Het hulpprogramma VMware Admin Assistant gebruikt een Munki-opdrachtregelprogramma om beheerders een eenvoudige mogelijkheid te geven om pkginfo-metagegevensbestanden te maken die u moet gebruiken om softwarebeheer toe te passen.

Voorwaarden

Workspace ONE UEM vereist een pkginfo-metagegevensbestand met het applicatiebestand om de implementatie in de UEM Console te beheren.

Opmerking: Het hulpprogramma VMware Admin Assistant is beschikbaar in de UEM console en in https://my.workspaceone.com/products/Workspace-ONE-Admin-Assistant-Tool/macOS/v2.0.3/awall. De Admin Assistant omvat ook een mechanisme voor automatisch bijwerken, die bijwerkt naar de nieuwste versie op basis van het bestand AppCast.XML, beschikbaar op https://getwsone.com/AdminAssistant/VMwareWorkspace ONE UEMAdminAssistant.xml.

Procedure

  1. Open het hulpprogramma Admin Assistant. In het dialoogvenster van Assistant wordt u gevraagd de installatiebestanden van de applicatie te uploaden zodat Assistant die kan parseren.
  2. Upload een applicatieinstallatiebestand door een .pkg-, .dmg-, .app-, of .mpkg-bestand te slepen en neer te zetten of blader door uw lokale bestanden naar een installatiebestand.
    1. Wanneer u een bestand neerzet of selecteert, start het hulpprogramma het proces. Indien nodig kunt u meer bestanden toevoegen.
    2. Als u een .app-bestand selecteert, maakt het hulpprogramma een .dmg dat het bestand bevat.

Volgende stappen

Nadat het parseren is voltooid, wordt u door het hulpprogramma gevraagd de geparseerde metagegevensbestanden aan te geven in Finder. Sla de metagegevensbestanden op in een lokale map waarin u deze gemakkelijk kunt terugvinden tijdens de softwaredistributieprocedure.