Configureer bestandsopslag voor interne applicaties aan de hand van de onderstaande procedure. Dit is vereist als u Win32-applicaties implementeert via softwaredistributie, maar geldt ook voor alle interne applicaties nadat deze zijn geconfigureerd.

Voorwaarden

Als u beheerde inhoud hebt die ruimte in de database inneemt, biedt Workspace ONE UEM u speciale bestandsopslag. Om bestandsopslag in te stellen moet u de locatie en opslagcapaciteit bepalen, de netwerkvereisten configureren en een imitatieaccount maken. Lees de volgende vereisten door voordat u aan de slag gaat:

Controleer de connectiviteit van de bestandsopslag van uw servers:

 1. Zorg dat het bestandspad bereikbaar is vanuit alle Console- en DS-postvakken en dat dezelfde imitatiereferenties worden gebruikt die in de UEM console zijn gedefinieerd bij het configureren van bestandsopslag.
 2. Wanneer u een DFS-share gebruikt en het FS-pad is geconfigureerd met FQDN, moet de hoofdmap toegankelijk zijn vanaf alle Console- en DS-knooppunten. Bijvoorbeeld: als het bestandspad dat is geconfigureerd in de bestandsopslag //india.vmware.com/MDM/FileStorage/ is, moet u zorgen dat de DS toegang heeft tot de hoofdmap //india.vmware.com/
De gedeelde map maken op een server in uw interne netwerk:
 1. Bestandsopslag kan zich op een afzonderlijke server bevinden of op een andere server als een van de andere Workspace ONE UEM-applicatieservers in uw interne netwerk. De server is alleen toegankelijk voor componenten die er toegang toe moeten hebben, zoals de consoleservers en servers voor toestelservices.
 2. Als de toestelservices-server, de consoleserver en de server met daarop de gedeelde map niet in hetzelfde domein staan, geef dan het domein op tijdens de configuratie van het serviceaccount in het formaat <domain\username>. Een vertrouwensrelatie tussen domeinen kan ook tot stand worden gebracht om te voorkomen dat de verificatie mislukt.
De netwerkvereisten configureren:
 1. Als u Samba/SMB gebruikt – TCP: 445, 137, 139. UDP: 137, 138
 2. Als u NFS gebruikt – TCP en UDP: 111 en 2049

Voldoende hardeschijfcapaciteit toewijzen:

Uw specifieke opslagvereisten kunnen afhangen van hoe u de bestandsopslag wilt gebruiken. De bestandsopslaglocatie moet voldoende ruimte hebben voor de interne applicaties, beheerde inhoud of rapporten die u wilt gebruiken. Houd rekening met het volgende.

 1. Als u caching voor interne applicaties of inhoud inschakelt, is de aanbevolen procedure de grootte van de toestelservicesserver te definiëren als 120 procent van de cumulatieve grootte van alle apps/inhoud die u wilt publiceren.
 2. Voor het opslaan van rapporten zijn uw opslagvereisten afhankelijk van het aantal toestellen, de dagelijkse hoeveelheid rapporten en hoe vaak u die verwijdert. Wijs om te beginnen minimaal 50 GB toe voor implementaties tot 250.000 toestellen die dagelijks ongeveer 200 rapporten genereren. Pas deze getallen aan op basis van de werkelijke hoeveelheden die u in uw implementatie waarneemt. Pas deze grootte ook toe op uw consoleserver als u caching inschakelt.
Een serviceaccount met de juiste machtigingen maken:
 1. Maak een account in het domein van de directory van de gedeelde opslag.
 2. Geef de lokale gebruiker machtigingen om te lezen/schrijven/bewerken voor de bestandsshare die voor het pad voor bestandsopslag wordt gebruikt.
 3. Stel de Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag in Workspace ONE UEM in op het domeinaccount in de indeling <domain\username>.
 4. Als de directory voor de gedeelde opslag niet in een domein staat, maakt u een identieke lokale gebruiker en wachtwoord op de server die wordt gebruikt als server voor opslag van bestanden, Console en toestelservices. Geef in dit geval geven het lokale gebruikersaccount in de indeling <username>.

Bestandsopslag configureren bij de globale organisatiegroep:

 1. Configureer de instellingen voor bestandsopslag op het niveau van de globale organisatiegroep in de UEM-console.

Procedure

 1. Navigeer op het niveau Globaal van de organisatiegroep naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Bestandspad en scrol naar het einde van de pagina.
 2. Selecteer de schuifregelaar Bestandsopslag ingeschakeld en configureer de instellingen.
  Wanneer bestandsopslag is ingeschakeld, kunt u een externe opslagplaats configureren waarin bestanden worden opgeslagen. Een uitgeschakelde instelling betekent dat bestanden als binaire grote objecten in de database worden opgeslagen.
  Instelling Beschrijving
  Pad voor bestandsopslag Voer het pad in waarin bestanden in de volgende indeling moeten worden opgeslagen: \\{Servernaam}\{Mapnaam}, waar mapnaam de naam van de gedeelde map is die u op de server hebt gecreëerd.
  Bestandsopslag in cache ingeschakeld

  Indien ingeschakeld wordt er een lokale kopie als cachekopie op de toestelservicesserver opgeslagen van de bestanden die worden aangevraagd om te downloaden. Latere downloads van hetzelfde bestand worden opgehaald bij de toestelservicesserver en niet bij bestandsopslag.

  Wanneer ingeschakeld, worden bestanden lokaal op de toestelservicesserver in cache opgeslagen als ze voor de eerste keer worden geopend. De volgende aanvragen worden uitgevoerd met behulp van het bestand dat in de cache op de toestelservicesserver is geplaatst in plaats van te worden gestreamd vanaf de locatie waar het bestand is opgeslagen.

  Als u opslaan in cache inschakelt, houdt u dan rekening met de hoeveelheid ruimte die u op de server nodig heeft.

  Als u met een CDN integreert, worden apps en bestanden gedistribueerd via de CDN-provider, en wordt er geen lokale kopie opgeslagen op de toestelservicesserver. Raadpleeg de handleiding VMware Workspace ONE UEM CDN-integratie (https://resources.air-watch.com/view/8cr52j4hm6xfvt4v2wgg/en) voor meer informatie.

  Identiteitsimitatie voor bestandsopslag ingeschakeld Schakel deze optie in om een account met de juiste machtigingen toe te voegen.
  Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag Voer een geldige gebruikersnaam voor het serviceaccount in om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
  Wachtwoord Geef een geldig wachtwoord voor het serviceaccount op om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
 3. Selecteer de knop Verbinding testen om de configuratie te testen.