe.

  Onderwerp

  Voeg het onderwerp van het bestand toe.

  Trefwoorden

  Voeg trefwoorden voor het bestand toe.
  Opmerking: Ongeacht het aantal bestanden dat op de UEM console is toegevoegd, worden alleen de metagegevens voor de eerste 10.000 bestanden die op alfabetische volgorde staan, gesynchroniseerd op het toestel van de gebruiker.

Door Workspace ONE UEM beheerde inhoud in batches uploaden

Gebruik Batchimport om de integratie van externe bestandsshares te omzeilen in een toegewijde SaaS- of lokale implementatie met een gehard netwerk.
 1. Navigeer naar Content > Batchstatus.
 2. Selecteer Batchimport.
 3. Geef een naam en beschrijving voor de batch op.
 4. Selecteer het informatiepictogram () om een bestand met .csv-sjabloon te downloaden.
 5. Vul het .csv-bestand in met het bestandspad en andere informatie voor inhoud die u wilt uploaden.
 6. Selecteer Bestand kiezen en kies het .csv-bestand dat u hebt gemaakt.
 7. Selecteer Openen om het .csv-bestand te selecteren.
 8. Selecteer Opslaan om uw ingevulde batchbestand te uploaden.

Opslagcapaciteit voor inhoud instellen

Opslagcapaciteit verwijst naar de ruimte die is toegewezen aan beheerde inhoud binnen een organisatiegroep en de daaronder liggende groepen.
 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Admin Storage op het organisatiegroepniveau Klant of Globaal.
 2. Selecteer Content in het vervolgkeuzemenu Opslagtype.
 3. Selecteer het pictogram Bewerken voor de juiste organisatiegroep. Het venster Opslagbeheer wordt weergegeven. Voltooi de instellingen.
  Instelling Beschrijving
  Naam van organisatiegroep Specificeer de groep waarop de opslagbeperkingen toegepast moeten worden.
  Capaciteit Bepaal de maximale opslagcapaciteit in MB die wordt toegewezen aan de inhoud die in de Workspace ONE UEM-database wordt opgeslagen. De standaardopslag voor Workspace ONE Content van VMware Workspace ONE UEM voor SaaS-klanten is 5 GB.
  Overmaat toegestaan Voer de hoogte van de overmaat in, indien nodig. SaaS-klanten kunnen deze waarde niet instellen.
  Maximale bestandsgrootte Gebruik de standaardwaarde van 200 MB als maximale bestandsgrootte voor uploads. Als u een grotere waarde wilt gebruiken, is 2 GB de absolute limiet.
  Encryptie Encrypteer de inhoud met AES - 256-bits encryptie op bestandsniveau. Als u encryptie inschakelt, wordt de planner voor migratie met bestandsencryptie geactiveerd, die alle niet-geëncrypteerde gegevens migreert die het tegenkomt.
 4. Selecteer Opslaan.

Bestandsextensies beperken

Bepaal welke bestandstypen zijn toegestaan door een toestemmings- of weigeringslijst voor uw zakelijke bestandsserver en beheerde content te maken. Met deze restrictie worden geblokkeerde bestandstypen op basis van hun extensie verborgen in de UEM console of in de Workspace ONE Content-app, zodat ze niet kunnen worden gedownload of worden geüpload naar inhoudsopslagplaatsen.
 1. Navigeer naar Content > Instellingen > Geavanceerd > Bestandsextensie.
 2. Stel de Toegestane bestandsextensies in.
  Instelling Beschrijving
  Toestemmingslijst Voer de bestandsextensies in die u wilt insluiten. Scheid extensies van elkaar door een nieuwe regel, komma of spatie.
  Weigeringslijst Voer de bestandsextensies in die u wilt uitsluiten. Scheid extensies van elkaar door een nieuwe regel, komma of spatie.
  Alle Selecteer dit om alle bestandstypes voor upload of synchronisatie toe te staan.
 3. Selecteer Opslaan om de configuratie toe te passen.
  Zodra de beperkingen zijn toegepast, kunt u het volgende verwachten.
  Reactie Wie Wat Waar Opslagplaats
  Foutmelding Beheerder Voegt een beperkt bestand handmatig aan de opslagplaats toe Console UEM beheerd
  Stille interactie Beheerder Synchroniseert met een zakelijke bestandsserver waarin een beperkt bestand aanwezig is Console Zakelijke bestandsserver
  Stille interactie Eindgebruiker Synchroniseert met een zakelijke bestandsserver waarin een beperkt bestand aanwezig is Toestel (via Workspace ONE Content-app) Zakelijke bestandsserver

Lokale bestandsopslag voor door Workspace ONE UEM beheerde inhoud

Lokale bestandsopslag scheidt de beheerde inhoud van de Workspace ONE UEM-database en slaat deze op een toegewezen, plaatselijke locatie op met een verbinding met de Workspace ONE UEM-instantie.

