Smartfolio is een krachtige, veilige app die het beheren en delen van bedrijfscontent voor uw organisatie vergemakkelijkt. De app biedt contentpublicatie op maat en vergemakkelijkt naleving in veelvoorkomende gebruiksscenario’s in het bedrijfsleven.

Smartfolio wordt momenteel alleen ondersteund op iOS-apparaten.

Functies

 • Belangrijke bestanden op afstand beheren, ordenen en leveren aan de eindgebruikers.
 • Eindgebruikers offline toegang bieden tot de documenten.
 • Documenten prioriteren op basis van relevantie.
 • Beveiliging per document beheren om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor documentbeheer.
 • De documenten configureren voor het automatisch of handmatig downloaden en leesbevestigingen verzamelen als onderdeel van het nalevingsbeleid binnen de organisatie.
 • Gebruik van standaard-SDK-instellingen indien geconfigureerd als onderdeel van de Workspace ONE UEM-appsuite.

N.B: De Workspace ONE Smartfolio-app verzamelt gegevens zoals crashrapporten, logboekgegevens en andere informatie die vereist is voor verschillende analysedoeleinden. Deze gegevens helpen VMware om de productfunctionaliteit te verbeteren. Raadpleeg https://www.vmware.com/help/privacy.html voor informatie over de manier waarop VMware de verzamelde gegevens verwerkt.

Smartfolio en Content vergelijkingsmatrix

De functies die door Smartfolio worden ondersteund in vergelijking met de functies die door Workspace ONE Content worden ondersteund, worden in de matrix weergegeven. Gebruik de matrix om te bepalen welke toepassing beter aansluit bij uw gebruiksscenario.

Functie Workspace ONE Content Workspace ONE Smartfolio
App-platformondersteuning Ondersteunt iOS en Android Ondersteunt alleen iOS
Opslagplaatsondersteuning Ondersteunt alle typen opslagplaatsen (OneDrive, SharePoint, NFS) Ondersteunt alleen UEM Managed Content Repository
Bestandsbeheer Staat het maken, weergeven en bewerken van documenten toe Staat alleen het weergeven van documenten toe. Ondersteunt annotaties alleen op PDF.
Applicatiegrootte Installatiegrootte van circa 200 MB Lichtere app met een installatiegrootte van minder dan 100 MB
Doel van de app Verbetert de contentaggregaties en productiviteitsworkflows van medewerkers Verbetert de contentpublicatie-ervaring voor de beheerder
Gebruikerservaring Eenvoudige, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met meer geavanceerde functies. Gebruikers toestaan om veel meer acties op de documenten te maken, weer te geven, te bewerken en uit te voeren. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met basisfunctionaliteit. Beperkt gebruikers tot het inzien van de documenten en aantekeningen te maken (alleen in PDF).

Workspace ONE Smartfolio implementeren

Implementeer Smartfolio eenvoudig als beheerde applicatie met behulp van de Workspace UEM Mobile Application Management-functionaliteit. De Smartfolio-app is in slechts een paar stappen op de Workspace ONE UEM console te implementeren op eindgebruikertoestellen. Na de implementatie kunnen eindgebruikers de app downloaden op hun aangemelde toestellen.

De via Workspace ONE Intelligent Hub ingeschreven eindgebruikertoestellen worden standaard door MDM beheerd. Deze toestellen kunnen ook worden geregistreerd zonder MDM-beheer door de onbeheerde modus voor een smart group in te schakelen. De Smartfolio-app kan worden geopend op toestellen die zijn ingeschreven in de beheerde of de onbeheerde modus.

Zie de documentatie over Workspace ONE UEM Mobile Application Management voor meer gedetailleerde informatie over het implementeren van openbare applicaties.

Zie de documentatie bij Registratie van onbeheerde iOS-toestellen inschakelen in de Workspace ONE Hub Services voor informatie over het inschakelen van de onbeheerde modus voor de toestellen.

Smartfolio toevoegen aan Workspace ONE UEM Console

Als u een SDK-profiel wilt toepassen op de Smartfolio-app, moet u dit eerst als openbare applicatie toevoegen aan de Workspace ONE UEM console. Het toegepaste SDK-profiel biedt aanvullende functies voor de app.

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Lijstweergave.

 2. Selecteer Openbaar en vervolgens Applicatie toevoegen.

 3. Configureer de tekstvelden en klik op Volgende.

  Instelling Beschrijving
  Beheerd door Selecteer de organisatiegroep waarnaar de app is geüpload.
  Platform Selecteer het juiste platform. Momenteel worden alleen iOS-apparaten ondersteund.
  Bron Zoek naar de applicatie in de App Store door de naam van de app of de URL te gebruiken.
  Naam Voer Workspace ONE Smarfolio in.
 4. Zoek en selecteer Smartfolio-app op de pagina Zoekresultaten.