Beheerde inhoud wordt standaard opgeslagen in de Workspace ONE UEM-database. Het uploaden van zeer veel beheerde inhoud kan echter leiden tot problemen met de prestaties van de database. In dat geval kunnen klanten met een implementatie op locatie ruimte vrijmaken door de beheerde inhoud naar een geïntegreerde oplossing voor lokale bestandsopslag te verplaatsen.

Bestandsopslag voor inhoud inschakelen

U kunt de bestandsopslag configureren om uw beheerde content op te slaan.

 1. Navigeer op het niveau Globaal van de organisatiegroep naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Bestandspad en scrol naar het einde van de pagina.
 2. Selecteer de schuifregelaar Bestandsopslag ingeschakeld en configureer de instellingen.

  Wanneer bestandsopslag is ingeschakeld, kunt u een externe opslagplaats configureren waarin bestanden worden opgeslagen. Een uitgeschakelde instelling betekent dat bestanden als binaire grote objecten in de database worden opgeslagen.

  Instelling Beschrijving
  Pad voor bestandsopslag Voer het pad in waarin bestanden in de volgende indeling moeten worden opgeslagen: \\{Servernaam}\{Mapnaam}, waar mapnaam de naam van de gedeelde map is die u op de server hebt gecreëerd.
  Bestandsopslag in cache ingeschakeld

  Indien ingeschakeld wordt er een lokale kopie als cachekopie op de toestelservicesserver opgeslagen van de bestanden die worden aangevraagd om te downloaden. Latere downloads van hetzelfde bestand worden opgehaald bij de toestelservicesserver en niet bij bestandsopslag.

  Als u opslaan in cache inschakelt, houdt u dan rekening met de hoeveelheid ruimte die u op de server nodig heeft.

  Als u met een CDN integreert, worden apps en bestanden gedistribueerd via de CDN-provider, en wordt er geen lokale kopie opgeslagen op de toestelservicesserver. Raadpleeg de handleiding VMware Workspace ONE UEM CDN-integratie (https://resources.air-watch.com/view/8cr52j4hm6xfvt4v2wgg/en) voor meer informatie.

  Identiteitsimitatie voor bestandsopslag ingeschakeld Schakel deze optie in om een account met de juiste machtigingen toe te voegen.
  Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag Voer een geldige gebruikersnaam voor het serviceaccount in om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
  Wachtwoord Geef een geldig wachtwoord voor het serviceaccount op om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
 3. Selecteer de knop Verbinding testen om de configuratie te testen.

Aangepaste rapporten

Met de Workspace ONE Intelligence op de Workspace ONE UEM console kunt u aangepaste rapporten genereren om details van de beheerde content te verzamelen en weer te geven die op de toestellen van uw eindgebruikers zijn geïnstalleerd. Dit aangepaste rapport wijkt af van het rapport Inhoudsgegevens per toestel of het rapport dat u exporteert in de console Inhoud > Lijstweergave.

Als u aangepaste rapporten wilt genereren voor uw content, opent u de Workspace ONE Intelligence-interface en selecteert u de sjablooncategorie Toestelcontent. Gebruik een toestel-identificerend element zoals een toestel-id als filterparameter.

U kunt rapporten genereren die specifiek zijn voor bepaalde beheerde content of gebruiker.

De details die u kunt weergeven voor de content, zijn:
 • Het totale en unieke aantal downloads voor de content in een maand voor een bepaald datumbereik bij de opslagplaats.

 • Het totale aantal keer dat content is weergegeven.

De details die u kunt bekijken voor een specifieke gebruiker zijn:
 • Het totale aantal keer dat content is gedownload door de gebruiker gedurende een bepaald datumbereik per opslagplaats.
 • Lijst met content die nog niet door de gebruiker is bekeken.

 • De laatst downloaddatum voor content.

 • Lijst met gebruikers die een specifieke (doorgaans de meest recente) versie van een document missen.

Raadpleeg Rapporten voor Workspace ONE Intelligence in de Workspace ONE Intelligence-documentatie voor meer informatie over het genereren van rapporten met Workspace ONE Intelligence.

Bestandsopslag voor uw Win32-applicaties

Bepaalde functionaliteit in Workspace ONE UEM powered by AirWatch gebruikt een speciale bestandsopslagservice om verwerking en downloads af te handelen. Hiermee wordt de algehele belasting van de database verminderd en worden de prestaties verhoogd. Het handmatig configureren van bestandsopslag is alleen van toepassing op klanten op locatie. Dit wordt automatisch geconfigureerd voor SaaS-klanten.

Deze functionaliteit bevat ook bepaalde rapporten, interne applicatie-implementatie en door Workspace ONE UEM beheerde inhoud. Wanneer u bestandsopslag inschakelt voor een of meer van deze functionaliteiten, wordt dit automatisch ook voor de andere functionaliteiten ingeschakeld. Door bestandsopslag in te stellen worden alle rapporten, interne applicaties en beheerde inhoud daar opgeslagen.

Workspace ONE UEM-rapporten

Vanaf consoleversie 9.0.2 zijn er drie nieuwe rapporten toegevoegd die lijken op bestaande rapporten maar die volledig opnieuw zijn opgebouwd in het backend-framework. Dit nieuwe framework genereert rapporten met een grotere betrouwbaarheid en met snellere downloadtijden. U moet bestandsopslag instellen om van deze voordelen te profiteren.

Interne applicaties

Wanneer bestandsopslag is ingeschakeld, worden alle interne applicatiepakketten die u via de UEM console uploadt, opgeslagen op een bestandsopslaglocatie.

Er is bestandsopslag vereist voor implementaties van Win32-applicaties (IPA, PAK, APPX, MSI, EXE, enzovoort) en macOS-applicaties (DMG, PKG, MPKG, enzovoort) vanuit de sectie Resources in de UEM console. Deze functie wordt softwaredistributie genoemd.

Door Workspace ONE UEM beheerde content

U kunt de beheerde inhoud scheiden van de Workspace ONE UEM-database door deze op te slaan op een speciale bestandsopslaglocatie. Het uploaden van grote hoeveelheden beheerde inhoud kan leiden tot problemen met het prestatievermogen van de database. In dat geval kunnen klanten met een implementatie op locatie ruimte vrijmaken door beheerde inhoud naar een geïntegreerde oplossing voor lokale bestandsopslag te verplaatsen.

Vereisten voor bestandsopslag voor uw Win32-applicaties

Als u beheerde content hebt die ruimte in de database inneemt, biedt Workspace ONE UEM u toegewijde bestandsopslag aan. Om bestandsopslag in te stellen moet u de locatie en opslagcapaciteit bepalen, de netwerkvereisten configureren en een imitatieaccount maken.
Belangrijk: Bestandsopslag is verplicht voor softwaredistributie op Windows 10.

De gedeelde map maken op een server in uw interne netwerk

 • Bestandsopslag kan zich op een afzonderlijke server bevinden of op een andere server als een van de andere Workspace ONE UEM-applicatieservers in uw interne netwerk. De server is alleen toegankelijk voor componenten die er toegang toe moeten hebben, zoals de consoleservers en servers voor toestelservices.
 • Als de toestelservices-server, de consoleserver en de server met daarop de gedeelde map niet in hetzelfde domein staan, geef dan het domein op tijdens de configuratie van het serviceaccount in het formaat <domain\username>. Een vertrouwensrelatie tussen domeinen kan ook tot stand worden gebracht om te voorkomen dat de verificatie mislukt.
De netwerkvereisten configureren
 • Als u Samba/SMB gebruikt – TCP: 445, 137, 139. UDP: 137, 138
 • Als u NFS gebruikt – TCP en UDP: 111 en 2049

Voldoende hardeschijfcapaciteit toewijzen

Uw specifieke opslagvereisten kunnen afhangen van hoe u de bestandsopslag wilt gebruiken. De bestandsopslaglocatie moet voldoende ruimte hebben voor de interne applicaties, beheerde inhoud of rapporten die u wilt gebruiken. Houd rekening met het volgende.

 • Als u caching voor interne applicaties of inhoud inschakelt, is de aanbevolen procedure de grootte van de toestelservicesserver te definiëren als 120 procent van de cumulatieve grootte van alle apps/inhoud die u wilt publiceren.
 • Voor het opslaan van rapporten zijn uw opslagvereisten afhankelijk van het aantal toestellen, de dagelijkse hoeveelheid rapporten en hoe vaak u die verwijdert. Wijs om te beginnen minimaal 50 GB toe voor implementaties tot 250.000 toestellen die dagelijks ongeveer 200 rapporten genereren. Pas deze getallen aan op basis van de werkelijke hoeveelheden die u in uw implementatie waarneemt. Pas deze grootte ook toe op uw consoleserver als u caching inschakelt.
Een serviceaccount met de juiste machtigingen maken
 • Maak een account in het domein van de directory van de gedeelde opslag.

 • Geef de lokale gebruiker machtigingen om te lezen/schrijven/bewerken voor de bestandsshare die voor het pad voor bestandsopslag wordt gebruikt.

 • Stel de Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag in Workspace ONE UEM in op het domeinaccount in de indeling <domain\username>.

 • Als de directory voor de gedeelde opslag niet in een domein staat, maakt u een identieke lokale gebruiker en wachtwoord op de server die wordt gebruikt als server voor opslag van bestanden, Console en toestelservices. Geef in dit geval geven het lokale gebruikersaccount in de indeling <username>.

  U kunt ook een domeinserviceaccount gebruiken in plaats van een gebruikersaccount op locatie.

Bestandsopslag configureren bij de globale organisatiegroep

Configureer de instellingen voor bestandsopslag op het niveau van de globale organisatiegroep in de UEM Console.