 5. Controleer de informatie die automatisch in de velden van het tabblad Info verschijnt.

 6. Wijs Gebruiksvoorwaarden toe die worden weergegeven wanneer de gebruikers de applicatie voor het eerst openen vanuit de Applicatiecatalogus.

 7. Selecteer het tabblad SDK en wijs vervolgens een SDK-profiel toe aan de Smartfolio-app.

 8. Selecteer Opslaan en toewijzen.

Toewijzingen toevoegen aan Smartfolio

Als u de Smartfolio-app wilt implementeren voor uw eindgebruikers, kunt u één toewijzingsgroep of meerdere toewijzingsgroepen toevoegen.

U moet de Smartfolio-app als openbare applicatie uploaden naar de Workspace ONE UEM console.

 1. Navigeer naar Resources > Apps > Systeemeigen > Lijstweergave.

 2. Selecteer de link Toewijzen onder de kolom Installatiestatus voor de applicatie SmartFolio. U kunt ook het pictogram Bewerken selecteren en vervolgens de optie Opslaan en toewijzen selecteren.

 3. Selecteer Toewijzing toevoegen op de pagina Toewijzing en vul de opties in.

  a. Voer op het tabblad Distributie de volgende informatie in:

  Instelling Beschrijving
  Naam Voer de naam van de toewijzing in.
  Beschrijving Voer de beschrijving voor de toewijzing in.
  Toewijzingsgroepen Voer de naam in van de smart group waaraan u de applicatie wilt toewijzen. Wanneer u de naam van de smart group invoert, worden opties weergegeven en kunt u in de lijst de juiste smart group selecteren. Indien nodig kunt u meer toewijzingsgroepen toevoegen.
  Methode van applicatieaanlevering On Demand – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatieagent. De gebruiker van het apparaat kan bepalen of en wanneer de inhoud moet worden geïnstalleerd.
  Deze optie is de beste keuze voor inhoud die niet belangrijk is voor de organisatie. Door gebruikers in staat te stellen om deze inhoud te downloaden wanneer zij dat willen, helpt u om de bandbreedte te behouden en om onnodig verkeer te beperken.

  Automatisch – Implementeert inhoud in een catalogus of andere implementatiehub op een toestel bij de inschrijving. Nadat het toestel is ingeschreven, worden gebruikers gevraagd om de content op hun toestel te installeren.
  Deze optie is de beste keuze voor content die essentieel is voor uw organisatie en uw mobiele gebruikers.

  b. Voer op het tabblad Beperkingen de volgende informatie in.

  Instellingen Beschrijving
  Verwijderen tijdens uitschrijving Stel in dat de applicatie wordt verwijderd van een toestel wanneer het toestel wordt uitgeschreven bij Workspace ONE UEM. Workspace ONE UEM schakelt deze instelling standaard in.
  Als u deze instelling inschakelt, zijn toestellen onder supervisie beperkt wat betreft het op de achtergrond installeren van applicaties. Dit komt doordat deze toestellen zijn vergrendeld en de installatie van het provisioningprofiel in de commandowachtrij staat. De toestellen moet worden ontgrendeld om de installatie te voltooien.

  Als u deze instelling uitschakelt, worden provisioningprofielen niet met de geïnstalleerde applicatie naar het toestel gepusht. Als het provisioningprofiel wordt bijgewerkt, wordt het nieuwe inrichtingsprofiel dus niet automatisch naar de toestellen gepusht. In deze gevallen is een nieuwe versie van de applicatie met een nieuw inrichtingsprofiel vereist.
  Back-up van applicatie voorkomen Blokkeer de mogelijkheid om applicatie-data naar iCloud te back-uppen. De applicatie zelf kan nog wel naar iCloud worden geback-upt.
  App onder MDM-beheer stellen als het door gebruiker geïnstalleerd is Neem beheer over van applicaties die voorheen door gebruikers op hun toestellen zijn geïnstalleerd, zowel voor toestellen onder supervisie als toestellen zonder supervisie. Schakel deze functie in zodat gebruikers de op hun toestel geïnstalleerde versie van de applicatie niet hoeven te verwijderen. Workspace ONE UEM beheert de applicatie zonder de AirWatch-catalogus op het toestel te hoeven installeren.

  c. Voer op het tabblad Tunnel en andere kenmerken de volgende informatie in.

  Instellingen Beschrijving
  VPN-profiel per app Selecteer het VPN-profiel dat u wilt gebruiken voor deze applicatie. Dit geeft eindgebruikers toegang tot een applicatie door middel van een VPN. Dit garandeert dat de toegang en het gebruik ervan betrouwbaar en veilig zijn.
  Overige kenmerken Applicatiekenmerken leveren toestelspecifieke informatie die applicaties kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: wanneer u een lijst met domeinen wilt instellen die zijn gekoppeld aan een bepaalde organisatie.

  d. Voer op het tabblad Applicatieconfiguratie de volgende informatie in.

  Instellingen Beschrijving
  XML UPLOADEN U kunt een XML-bestand uploaden dat de sleutel-waardeparen bevat die door de applicatie voor de app-configuratie worden ondersteund.
 4. Klik op Maken.

 5. Selecteer Toewijzing toevoegen om meer toewijzingen voor uw publicatie toe te voegen.

 6. Configureer de instellingen voor flexibele implementatie door de prioriteit voor uw applicatietoewijzingen in te stellen.

  Instellingen Beschrijving
  Prioriteit Selecteer de waarde in het vervolgkeuzemenu om de prioriteit voor de toewijzingen in te stellen. Toestellen ontvangen applicaties uit de toewijzingsgroepen op basis van de prioriteit die is ingesteld voor de toewijzingsgroepen. Als u de prioriteit voor één toewijzing aanpast, wordt de prioriteit van andere toewijzingen automatisch opnieuw bepaald.
  Kopiëren Selecteer Kopiëren in het menu Meer opties om de geselecteerde toewijzing te dupliceren.
  Verwijderen Selecteer Verwijderen in het menu Meer opties om de geselecteerde toewijzing te verwijderen.

Zie Toewijzingen en uitsluitingen toevoegen aan applicaties in de documentatie voor Workspace ONE UEM mobiel applicatiebeheer voor gedetailleerde informatie over het toevoegen van toewijzingen.

Content toewijzen aan Smartfolio

De UEM Managed Repository is de plaats waar u de bestanden kunt opslaan die u wilt toewijzen aan de Smartfolio-app op de apparaten van uw eindgebruikers.

Om de bestanden op te slaan, moet u eerst de categoriestructuur voor de door UEM beheerde content de Workspace ONE UEM console configureren. Op basis van de geconfigureerde structuur worden de bestanden geordend in de Smartfolio-app weergegeven.

N.B: Aan één categorie kunnen subcategorieën of bestanden worden toegewezen. Een categorie met subcategorieën kan niet worden toegewezen aan de gepubliceerde content.

U kunt ook prioriteiten toewijzen aan de bestanden op basis van het belang van de content en deze bestanden worden in de Smartfolio-app weergegeven op volgorde van relevantie.

Raadpleeg Categorieën voor met UEM beheerde inhoud configureren en Inhoud uploaden naar de opslagplaats voor UEM beheerde inhoud voor informatie over het configureren van de met UEM beheerde categoriestructuur en het toevoegen van inhoud.

Bevestiging in SmartFolio

Smartfolio-gebruikers kunnen nu de documenten bevestigen die u aan hen toewijst als vereiste inhoud. In de Workspace ONE UEM console kunt u deze bevestigingen bekijken op de pagina's Inhoud - Lijstweergave en Toestelgegevens.

Wanneer u Weergeven selecteert onder de kolom Installatiestatus op de pagina Inhoud - Lijstweergave, wordt een pop-upvenster weergegeven met het exacte aantal gebruikers dat de inhoud heeft bekeken en bevestigd.

In de volgende lijst worden de ondersteunde functies voor documentbevestiging beschreven:

 • Wanneer de gebruiker een document opent, is de knop Bevestigd uitgeschakeld en wordt na een standaardvertraging van vijf seconden ingeschakeld. De standaardwaarde kan worden gewijzigd binnen het bereik van 0–600 seconden door de waarde AcknowledgementTimeInterval toe te passen als aangepaste SDK-instelling in de UEM console.

 • De gebruiker wordt niet gevraagd om een document te bevestigen dat al is bevestigd.

 • De gebruiker wordt gevraagd om een nieuwe versie van het reeds bevestigde document te bevestigen als u de nieuwe versie markeert als Vereist.

 • Op de pagina Toestelgegevens wordt de bevestigde status weergegeven en de datum waarop het document is bevestigd.

 • Rapport met inhoudsgegevens per toestel bevat de bevestigde status per toestel.

Ondersteuning voor inhoud met voorbereide inrichting voor SmartFolio

Inhoud die is ingericht op apparaten voor meerdere gebruikers, wordt gewist wanneer de eindgebruiker het apparaat uitcheckt. In dergelijke gevallen moet de gebruiker bij de volgende login de inhoud opnieuw downloaden. Als u beheerde inhoud beschikbaar wilt maken op het apparaat van de eindgebruiker, moet u de modus voor voorbereide inrichting inschakelen voor de inhoud. Wanneer de modus voor voorbereide inrichting wordt ingeschakeld, blijft de tijdelijk opgeslagen inhoud op het apparaat van de eindgebruiker staan, zelfs nadat de eindgebruiker die het apparaat incheckt of uitcheckt.

De inhoud is alleen beschikbaar voor een nieuwe gebruiker die het apparaat uitcheckt als de inhoud aan de gebruiker is toegewezen. Als de inhoud niet is toegewezen aan de nieuwe gebruiker, wordt de inhoud gewist.

Als u de modus voor voorbereide inrichting voor de inhoud wilt inschakelen, voegt u de volgende configuratiesleutel toe aan de Workspace ONE UEM console.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{ "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true } Boole True = ingeschakeld
False (standaard) = uitgeschakeld
Als deze optie is ingesteld op true, blijft de gedownloade inhoud behouden en wordt deze niet gewist tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.
Als deze optie is ingesteld op false, wordt de gedownloade inhoud gewist en blijft deze niet behouden tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.

Ondersteuning voor voorbereide inrichting inschakelen met behulp van standaard-SDK-profiel

Voeg de configuratiesleutel in het standaard SDK-profiel toe om de gefaseerde modus in te schakelen voor de beheerde inhoud die op de Smartfolio-app is gedownload.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Apps > Instellingen en beleid > Instellingen.

 2. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en voer de volgende configuratiesleutels in naargelang uw vereisten.

  {
  "CustomAppSettings": {
  "com_vmware_folio": {
  "SharedDeviceSettings": {
  "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true
  },
  }
  }
  }
  
 3. Selecteer Opslaan.

Ondersteuning voor gefaseerde inhoud inschakelen met behulp van een aangepast SDK-profiel

Voeg de configuratiesleutel in het aangepaste SDK-profiel toe om de gefaseerde modus voor de beheerde inhoud in de Smartfolio-app in te schakelen.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen .

 2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.

 3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS > Aangepaste instellingen.

 4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en voert u de configuratiesleutel in naargelang uw vereisten.

  {
  "CustomAppSettings": {
  "com_vmware_folio": {
  "SharedDeviceSettings": {
  "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true
  },
  }
  }
  }
  
 5. Selecteer Opslaan.

Standaardinstelling voor tabblad wijzigen in Smartfolio

Na aanmelding bij de Smartfolio-app komt de eindgebruiker eerst terecht op het standaard Starttabblad. Om de gebruiker eenvoudig en met minimale navigatie in de app toegang te bieden tot de vereiste content, kunt u het tabblad dat de gebruiker het meest gebruikt als het standaardopeningstabblad instellen. U kunt het standaard Starttabblad wijzigen in de andere beschikbare tabbladen door een aangepaste instelling te gebruiken in de Workspace ONE UEM console.

Als u het standaardtabblad Start wilt wijzigen in een van de andere beschikbare tabbladen, voegt u de volgende configuratiesleutel toe in de UEM console.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde typen Beschrijving
{DefaultBottomBarTab: 0} Geheel getal Home - 0
Alle bestanden - 1
Recent - 2
Favorieten - 3
Downloads - 4
Het standaardtabblad voor de Smartfolio-app wordt ingesteld op basis van de gekozen ondersteunde waarden.

Het standaardtabblad wijzigen met een standaard-SDK-profiel

U kunt het standaardopeningstabblad van de Smartfolio-app wijzigen door een configuratiesleutel toe te voegen aan het standaard SDK-profiel.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Apps > Instellingen en beleid > Instellingen.

 2. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en voer de volgende configuratiesleutels in naargelang uw vereisten.

  {
  “CustomAppSettings”: {
  “com_vmware_folio”: {
  “DefaultBottomBarTab”: 1
  }
  }
  }
  
 3. Selecteer Opslaan.

Het standaardtabblad wijzigen met behulp van een aangepast SDK-profiel

U kunt het standaardopeningstabblad van de Smartfolio-app wijzigen door een configuratiesleutel toe te voegen aan het aangepaste SDK-profiel.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.

 2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.

 3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS > Aangepaste instellingen.

 4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en voert u de configuratiesleutels in naargelang uw vereisten.

  {
  “CustomAppSettings”: {
  “com_vmware_folio”: {
  “DefaultBottomBarTab”: 1
  }
  }
  }
  
 5. Selecteer Opslaan.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon